www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aank: 3 nov. Illegaal Tribunaal Schipholbrand
Jo van der Spek M2M on Thu, 15 Oct 2009 21:29:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aank: 3 nov. Illegaal Tribunaal Schipholbrand


Illegaal Tribunaal

De eerste doordenking van de Schipholbrand (26-10-2005)

Amsterdam 3 november 2009, in De Balie bij het Leidseplein in Amsterdam

De Schipholbrand wordt op 26 oktober 2009 voor de vierde keer herdacht. De
overlevenden organiseren zich elk jaar weer om stil te staan bij de doden en
daarmee ook bij zichzelf. Aan de Nederlandse samenleving vragen zij met hen
mee te kijken. Blijven de deuren dicht of kunnen ze eindelijk open?

Een week later organiseert de Stichting M2M in samenwerking met All Included
en De Balie een onderzoekend tribunaal over de betekenis van de
Schipholbrand voor de overlevenden, voor de politiek en voor de samenleving.

De Schipholbrand kan ons inzicht verschaffen in het vreemdelingenbeleid, in
de uitvoeringspraktijk en in de gevolgen voor de getroffenen als individu,
in hun omgeving en als groep. De brand werpt licht op de Nederlandse
samenleving als natiestaat, als benepen polder, als migratieland.

We willen lessen trekken uit de Schipholbrand waar iedereen wat aan heeft.
Verworven inzichten bieden uitzicht op andere visies, ander beleid, andere
uitvoering, andere wegen.

Vanuit de constatering dat de samenleving verlegen is met de brand, maar ook
met de illegaal en de migrant in het algemeen onderzoeken we vier kanten van
de Schipholbrand.

Dit gaat plaats vinden op dinsdagmiddag 3 november in DeBalie in 4 workshops
en om 5 uur een publieke afrondende sessie aangevoerd door Chris Keulemans..

Kijk voor het actele programma, de workshops en de achtergronden op

http://www.vertrokkengezichten.net/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=18

Wil je deelnemen aan 1 of 2 van de 4 workshops, geef je dan op via
m2m[at]streamtime.org of tel. 0624148872. De slotsessie om 5 uur is
openbaar.
Deelname is gratis, bijdragen zijn welkom op rek. 390271918 van St. M2M
Amsterdam, ovv IT.

Jo van der Spek M2M

p.s.

Maandag 26 oktober is de Herdenking Schipholbrand in het Blauwe Huis op
IJburg (Willy Mullenskade 13, 1087 KH)
http://www.blauwehuis.org


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).