www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Het Nieuwe Kraken [opinie]
ravage on Thu, 22 Oct 2009 15:37:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Het Nieuwe Kraken [opinie]


Het Nieuwe Kraken

Zodra ook de Eerste Kamer instemt met het initiatiefwetsvoorstel
Kraken & Leegstand, dienen zich kansen aan voor de kraakbeweging om
zich in positieve zin te profileren. Slechts door flexibiliteit,
creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid te tonen, hebben de
krakers een kans om te overleven.

Nog even en kraken is bij wet verboden. In een column heb ik mij al
eerder uitgesproken over de ideologische consequenties hiervan, zijnde
nul. Deze keer wil ik mij buigen over de praktische kant van de zaak.
Op dit moment heb ik alle reden te geloven dat we een nieuwe
gedoogsituatie zullen gaan krijgen. Het is krakers hun goed recht om
nu te doen alsof de wereld naar de verdoemenis gaat - net zoals de
smartshop-eigenaren dat deden, om vervolgens doodleuk truffels te gaan
verkopen - maar het getuigt van weinig realiteitszin.

Kraken is in de ons omringende landen ook bij wet verboden, en daar
wordt nog steeds gekraakt. Ik kan mij de hoon van Franse krakers over
onze 'reformistische kraakbeweging' nog goed herinneren. Toestemming
vragen aan de politie om ergens te mogen wonen? Ben je gek geworden!
En hoewel het op sommige plekken bij tijd en wijlen haast onmogelijk
blijkt om te kraken (Beieren bijvoorbeeld) lijken politieke en
economische omstandigheden plaatselijk zoveel te verschillen dat er
altijd wel ergens gekraakt kan worden.

Misschien gaan we wel de Duitse kant op, met wagenplatzen
(woonwagenkampen) in iedere grote stad in plaats van kraakpanden. Het
klassieke 'krakersbolwerk' heeft afgedaan, nou en? Volgens de media
was het laatste bolwerk toch al honderd keer ontruimd. Ik ben ervan
overtuigd dat er voldoende stedelijke rafelrandjes en juridische
loop-holes over zullen blijven. Wat te denken van het kraken van
terreinen, lig- en standplaatsen of boten? En wat zegt de antikraakwet
eigenlijk over het kraken van het luchtruim? Heeft er nog iemand een
oude zeppelin liggen toevallig?

Lees verder:
  http://www.ravagedigitaal.org/2009/64/artikel.php

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).