www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Henk Oosterling's Premselalezing
Sandra van Vliet on Fri, 10 Apr 2009 13:05:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Henk Oosterling's Premselalezing


Beste allen,

Voor dat iedereen nu Ticketmaster belt voor kaarten - de lezing van Henk Oosterling is helemaal uitverkocht.

groet
Sandra van Vliet

Op 26-mrt-2009, om 10:23 heeft Geert Lovink het volgende geschreven:

Op woensdag 1 april verzorgt filosoof Henk Oosterling in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam de 5e Premselalezing: Dasein als design – moet design de wereld redden?

Henk Oosterling over zijn lezing:

“Alles in onze wereld is ontworpen. Designers zijn de afgelopen 3 decennia steeds nadrukkelijker in de consumptiesamenleving aanwezig en de digitale cultuur heeft ze een cruciale positie toegedicht. Productdesign heeft daarbinnen een aanjagende functie omdat het volledig verweven is met de hyperconsumptie die een enorme berg afval genereert omdat alles snel vervangen moet worden. Eigenlijk is design geen discipline meer en misschien zelfs ook geen vak meer. Het is ondertussen een bestaanswijze geworden, een manier om je leven in te richten, een Dasein. Design is dus meer dan een vak, het is een discours: een legitimatie van de wereld en van het bestaan.

De in de lezing opgeworpen vraag is die naar een herdefinitie van het object van ontwerpen: dat zijn niet langer producten als egodocumenten, maar relaties en netwerken die het expliciet maken van onderlinge afhankelijkheid en wederkerige ondersteuning hoog op hun agenda hebben staan.”

Filosoof, debater en gangmaker Henk Oosterling (1952) doceert sinds 1985 aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst en voorzitter van de Dutch Aesthetics Foundation. Voor zijn verdiensten voor de stad Rotterdam ontving hij in 2008 de Laurenspenning.

De lezing van Henk Oosterling vindt plaats op 1 april om 20.00 uur in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. (deur open 19.00) Kosten: €7,50 - De belangstelling is groot, er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Aanmelden: via ticketmaster<http://www.ticketmaster.nl/html/ connect.htmI?EVNT=PRE01049>

lees verder<http://www.premsela.org/activity/-/activity-113/nl>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).