www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Leegstand & AntiKraakhuisvesting in documentaire film: pres
Tjebbe van Tijen via Chello on Wed, 19 Aug 2009 14:38:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Leegstand & AntiKraakhuisvesting in documentaire film: presentatie & debat donderdag 20 augustus


ik post dit bericht ook maar op nettime.nl

zag het voorzover ik kan zien daar nog niet

tjebbe


PERSBERICHT

Reportage brengt misstanden antikraak aan het licht.

Op 20 augustus a.s. presenteert Abel Heijkamp zijn reportage “Leegstand
zonder zorgen”.
In de reportage volgt hij antikraakbureaus en kijkt hij naar de keerzijde
van antikraak: wonen zonder huurbescherming. Antikraakcontracten blijken
vrijwel altijd in strijd met artikel 12 (huisvrede) van de grondwet en
vaak in strijd met het huurrecht.
Na de vertoning is er een debat met antikrakers en deskundigen.

Plaats: Buurtcentrum ’t Blijvertje, 3de Oosterparkstraat 64, Amsterdam.
Tijd: 20:00 uur.

Al 30 jaar zijn er in Nederland antikraakbureaus maar tot nu toe is
vrijwel niks bekend over antikraak. Duidelijk is wel dat het aantal
antikrakers de afgelopen jaren spectaculair is gestegen naar circa 50.000.
Volgens de indieners van het wetsvoorstel tegen kraken, moeten
antikraakbureaus in de toekomst een nóg grotere rol gaan spelen op de
woningmarkt.

In de reportage Leegstand zonder zorgen volgt Heijkamp zeven bewoners en
interviewt hij de twee grootste antikraakbureaus Camelot en Ad Hoc om te
kijken hoe antikraak in de praktijk werkt.
Niet alleen private eigenaren maar ook woningcorporaties en overheden
maken namelijk steeds vaker gebruik van antikraak in plaats van tijdelijke verhuur onder de leegstandswet. Feitelijk word hiermee de huurbescherming
omzeild. Brigitte van der Burg (VVD) stelt dat gemeentes in de toekomst
nog meer van de diensten van antikraakbureaus gebruik moeten gaan maken.

Antikraakcontracten blijken structureel in strijd met artikel 12
(huisvrede) van de grondwet. Ook worden er vaak niet inzichtelijk gemaakte
vergoedingen betaald zonder dat daar wettelijk gegarandeerde huurrechten
tegenover staan. Het contract kan zonder opgaaf van reden worden opgezegd
en bewoners worden gedwongen met 2 weken opzegtermijn te verhuizen.
Bewoners hebben geen recht op vervangende woonruimte. Daarnaast innen
antikraakbureaus zonder rechtsgrond boetes, eisen ze dat bewoners als
bewakers optreden en verbieden ze bewoners hun ervaringen openbaar te
maken .

Aan de hand van deze en andere bevindingen, gaan Abel Heijkamp
(Reportagemaker)
, prof. dr. ir. Hugo Priemus (TU Delft),  Bastiaan van Perlo
(Huurdersvereniging Amsterdam),
Hans Roseboom (Woonbond), Peter Commandeur (Huurrecht Jurist), Eyk Backer
(Zwerfkei BV)
en antikrakers in debat.

Deuren open om 19.30.
Vertoning om 20.00.
Debat om 21.00.
________________________________________________________________________ _

Adres: ’t Blijvertje, 3de Oosterparkstraat 64, Amsterdam.

De reportage is vanaf 21 augustus te zien op www.leegstandzonderzorgen.nl

Noten voor pers, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u bellen met
Abel Heijkamp 06 47686543 of mailen naar info {AT} leegstandzonderzorgen.nl

Correctie: het vorige persbericht sprak over Oosterparkstraat 64, het
betreft echter de 3de Oosterparkstraat 64 in Amsterdam

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).