www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Videoregistratie on-line beschikbaar: Crisisdebat - MAS! Mo
Eric Kluitenberg on Thu, 29 Jan 2009 15:02:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Videoregistratie on-line beschikbaar: Crisisdebat - MAS! Monetaire Alternatieve Systemen (donderdag 22 januari)


Geachte nettime-nl'ers,

Afgelopen donderdag, 22 januari, vond een zeer levendig debat plaats 
in De Balie over alternatieven voor de mainstream geldsystemen en de 
vraag of zij een bijdrage kunnen leveren aan financiële en economische 
stabiliteit en een meer evenwichtige verdeling van economische 
ontwikkelingsmogelijkheden.

Aangezien het debat was uitverkocht is de registratie zo snel mogelijk 
beschikbaar gemaakt en nu on-line te vinden, voorzien van links naar 
relevante websites.

URL:
http://www.debalie.nl/player/balieplayerpopper.jsp?movieid=317056

Het bijbehorende programma-artikel:
www.debalie.nl/crisisdebat

De video is tevens te vinden via het altoos groeiende video-archief 
van De Balie:
www.debalie.nl/terugkijken

(geoptimaliseerd voor Firefox op PC en Safari op Mac, maar werkt in 
principe op alle gangbare browsers).

Wil je toch via eigen player kijken? Gebruik dan deze link:
rtsp://darwin.debalie.nl/2009/20090122_GZ_Mas.mov

vriendelijke groet,

Eric

------------------

Donderdag 22 januari, 20.30 uur
De Balie, Amsterdam
www.debalie.nl/crisisdebat


Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen

Zoektocht naar optimale hervorming van het financiële systeem

De financiële crisis domineert het maatschappelijke en politieke 
debat. Vrijwel iedereen is het er over eens dat vergaande hervormingen 
van het financiële systeem onvermijdelijk zijn. Meer “checks en 
balances” en betere risicomodellen, minder marktwerking, meer 
overheid, het einde van het Angelsaksische model, vervanging van 
Bretton Woods? Het debat is nog in volle gang en de 
oplossingsrichtingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Toch vallen de 
voorgestelde hervormingen tot nu toe doorgaans onder de noemer “betere 
regels en toezicht”. 	

Fundamentele aanpassingen worden voorgesteld op het internet, maar 
komen in het debat in de mainstream media, wetenschap en politiek tot 
nu toe niet aan de orde. Argumenten hiervoor liggen voor de hand. De 
aanpak van de crisis veelt geen uitstel. En een fundamenteel debat zou 
het vertrouwen nog verder schaden en de crisis verergeren. Het is 
echter de vraag of deze argumenten terecht zijn. Blijft hierdoor de 
kans op herhaling niet aanwezig? Worden zo praktische oplossingen voor 
economische malaise niet over het hoofd gezien?

Deze vragen komen 22 januari aan de orde wanneer voorstanders van 
fundamentele hervormingen in debat gaan met experts die een meer 
behoudende aanpak voorstaan. Aan de discussieavond zullen naast 
wetenschappers ook vertegenwoordigers van banken, 
consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en de politiek deelnemen.


Met:

Prof. Margrit Kennedy, auteur van verscheidene boeken en artikelen 
over monetaire innovatie, organiseert al vele jaren internationale 
workshops over dit onderwerp en was betrokken bij de invoering van 
complementaire geldsystemen in India, Columbia, Argentinië, Duitsland 
en Nieuw-Zeeland.

Henk van Arkel, directeur van de Nederlandse stichting STRO, een 
internationaal opererende sociale handelsorganisatie, die in diverse 
landen rentevrije handelsnetwerken opzet voor kleine en middelgrote 
bedrijven, consumenten en lokale overheden.

Valer Mischenko, op eigen titel, tevens directeur van Stichting NLnet 
die zich inzet voor een open informatiemaatschappij; over de urgentie 
van het afschaffen van de monopolie van banken op het betalingsverkeer 
en geldcreatie, redenerend vanuit de kosten- en risicoanalyses.

Anthony Migchels, initiatiefnemer van de Gelre, een aanvullend, 
regionaal geldsysteem voor een handelsnetwerk in Gelderland dat in 
september van dit jaar goedgekeurd werd door de NCB.

Rob van Hilten, directeur van Qoin en met vijftien jaar ervaring op 
het gebied van duurzaamheid en alternatieve, complementaire 
geldsystemen een sterke voorstander van hervorming met betrekking tot 
economische ontwikkeling en duurzaamheid.

Forumleden

1.  Willem Middelkoop (Journalist, schrijver van het boek "De dag 
dat de dollar valt" en beleggingsadviseur)
2.  Eric Bartelsman (Hoogleraar Economie, Lid van de Economische 
Adviesraad van de Tweede Kamer, en voormalig medewerker van het CPB en 
de Federal Reserve Board in de VS)
3.  Wouter Elsenburg (Expert financiële stabiliteit van De 
Nederlandse Bank)
4.  Paul de Beer (Hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA)
5.  Wim Suyker (Wetenschappelijk medewerker van het CPB)

O.l.v. Wim Hafkamp, econoom en wetenschappelijk directeur van het 
NICIS Institute.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).