www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Simon Vinkenoog op weg naar weg/on his way to away
Corinne Kruger on Sun, 12 Jul 2009 14:58:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Simon Vinkenoog op weg naar weg/on his way to away


Het gedicht dat Simon Vinkenoog in 2008 als onderdeel van de Ruigoord rede
heeft voorgedragen. De hele Ruigoordrede is te vinden op www.ruigoord.org
bij "radio" in het archief.

Corinne

Koraalzang

Wij die de wereld de wacht aanzeggen
Wij die altijd op andere dingen letten
Wij die leven en sterven bij het leven

Wij die de reeën uit de bossen zien vluchten
Wij die de kinderen op straat zien hinkelen
Wij die kijken zonder blikken of blozen

Wij die de kastanjes uit het vuur mogen halen
Wij die alle hekken zullen sluiten
Wij die niemand het gras voor de voeten wegmaaien

Wij die zo nu en dan onze stem mogen laten horen
Wij die weet hebben van angstkreten en engelenkoren
Wij die gaan beginnen waar anderen ophouden

Wij die het Hooglied dagelijks herschrijven
Wij die eerbied hebben voor de harde feiten

Wij die de wind van voren en de bijval achteraf krijgen
Wij die het IK vertikken om ons in het WIJ te verslikken

Wij die ieders veld mogen ruimen, in geen velden of wegen
Wij die ons op ongebaande paden moeten begeven

Wij die mogen huilen waar iedereen bij staat
Wij die niets doen waar iedereen toeslaat

Wij die op geen enkele slak zout willen leggen
Wij die geduld beoefenen en ons ongeduld bedwingen

Wij die popelen en watertanden
Wij die orakels werpen en tekens lezen

Wij die geschriften ontcijferen
Wij die griffen in grotten en op muren

Wij die de wijsheid van de naaktheid zingen
Wij die om niemands plaats staan te dringen

Wij die overal ons eigen persoontje staan
Wij die geen enkele confrontatie uit de weg hoeven gaan

Wij die begaan zijn met de strijd aan alle fronten
Wij die vermaken, waar maken en vervolmaken willen

Wij die alle glazen legen om onze dorst te lessen
Wij die alle magen willen vullen, alle honger stillen

Wij die zelf blijven verwerven, verwerken en verstrekken
Wij die geen dreigementen nodig hebben om indruk te maken

Wij die ons niets willen toeëigenen van wat een ander toebehoort
Wij die erkenning voor de Koerden eisen, de Armeniërs en Palestijnen

Wij die altijd zwarte katten op onze weg ontmoeten
Wij die altijd onder ladders door willen lopen

Wij die tooien en voltooien
Wij die knipogen en benadrukken

Wij die het woord voeren
Wij die naar ons alten kijken

Wij die de tijd niet doden, maar springlevend houden
Wij die de vriend van allen, maar geen allemansvriend zijn

Wij die van geen ophouden weten
Wij die niet anders kunnen dan ons aan het eigen ritme houden

Wij roepen en herinneren
Wij dansen en zingen
Wij uiten en besluiten

Het laatste woord is altijd JA!
De plaats en tijd is altijd HIER en NU!

Het leven is er om voluit te leven!
Wij zijn de kinderen van Aarde en Zon!
Wij hebben het eeuwig licht in de ogen gekregen!
Wij zijn de weg, de waarheid en het leven!

Wij hebben alle kracht, een eigen naam en lichaam gekregen,
Wij zijn zielen door bewustzijn verrijkt.

Wij kunnen wonderen verrichten, kleuren en verlichten,
te water en door vuur gaan,

Wij kunnen in al wat wij doen
voorop en vooruit gaan!

Zo zij het! 

Uit: Cobra (cd) 
Bo's art trio & Simon Vinkenoog.
© Amsterdam, 2005 
 > Van: Tjebbe van Tijen via Chello <t.tijen {AT} chello.nl>
> Datum: Sun, 12 Jul 2009 06:02:53 +0200
> Aan: Nettime <nettime-nl {AT} nettime.org>
> Onderwerp: [Nettime-nl] Simon Vinkenoog op weg naar weg/on his way to away
> 
> Afgelopen nacht overleed Simon Vinkenoog (terwijl er eerst goede hoop
> was op zijn herstel na een operatie)
> Hierbij mijn terugblik op Simon
> 
> 
> De geillustreerde versie van deze tekst met links naar de Vinkenoog
> scroll staan op mijn web bloh Limping Messenger
> http://limpingmessenger.wordpress.com/2009/07/12/simon-op-weg-naar-
> wegon-his-way-to-away/
> 
> =========
> Simon op weg naar weg/on his way to away
> 
> Simon Vinkenoog (1928-2009) is op weg naar weg en dat zijn wij allen?
> Simon kwam op mijn weg in 1966 toen ik belangstelling had voor zijn
> initiatief voor een  Sigma Centrum in Amsterdam (zoals gepubliceerd
> in het Randstad 12 nummer in 1966 Manifesten.Manifestaties
> samengesteld door Simon Vinkenoog, naar een idee van Alexander
> Trocchi ³de onzichtbare opstand van een miljoen geesten²). Ik werd
> uitgenodigd zijn documentatie van nieuwe kunststromingen en andere
> sociale, religieuse alsook politieke bewegingen te komen bekijken.
> Mijn eerste bezoek was in in zijn huis aan de Noordermarkt, toen al
> volgestouwd met betekenisvol papier, gemapt en gerangordend. Knipsel,
> krant, pamflet, foto, folder, brochure, brief , kattebel en tekening
> werden onder een zwierig geschreven noemer vereenigd in een map.
> Mappen regen zich aaneen, verhuisden naar dozen, en een groeiend
> aantal kasten waarvan op een gegeven moment de bovenste plank enkel
> nog met een laddertje bereikt kon worden. Stapels kranten en bladen
> vermengden zich met boeken, kussens, lage tafels en ander huisraad
> tot het voortdurend in beweging zijnd informatielandschap dat ook al
> al zijn latere woningen beheerste. Noordermarkt, Weesperzij,
> Sarphatistraat, domein van de schrijver en huisdocumentalist die met
> het geheugenwapen ­ de schaar ­ dat wat met de waan van de dag
> vervluchtigt een toekomstwaarde wist te geven: piepkleine
> politieberichtjes vanaf de vijftiger jaren over drugs in Amsterdam,
> allereerste happenaars in de States, jazz & poetry, Rimbaud, Artaud,
> situationisten, raketvaart vanaf Cape Kennedy, hipsters van het
> Leidseplein, diggers in Zwolle, biodynamisch boeren in Drente,
> stemmen van gene zijde, kruidenbulletins van Melly Uildert, kosmisch
> humanisme van Oliver Reiser ? Knip, knip weer een gat uit het tableau
> van de dag, voor een nieuwe samenhang, een ander inzicht?, voor
> later. Als er al een beperking was van zijn aandachtsgebied, dan lag
> dat ?buiten de perken¹: les terrains vagues. Simon was niet enkel een
> knipper, plukker, lezer, vergaarder en bloemlezer, maar tegelijk een
> vrijgevig doorgever aan anderen van al zijn kennissprokkel. Meervoud
> is zijn stuwende kracht, wijzen op de overstelpende rijkdom aan
> mogelijkheden. Daarmee is de opsomming zijn stijlkenmerk, zoals in
> zijn voordracht ­ de gestaag toenemende snelheid, die vanzelf tot
> cadans wordt. Gedichten als dansende kaartenbakken. Romans die zijn
> eigen dagelijkse leven boekstaven en die je tegelijkertijd als
> verlokkelijke niet verplichte bibliografie kunt gebruiken. Hoeveel
> mensen heeft hij zo al niet op een nieuw spoor gebracht? (*)
> 
> 
> [beeld]
> 
> klik op de foto voor een grotere versie ... click the image for a
> bigger version
> Op deze foto van Pieter Boersma zie je Simon met zijn geheugenwapen:
> de schaar. Dit is herfst 2006, een opname-sessie ten behoeve van een
> tentoonstelling over de Nederlands/Vlaamse connectie met de
> ¹situationisten¹ in het Centraal Museum Utrecht. De telefoon van
> zwaar bakeliet, het Amstel Hotel in het verschiet en op het bureau
> een nog steeds gevulde dikke kantooragenda. Geen spreekbeurt, geen
> forum, geen happening was hem te min of teveel, van schoolklasje in
> de provincie tot televisieshow, van kraakpand met punkdichters tot
> universitair literair symposium. Veel van die spreekbeurten waren
> voor de eigen kost en de gastvrijheid die zovelen in de
> verschillende  ¹huizen Vinkenoog¹ hebben genoten. De archieven van
> Vinkenoog (**) herbergen veel schoolblaadjes,  correspondentie en
> ander verslagen, waarin met enthousiasme teruggeblikt wordt  op deze
> ­ vaak nederige ­ optredens. Het is een onderbelichte kant van Simon
> als cultuurspreider van onderop, die bij zijn verscheiden gemeld moet
> worden, opdat wij in hem eren wat de literaire establishment van
> Nederland nooit heeft willen erkennen, laat staan belonen.
> 
> 
> [beeld]
> 
> klik plaatje hierboven voor boekenkast scroll; beweeg de cursor van
> uw muis voorichtig op het rode streepje om te bewegen; click image
> above for link to bookshlef scroll; move the cursor of your mouse
> slowly over de little red bar to set the scroll in motion
> Verzamelaars en veellezers omgeven zich ­ al de electronische
> wonderen ten spijt ­ met kasten en kasten vol met boeken en andere
> herinneringsobjecten die in de loop der jaren zich nabij de boeken op
> de planken genesteld hebben. Soms heerst er orde op de plank, soms
> enkel wanorde, meestal een intrigerende combinatie van verwante
> schrijvers, naastgelegen onderwerpen, half doorgevoerde  op rij
> gezette classificaties, vrolijke combinaties en dwarse verbanden. De
> regel lijkt wel te zijn dat hoe minder systematisch hoe beter de
> eigenaar gebruiker er de weg in terug weet te vinden. Ons geheugen is
> immers ruimtelijk en tijdens denken en gesprekken fladdert onze geest
> over planken, langs banden en door de pagina¹s. Nu drie jaar geleden
> legden wij (***) een stukje van zo¹n persoonlijk informatielanschap
> van Vinkenoog vast en als klein monument voor Simon nodigen wij u
> hierbij uit met uw eigen associaties langs de planken van zijn
> boekenkasten te dwalen en zo zijn en uw eigen leven even terug te
> denken?
> 
> Tjebbe van Tijen 11/12 juli 2009 bij het krieken van de nieuwe dag
> 
> (*) De beste bibliotheek-catalogus ter wereld worldcat.org geeft 356
> titels/hits met Simon Vinkenoog als auteur; Google Books geeft 855
> (deels doorbladerbare) boeken en tijdschriften met Vinkenoog als
> auteur of genoemde persoon; Deze twee links halen een heleboel
> internet-ruis weg die bij een gewone Google zoekactie opkomen.
> (**) Het merendeel van de archieven van Simon Vinkenoog (Collectie
> Vinkenoog) zijn nu bij het Internationaal Instituut voor Sociale
> Gschiedenis in Amsterdam (60 strekkende meter archief); ook is er
> archiefmateriaal bij het Stadsarchief Amsterdam en het Letterkundig
> Museum in den Haag te vinden.
> (***) ³Situationisten op drift² een interactieve installatie voor het
> Centraal Museum Utrecht (Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum Projects,
> i.s.m. Pieter Boersma en Rolf Pixley; 2006/2007)
> 
> 
> Tjebbe van Tijen
> Imaginary Museum Projects
> Dramatizing Historical Information
> http://imaginarymuseum.org
> web-blog: The Limping Messenger
> http://limpingmessenger.wordpress.com/
> 
> 
> 
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).