www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Manifest NMO-personeel, steun ons en/of stuur door, bedankt
alfred on Fri, 31 Jul 2009 13:05:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Manifest NMO-personeel, steun ons en/of stuur door, bedankt!


[cid:image003.jpg {AT} 01CA1079.48A0DEB0]

Manifest van het NMO-personeel

Stekker erin laten! Pleidooi voor breed gedragen moslimomroep
Wij, werknemers van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO), spannen ons in
voor relevante programma's over islam en moslims voor een breed publiek.
Op deze manier brengen we de diversiteit van de islam en van de
moslimgemeenschap in de Nederlandse huiskamer. We gaan met onze
programma's in tegen de trend om moslims als de vijand te bestempelen;
tegelijk zijn we niet minder kritisch naar de eigen groep. Op deze manier
willen wij bijdragen aan een verbetering van de relatie tussen moslims en
niet-moslims en aan de emancipatie van moslims in Nederland. Dit is onze
missie.
Minister Ronald Plasterk, Commissariaat voor de Media, leden van de Tweede
Kamer en alle Nederlandse burgers (moslims en niet-moslims) die het
voortbestaan van een pluriform omroepbestel onderschrijven: het personeel
van de NMO heeft uw steun nodig om de continuïteit van het islamitisch
programma-aanbod te garanderen. Wij zijn van mening dat de nu zo populaire
oneliner 'Stekker d'r uit' een vrijbrief is voor een onverantwoorde
kapitaalvernietiging. Wij pleiten voor handhaving van moslimzendtijd, maar
dan wel op een basis die breder is dan nu en ook meer van deze tijd is.
Wij roepen u op om de brandhaard, die nu telkens alarmerende bermbrandjes
veroorzaakt, te bestrijden en we geven u hierbij alvast wat brandwerende
suggesties in overweging.

Een breed samengesteld bestuur is een eerste stap
De tumultueuze ontwikkelingen van de laatste tijd laten zien dat het
merendeel van de bestuurders van de moslimomroepen niet in staat is om het
algemeen belang te laten prevaleren. Dit is een patroon dat zich
herhaaldelijk heeft afgetekend in de geschiedenis van de moslimomroepen,
te beginnen met de Islamitische Omroepstichting (IOS, opgericht in 1986).
Ook nu nog zijn het deels dezelfde organisaties (in een aantal gevallen
zelfs dezelfde bestuurders) die het voortbestaan van de moslimomroepen in
de weg staan en zelfs in gevaar brengen. Om dit patroon te doorbreken
vinden wij dat nieuwe bestuursleden voortaan geselecteerd moeten worden op
basis van aantoonbare brede bestuurlijke ervaring en professionaliteit.

Een breed draagvlak is een tweede stap
Op basis van artikel 2.42 uit de Mediawet (voorheen artikel 39f) is
zendtijd ten behoeve van de islamitische hoofdstroming in Nederland altijd
 toegewezen aan de zogenaamde koepels van islamitische organisaties die op
hun beurt de omroepbestuurders benoemen. In Nederland is er echter een
steeds grotere groep van (voornamelijk jonge) moslims, personen met een
islamitische achtergrond en geïnteresseerden in de islam, die zich niet
per se identificeren met deze koepelorganisaties. Aanvraag van zendtijd
voor moslims moet volgens ons recht doen aan deze vernieuwende religieuze,
sociale én maatschappelijke structuren. Deze bredere basis kan ons helpen
om de emancipatoire doelstellingen van de moslimomroepen te waarborgen.

Recht doen aan representativiteit is een noodzakelijke derde stap
Naar onze mening zou de moslimgemeenschap één zendtijdaanvraag moeten
indienen bij het Commissariaat voor de Media, die gedragen wordt door
koepelorganisaties én organisaties van onafhankelijke moslims, van
personen met een islamitische achtergrond of van geïnteresseerden in de
islam zoals vrouwenorganisaties, studentenverenigingen enz. Op deze manier
zou veel meer recht worden gedaan aan de bestaande diversiteit van de
moslimgemeenschap en tegelijkertijd worden hiermee gunstige voorwaarden
geschapen voor de benoeming van goede bestuurders. We sporen de
moslimgemeenschap dan ook aan om de verantwoordelijkheid te nemen zich op
een bredere basis te organiseren met betrekking tot de indiening van een
zendtijdaanvraag.

Wij doen hierbij een beroep op iedereen die zich betrokken voelt bij het
voortbestaan van een pluriform omroepbestel om dit manifest te
ondersteunen in woord en daad, zodat we, net als in het verleden, door
kunnen gaan met het maken van rtv-programma's. Want hoofdzaak is dat het
geluid van de moslimomroep te horen blijft: soms spraakmakend, soms ook
taboedoorbrekend, maar in ieder geval altijd genuanceerd. Zeker in het
huidige sociale klimaat is een moslimomroep een noodzakelijk
maatschappelijk instrument.

Hilversum, 29 juli 2009
Het personeel van de Nederlandse Moslim Omroep

[cid:image004.jpg {AT} 01CA1079.48A0DEB0]


Klik hier voor uw steunbetuiging!<mailto:info {AT} nmo.nl>


Voor meer informatie kunt u spreken met personeelsvertegenwoordiger Alfred
Broer (035-6252907). Of klik hier voor meer informatie op onze
website<http://www.nmo.nl/67-Manifest_Stekker_dr_in.html?aflevering=3756>.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).