www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Zware bezuinigingen op digitale infrastructuur
Maarten Brinkerink on Sat, 31 Oct 2009 19:55:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Zware bezuinigingen op digitale infrastructuur


Beste Geert en allen,

Deze – m.i. actuele en relevante - discussie (en jouw eedere blogpost) heb ik maar even aan mij voorbij laten gaan, maar nu wil ik toch - in navolging van Floor - even een tegenargument wil inbrengen.

Het geld gaat namelijk niet naar algemene infrastructuur maar naar dure digitaliseringsprogramma's die terugblikken en exclusief blijven en wij als nieuwe media cultuursector weinig aan hebben. Erger zelfs, zij nemen erg veel budgetruimte in beslag zonder dat iemand daar iets over mag zeggen. Nog levende kunstenaars, critici en theoretici hebben hier niks aan. Het is niet 'onze' digitale infrastructuur. Het is die van de zgn. erfgoedsector.

Beweren dat de nieuwe media cultuursector weinig aan cultureel erfgoed heeft vind ik wat kortzichtig. Laat mij duidelijk zijn: waar het sentiment vandaan komt snap ik wel, de gehele cultuursector gaat immers gedeeltelijk voor dezelfde 'pot'. Toch wil ik even in herinnering brengen dat nieuwe cultuurvormen altijd voortbouwen op het verleden en dat het daarom wel degelijk in het belang van de nieuwe media cultuursector is dat ons culturele geheugen een duurzaam bestaan krijgt. Duurzaam behoud van ons erfgoed is inderdaad een kostbare zaak, iets wat bijvoorbeeld ook uitgebreid aan de orde kwam tijdens de Archive 2020 expertmeeting (http://www.virtueelplatform.nl/#2489), maar komt m.i. ons allen ten goede, ook de nieuwe media cultuursector. Bovendien neem ik aan dat ook 'nieuwe' kunstenaars graag willen dat hun creaties voor toekomstige generaties bewaard blijven.

En dan heb ik het nog niet over alle creatieve mogelijkheden voor de sector om op basis van dit materiaal nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Dit levert bijvoorbeeld innovatieve softwareontwikkelaars bijvoorbeeld nu al interessante opdrachten op.

Groet,

Maarten Brinkerink

Disclaimer: Hoewel ik deze reactie op persoonlijke titel schrijf, ben ik werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een erfgoedinstelling inderdaad.

Op 31 okt 2009, om 12:47 heeft Floor van Spaendonck het volgende geschreven:

Dag Geert en lijst,

De titel van de oproep lijkt inderdaad op het eerste gezicht misleidend want het is niet de gehele digitale infrastructuur die gekort wordt. Anderzijds zijn archieven, bibliotheken en musea en de bijkomende digitalseringsprocessen in mijn optiek wel degelijk een zaak van allemaal en maakt het een belangrijk onderdeel uit van de infrastructuur.

Het is jammer dat er schotten zitten tussen de verschillende beleidsgebieden als het gaat om cultuur, digitalisering en infrastructuur. Wat dat betreft ben ik het ook erg met je eens dat het goed zou zijn om de grote budgetten ook open te stellen voor minder klassieke instellingen.

Maar om te stellen dat we als nieuwe media sector weinig hebben aan de investeringen die er reeds zijn gedaan en de programma's die er lopen (op het gebied van erfgoed) kan ik niet onderschrijven. De ontwikkeling van deskundigheid, sowieso het bewaren/digitaliseren van 'ons' erfgoed, de content, de kleine innovatieve projecten, het versterken van het informatiebeleid in de sector zijn van waarde voor iedereen.

Erfgoed Nederland organiseert in november een 'erfgoed arena' over het onderwerp en het zou goed zijn om met hen in discussie te treden. Voorlopig wacht ik zelf de repsons af a.s. maandag tijdens het kamerdebat.

groet Floor


Geert Lovink schreef:
Hi Floor,
de term digitale infrastructuur lijkt me niet echt op z'n plaats. Het is te algemeen en suggereert iets meer dan het is. Het geld gaat namelijk niet naar algemene infrastructuur maar naar dure digitaliseringsprogramma's die terugblikken en exclusief blijven en wij als nieuwe media cultuursector weinig aan hebben. Erger zelfs, zij nemen erg veel budgetruimte in beslag zonder dat iemand daar iets over mag zeggen. Nog levende kunstenaars, critici en theoretici hebben hier niks aan. Het is niet 'onze' digitale infrastructuur. Het is die van de zgn. erfgoedsector.
Groeten, Geert
Bezuinigingen op digitale infrastructuur
Op 27 oktober 2009 hebben 6 koepelinstellingen, waaronder Virtueel Platform, een petitie overhandigd aan de Kamercommissie OCW. Het is een protest tegen de zware korting op de middelen voor een kennisinfrastructuur in het erfgoed... lees verder
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).


--
Floor van Spaendonck
Directeur

Virtueel Platform -sectorinstituut e-cultuur
Damrak 70 - 6.54 |   1012 LM Amsterdam
office: +31 (0)20-6273758   mobile: +31 (0)6 24101328
web: virtueelplatform.nl   twitter: twitter.com/virtueelp
netvibes: netvibes.com/virtueelplatform

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).