www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fwd: Stories, Sites and Amsterdam Noord bites salon
nat muller on Sun, 24 May 2009 14:23:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: Stories, Sites and Amsterdam Noord bites salonVerhalen, plekken en stukjes Amsterdam Noord
Een salon over verdwalen in Cairo, De Bijlmer en Amsterdam
26 mei 2009, 20.30 uur
Kunstenaars Hala Elkoussy en Lara Baladi, beide oorspronkelijk uit Caïro, leiden ons door deze onverwachte route. Hun werk geeft een voorstelling van stedelijke beleving, zowel van ervaringen als beloftes. Wat maakt een plek anders dan andere plaatsen, wat geeft het bestaansrecht? Is er schoonheid en hoop te vinden in de informele architectuur van Caïro of in de visuele digitale trash van een tripje naar Japan? Welke verhalen en dromen worden verteld door bewoners van De Bijlmer? En wat zijn de beste hotspots en not-spots om te eten in Amsterdam Noord? Hala Elkoussy presenteert Soap Stories en Lara Baladi toont Borg el Amal. Na deze presentaties kun je meedoen aan Re:Parallax. Dit is een her- uitvoering van de Parallax van Zhana Ivanova. Re:Parallax is onderdeel van de tentoonstelling WatSpinoza?. De toegang is gratis. De presentatie zijn in het Engels. Start om 20.30. Deuren open om 20.00. Meld jehier aan.
Locatie
Mediamatic BANK, Vijzelstraat 68, Amsterdam

Stories, Sites and Amsterdam Noord bites salon
A salon about urban dislocation in Cairo, De Bijlmer and Amsterdam
26th of May 2009, 20.30 hrs.

Artists Hala Elkoussy and Lara Baladi, both with roots in Cairo, guide us through this unexpected itinerary. Their work is as much about lived urban experience, as it is about its promise. What makes a site specific, unlike any other, and places it on the map? What beauty and hope is there to be found, lodged in the informal architecture of Cairo or in the visual digital trash from a trip to Japan? Which tales and dreams are told by the residents of De Bijlmer? And what are the ultimate tips and skips for dining in Amsterdam Noord? Hala Elkoussy presents Soap Stories and Lara Baladi shows Borg el Amal. After these presentations you can perform in Re:Parallax. This is a re-enactment of the performanceParallax by Zhana Ivanova. Re:Parallax is part of our WatSpinoza? exhibition. Admission is free. The presentations are in English. Start at 20.30. Doors open at 20.00. Make a reservation here.
Location
Mediamatic BANK, Vijzelstraat 68, Amsterdam


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).