www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vacature socioloog - onderzoek privacy en identiteit in onl
Simone van der Hof on Tue, 31 Mar 2009 11:03:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacature socioloog - onderzoek privacy en identiteit in online omgevingen


Ons onderzoeksinstituut is naarstig op zoek naar onderzoeker: zie onderstaande vacature en

http://www.uvt.nl/faculteiten/frw/onderzoek/tilt/vacatures/02.652.09.pdf

Hartelijke groeten,
Simone van der Hof


Onderzoeker v/m
1.0 fte
vacaturenummer 02.652.09
TILT participeert in het onderzoeksproject PrimeLife (zie www.primelife.eu ) dat wordt uitgevoerd binnen het Europese 7e kaderprogramma. In dit internationale project worden geavanceerde privacy-enhancing technologies (PETs) ontwikkeld die de gebruiker uitgebreide mogelijkheden bieden haar persoonsgegevens en de verstrekking daarvan aan online dienstverleners te beheersen en controleren. Binnen PrimeLife voert TILT onderzoek uit naar de sociaal-culturele aspecten rond dit soort toepassingen en meer algemeen rond privacy en identiteitsmanagement in Europa. De toepassingsgebieden waarbinnen TILTâs onderzoek primair
plaatsvindt zijn: wikiâs, blogs, en sociale netwerken.

Functie-informatie:
U komt te werken binnen een multidisciplinair team van onderzoekers van TILT, Universiteit van Tilburg, alsook in een internationaal verband van onderzoekers afkomstig van diverse toonaangevende universiteiten en onderzoeksinstellingen in Europa op het terrein van privacy-en identiteitsmanagement. Onder de onderzoekers bevinden zich specialisten op het gebied van ICT en bestuurskunde, technologie en recht, en ethiek. U wordt aangesteld bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg.

Belangrijkste taken:
Het verkrijgen van inzicht in de privacy en identiteitsvraagstukken ten aanzien online informatievoorzieningen (bijvoorbeeld wikis en blogs) en virtuele gemeenschappen, waaronder sociale netwerken en âcollaborative workspacesâ en het bedenken van consequenties hiervan voor ontwikkelaars van privacy-enhancing technologies. Verder zult u een bijdrage leveren aan experimenten met, en de evaluatie van, een aantal prototypes op genoemde terreinen die - gedeeltelijk in het buitenland - plaats zullen vinden met behulp van
proefpersonen, gebruikerspanels en in expertmeetings.

Functie-eisen:
We zoeken voor deze functie een (techniek)socioloog, andere sociale wetenschapper, of bestuurskundige met kennis en ervaring ten aanzien van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Uw oorspronkelijke discipline is van geringer belang dan uw affiniteit en belangstelling voor de onderwerpen van het onderzoek en uw vermogen om u te verplaatsen in andere wetenschappelijke perspectieven. Nationale en internationale wetenschappelijke publicaties zijn een pre. Verdere vereisten voor deze functie zijn goede organisatorische en sociale vaardigheden ten behoeve van het werken in multidisciplinaire onderzoeksteams, zelfstandigheid en ondernemingszin, als ook een goede schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal.

Indien u interesse heeft voor vervulling van deze vacature wordt u verzocht contact op te nemen met de projectleider van het beschreven onderzoeksproject, dr. R.E. Leenes, telefoon 013-4663655 of b.g.g. 013-
4668199.--------
Dr. Simone van der Hof
Associate Professor Regulation of Technology
TILT â Tilburg Institute for Law, Technology, and Society
I: http://rechten.uvt.nl/vanderhof
P: +31 13 466 8109
F: +31 84 225 6831
M: +31 6 44644759

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).