www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuw nummer Krisis online
Jappe Groenendijk on Wed, 24 Dec 2008 15:49:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuw nummer Krisis online


(Apologies for cross-posting)

Het nieuwste nummer van Krisis (*Krisis*, 2008, Issue 3) kunt u nu
downloaden van de site: www.krisis.eu

De verschijning van het derde digitale nummer van Krisis valt samen met het
zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Deze Krisis, tot stand gekomen in samenwerking met gastredacteur Marc de
Wilde, draagt dan ook het thema Filosofie en Mensenrechten. Regina Kreide,
Ernst van den Hemel en Marc de Wilde behandelen in hun artikelen
uiteenlopende filosofische kwesties die samenhangen met de
mensenrechtenproblematiek, terwijl Thomas Poell en Sudeep Dasgupta twee
recente publicaties op dit gebied bespreken.

Verder schrijft Rogier van Reekum over domme mensen en geniale dieren,
bespreekt Bert van den Brink een bundel van Rainer Forst en gaat Jacques
Bos, die in 2005 voor Krisis een recensie schreef over Frank
Ankersmits *Sublime
Historical Experience*, in op de receptie van de onlangs verschenen
Nederlandse vertaling van dit werk.

Tenslotte attenderen wij u er graag op dat Krisis de succesvolle overgang
van gedrukt naar online tijdschrift zal bezegelen met een feest vrijdag 10
april 2009 in de Balie te Amsterdam. Naar aanleiding van het thema
'Boekverbranding' zullen verschillende filosofen het woord nemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
This year it is exactly 60 years since the United Nations General Assembly
adopted the Universal Declaration of Human Rights. Under the guidance of
guest editor-in chief Marc de Wilde, Krisis' third digital issue is
therefore dedicated to philosophy and human rights. Regina Kreide, Ernst van
den Hemel and Marc de Wilde write about a wide range of philosophical issues
connected with human rights, and Thomas Poell and Sudeep Dasgupta review two
recent publications about human rights.

Furthermore, Rogier van Reekum writes about stupid people and brilliant
animals, and Bert van den Brink reviews the latest collection of essays by
Rainer Forst. Jacques Bos, who reviewed Frank Ankersmit's *Sublime
Historical Experience* in 2005, discusses the reception of the recently
published Dutch translation of this work.

Last but not least we would like to inform you that Krisis will celebrate
its successful transformation to an online journal with a party in de Balie
(Amsterdam) on Friday, 10 April 2009. Several philosophers will give a talk
with reference to the theme 'Book burning'.

www.krisis.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).