www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Post for your mailinglist - Thanks you!
Ingrid Bal on Fri, 14 Aug 2009 12:44:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Post for your mailinglist - Thanks you!


The City is Creative onderzoekt onopgemerkte creativiteit in Eindhoven tijdens flux-s

Tijdens flux-s, een nieuw internationaal kunstenfestival van 10 tot en met 13 september in Eindhoven worden bezoekers uitgenodigd The City is Creative, een nieuw werk van Michelle Teran (Canada) te ervaren. The City is Creative is een samenwerking met BALTAN Laboratories en verkent de dagelijkse creatieve handelingen in de stad Eindhoven, die vaak over het hoofd worden gezien. Teran benaderde verschillende mensen in de stad die video's op YouTube plaatste en nodigden hen uit hun film opnieuw te maken in de verlaten fabrieksgebouwen van Strijp- S, gebruik makend van de lege kantoren, gangen en fabriekshallen als speelveld en inspiratie.

Bezoekers kunnen deze her-interpretaties beleven door een exploratieve installatie op de eerste etage van het SDM gebouw (Veemgebouw). Gewapend met een speciaal ontworpen infrarode zaklamp, kunnen ze de ruimtes en haar onopgemerkte creativiteit ontdekken. Daarnaast is er een serie documenten van gesprekken en interviews met de kunstenaar en de creatieven gebundeld die de biografische informatie, waarnemingen en opmerkingen over verleden, heden en toekomst van de ‘Creatieve Stad’ van Strijp S heeft vastgelegd. Ook hun persoonlijke ervaringen van onderzoeking, beweging, spel en ontdekking zijn gedocumenteerd.

flux-s is een nieuw internationaal kunstenfestival van 10 tot en met 13 september op Strijp-S in Eindhoven Met beeldende kunst, performance, nieuwe media, muziek, architectuur, experimenteel theater, poëzie en letteren reageert flux-s op de toekomstige ontwikkelingen op Strijp-S en wordt het publiek uitgenodigd de blik te verruimen en haar eigen projecties erop los te laten. Toegang is (grotendeels) gratis. Meer informatie op www.flux-s.nl

Michelle Teran zal haar werk presenteren tijdens een lezing in het voormalig Philips Natuurkundig Laboratorium (NatLab) op zaterdag 12 september om 14:00 uur.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: 10 tot en met 13 september 2009
Voor openingstijden en praktische informatie over flux-s, ga naar www.flux-s.nl
Lokatie The City is Creative: Veemgebouw, Strijp-S, Eindhoven
Lezing: Zaterdag 12 september om 14.00 uur in het NATLAB


ABOUT BALTAN LABORATORIES
BALTAN Laboratories initieert, ondersteunt en verspreidt innovatief onderzoek en vernieuwende activiteiten op het gebied van kunst, technologie en cultuur. BALTAN Laboratories is een twee jaar durend proefproject in het SWA-gebouw op Strijp S in Eindhoven en daarmee een eerste stap in de richting van een breder Art Science Lab in het voormalige NatLab (Philips Natuurkundig Laboratorium). BALTAN Laboratories streeft actief naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen disciplines en fungeert als kruispunt voor kunstenaars die werken met technologie in Eindhoven en daarbuiten. Angela Plohman is directeur van BALTAN Laboratories. De artistieke adviseurs zijn vier kunstenaars die sinds het begin actief betrokken zijn geweest bij de creatie en ontwikkeling van BALTAN: Geert Mul , Marc Maurer (Maurer United Architects ), Lucas van der Velden (Telcosystems) en Gideon Kiers (Telcosystems).


ABOUT MICHELLE TERAN
Michelle Teran (Canada) onderzoekt het samenspel tussen sociale en media netwerken binnen stedelijke omgevingen. Ze gebruikt vertoningen en performance, in veel gevallen met een publieke deelname, om de relatie van media met het lichamelijke en de architectuur te articuleren door het in scène te zetten van stedelijke inmenging door o.a. tours, wandelingen, buitenprojecties, interactieve installaties en gebeurtenissen. Michelle heeft projecten en residenties op haar naam staan voor verschillende culturele instanties en Europa en Canada, en heeft haar werk tijdens evenementen en plekken over de hele wereld gepresenteerd. Ze ontving een hoeveelheid aan toelages en prijzen voor haar werk, waaronder de Prix Ars Electronica eervolle vermelding binnen de interactieve kunst categorie en de 2de prijs in de Vida 8.0 Art & Artificial Life International Competition, gesponsord door Fundacion Telefonica (Madrid). http://www.ubermatic.org


The City is Creative explores untapped creativity in Eindhoven during flux-s

During flux-s, a new international arts festival taking place from September 10-13 at Strijp-S in Eindhoven, NL, visitors are invited to experience The City is Creative, a new work by artist Michelle Teran developed in residency at BALTAN Laboratories. The City is Creative explores the daily creative acts taking place throughout Eindhoven that are often overlooked. Michelle Teran approached different people in the city who published videos on YouTube and invited them to remake one of their videos within the abandoned factory buildings at Strijp- S, using the empty offices, hallways, and factory spaces as their playground and inspiration.

Visitors can experience these reinterpretations through an exploratory installation on the first floor of the SDM building (Veemgebouw) during flux-s. Armed with a custom-designed infrared flashlight, they can explore the spaces and discover the untapped creativity of the city. In addition, a series of documents from conversations and interviews between the artist and the creators brings together biographical information, observations and comments about the past, present and future state of ‘The Creative City’ of Strijp-S as well as personal experiences about exploration, movement, play and discovery.

flux-s is a new international arts festival from September 10 to 13 at Strijp-S in Eindhoven. With visual arts, performance, new media, music, architecture, experimental theatre, poetry and literature, flux- s reflects on the future development of Strijp-S and invites the public to experience Strijp-S in intense and imaginative ways. Admission is (mostly) free. More information at www.flux-s.nl

Michelle Teran will also present her work during a lecture in the former Philips Natuurkundig Laboratorium (NatLab) on Saturday, September 12 at 14:00.

PRACTICAL INFORMATION
Date: 10 to 13 September 2009
For opening times and practical information about flux-s, please see www.flux-s.nl
Location of The City is Creative: Veemgebouw, Strijp-S, Eindhoven, the Netherlands
Lecture: Saturday, September 12 at 14.00 and the NATLABABOUT BALTAN LABORATORIES
BALTAN Laboratories initiates, supports and disseminates innovative research and development activities in the field of art, technology and culture. A two-year pilot initiative located in the SWA building at Strijp S in Eindhoven, it is a first step towards a broader Art Science Lab in the former NatLab (Philips physics laboratory). BALTAN Laboratories actively pursues new collaborations between disciplines and acts as point of intersection for artists working with technology in Eindhoven and beyond. Angela Plohman is the Director of BALTAN Laboratories. The artistic advisors are four artists who have been actively involved in the creation and development of BALTAN since its inception: Geert Mul , Marc Maurer (Maurer United Architects ), Lucas van der Velden (Telcosystems) and Gideon Kiers (Telcosystems).


ABOUT MICHELLE TERAN
Michelle Teran (Canada) explores the interplay between social and media networks within urban environments. She uses performative action, many times involving public participation, to articulate the relation of media to the body and architecture by staging urban interventions such as tours, walks, outdoor projections, participatory installations and happenings. She has completed residencies and commissions with several cultural institutions in Europe and Canada and presented at events and venues throughout the world. Michelle received numerous grants and awards for her work including the Prix Ars Electronica honorary mention within the interactive art category and 2nd prize in the Vida 8.0 Art & Artificial Life International Competition, sponsored by Fundacion Telefonica (Madrid).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).