www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] sorrie hoor, maar dit moest ik even kwijt...
merijn oudenampsen on Wed, 21 Jan 2009 14:53:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] sorrie hoor, maar dit moest ik even kwijt...


Beste Alex,

sorry hoor, maar er loopt een ondertoon door je mail die me niet bevalt.

Er komt natuurlijk ook iets bij mij los als ik Obama hoor zeggen, "we
are ready to lead again", waarna het publiek in donderend applaus
losbarst. Het is altijd verbluffend om te zien hoe kritiekloos
Amerikanen zich de wereldheerschappij toerekenen. (Zizek had eens het
voortreffelijke voorstel om de hele wereld te laten stemmen in de
Amerikaanse verkiezingen behalve de Amerikanen, maar goed, dat
terzijde)

Maar het is Alex die hier even bizar bezig is als de media. Je geeft
af op Goebbels, propaganda, spindoctors en one-liners.
Vervolgens spuw je zelf een serie propagandistische one-liners, over
"socialistische zakkenvullers", "grachtengordelyuppies", en "vette
papzakken", die regelrecht uit het reportoire van Wilders en Verdonk
lijken te komen.

Vooral deze alinea van je..

> In een land waar one-liners als die van wijlen Fortuyn, Verdonk en
> Wilders door de media worden getypeerd als rechts-populisme, en hun
> aanhangers worden neergezet als tokkies, worden de one-liners van
> Obama verheerlijkt, en diens aanhangers in ons land, voornamelijk
> zakkenvullende salon-socialisten, belicht als intellectueel voorbeeld
> voor het volk.

Ah, gos. Dat is waarom je het allemaal zo verschrikkelijk vindt. Het
is de 'linkse' media, die nu Obama op de voorpagina zetten, die
waarmee Verdonk en Wilders naar de tussenkolommen worden verdrongen
(reality check: als er iemand de lieveling is van de zogenaamd linkse
media, dan zijn het Wilders en Verdonk wel). Getverderrie, 'een
intellectueel voorbeeld voor 'het' volk'. Die Obama-aanhangers, wie
denken ze wel dat ze zijn. Natuurlijk hebben alleen platte
anti-intellectuele xenofoben als Verdonk en Wilders het recht om voor
'het volk' te spreken.

Of leg ik je nu iets in de mond? Wat mij betreft lijkt alles erop, dat
je een vervolg carriere bij GeenStijl en hun nieuwe omroep plant. Of
misschien stel je je binnenkort verkiesbaar bij de PVV?

Natuurlijk is Obama onderdeel van een Amerikaans democratisch systeem
wat verre van democratisch is. Maar gelieve voor kritiek liever Mike
Davis te lezen dan Alex van Veen. Die laatste lijkt een beetje
verzuurd.

http://www.flexmens.org/drupal/?q=mike_davis_over_obama_en_de_financiele_crisis

groetjes,

Merijn


2009/1/20  <ravage {AT} antenna.nl>:
> Nationale Obama Show (NOS)
>
> Vraag aan een journalist of de pers macht heeft, en hij zal het
> ontkennen. "We zijn slechts doorgeefluik meneer, de boodschapper",
> krijg je steevast als antwoord. Waarmee de vraag in feite bevestigend
> is beantwoord.
>
> Minister van Propaganda en spindoctor Joseph Goebbels zette in de
> jaren '30 van de vorige eeuw de trend. Op uitgekiende wijze plaatste
> deze journalist zijn idool Adolf Hitler nationaal op de kaart, door
> diens verwerpelijke ideologie te verheerlijken onder de Duitse
> bevolking.
>
> Sindsdien zit de wereldbevolking opgezadeld met persorganen, die in
> sommige werelddelen nog steeds op actieve wijze de dictatoriale
> regimes ondersteunen. En daar waar dictators niet langer bestaan,
> praten de media de machthebbers naar de mond. Door en masse de
> propaganda te verspreiden, die hen door spindoctors wordt aangesmeerd.
>
> Van enige journalistieke distantie, laat staan pluriformiteit, is geen
> sprake als het gaat om het verheerlijken van de Amerikaanse
> wereldmacht. Het gemak waarop de Verenigde Staten keer op keer wegkomt
> met het begaan van oorlogsmisdaden, veroorzaakt verlammende
> verschijnselen bij degenen die normaliter uit verzet de straat op gaan.
>
> Het jaar 2008 stond in het teken van Obamamania, zoals de hysterie
> rondom de verkiezing van de Amerikaanse president ook wel wordt
> omschreven. Op ongegeneerde wijze maakten de Nederlandse gezaghebbende
> media zich schuldig aan politiek-economische propaganda voor de
> 'eerste' zwarte president. Waarom? Omdat Amerika kennelijk
> wereldleider is, en omdat het klaarblijkelijk verkoopt.
>
> Onder aanvoering van de NOS, NPS en VARA brachten de media
> voornamelijk meer van hetzelfde, en deed men het doen voorkomen alsof
> er Obama geen tegenstander had. De meest propagandistische
> verkiezingsbijeenkomsten, gekenmerkt door platte one-liners als We
> Can!, werden ons live door de strot geduwd. De indoctrinatie kende
> geen grenzen, zelfs basisscholen maakten reclame voor Obama.
>
> In een land waar one-liners als die van wijlen Fortuyn, Verdonk en
> Wilders door de media worden getypeerd als rechts-populisme, en hun
> aanhangers worden neergezet als tokkies, worden de one-liners van
> Obama verheerlijkt, en diens aanhangers in ons land, voornamelijk
> zakkenvullende salon-socialisten, belicht als intellectueel voorbeeld
> voor het volk.
>
> 'Wat maakt hij emoties los. Wat schrijft hij geschiedenis', schrijft
> de Volkskrant vandaag. 'Barack Obama wordt ingezworen als de 44ste
> president van de Verenigde Staten en heel Amerika, heel de wereld
> lijkt feest te vieren.' Euforie, ook onder politici in Den Haag. Vette
> papzak John Leerdam (PvdA) kan zijn geluk niet op: 'Het gaat voor mij
> heel emotioneel worden.' Denk om je hart man.
>
> We pikken allemaal een graantje mee. Zoals de ontmoetingscentra voor
> de Grachtengordelyuppies, met dit keer Felix Meritis als borrelend
> middelpunt, waar vandaag onder de veelzeggende titel 'Yes We Watch!'
> de bovenklasse de zoveelste Amerikaanse propagandashow zal aanschouwen
> op een groot scherm. Live bij de NOS, we kunnen ons geluk niet op.
>
> 'Het is Obamadag!', kopt het Jeugdjournaal. Kinderen hebben de
> toekomst, leve de graaicultuur van het kapitalisme. Dankzij deze
> decennia lange indoctrinatie van MacMedia, kan Amerika op nationale en
> internationale schaal doen wat het wil. Wat het móet doen om de
> miljarden te kunnen verdienen aan de zeer lucratieve en invloedrijke
> Amerikaanse oorlogsindustrie. Om de macht over olie in handen te
> houden, nu de 'eigen' voorraad op dreigt te geraken.
>
> Maar bovenal, om de alles verslindende economische ideologie verder te
> doen uitbreiden. Een vernietigend systeem dat de kloof tussen arm en
> rijk wereldwijd vergroot, of Obama nu op de troon zit of Bush, dat
> maakt verder niet uit. De wereld lijdt tengevolge van het
> kapitalistische Amerikaanse geldsysteem, dat rijken rijker maakt. Een
> cliché, ik weet het, maar helaas een waarheid als een koe.
>
> Eenieder die kritiekloos met de massamedia mee jubelt voor Amerika en
> diens Obama, houdt het onrecht in de wereld in stand. Niet dan, Bono?
> Keer je gezicht af van dit soort blamerende taferelen, zet uit die
> hersenloze klapvee tv, dump die krant en verzet.
>
> Alex van Veen
>
> bron: http://www.ravagedigitaal.org
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).