www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] zo 13 december: debat het Gekraakte Ideaal
merijn oudenampsen on Mon, 7 Dec 2009 17:09:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] zo 13 december: debat het Gekraakte Ideaal


13 December
Debat “Het Gekraakte Ideaal”
Nederlands Architectuur Instituut (NAi), The Hood
14.00-16.00

kraken in verleden, heden en toekomst
(georganiseerd door kraakpetitie.nl en flexmens.org)

Het voorstel voor een kraakverbod lijkt grote kans te hebben om in wet omgezet te worden. De praktische implicaties hiervan voor het kraken zijn nog niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval het einde van een tijdperk en een goede reden om de balans op te maken. Kraken heeft in het laatste jaar - mede dankzij het voorgestelde verbod - volop in de schijnwerpers gestaan. Maar in die schijnwerpers heeft de dieper gaande discussie het grotendeels afgelegd tegen de oneliners en clichés. Op deze zondagmiddag willen we een bredere blik bieden op wat een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis is en nog steeds een door duizenden bedreven praktijk. Het debat gaat in op de legitimiteitscrisis van kraken in heden en verleden. Allereerst is er de veelgehoorde argumentatie dat het kraken niet meer van deze tijd is. Krakers van nu zijn zogezegd hun idealen kwijt. Maar tegelijkertijd is ook het verleden van de kraakbeweging niet vrij van controverse, zoals de affaire rond het kraak- en actieverleden van GroenLinks politicus Wijnand Duyvendak liet zien. In dit debat komen twee vragen aan bod: ‘Wat is de historische betekenis van kraken geweest voor de Nederlandse maatschappij?’ en ‘Hoe zal de nabije toekomst van kraken eruit gaan zien met het nieuwe kraakverbod?’ Er zullen vier inleiders zijn, daarna volgt een debat.

Uitgenodigde sprekers:
Inleiders:
Eric Duivenvoorden (publicist en ‘archivaris’ van de kraakbeweging)
Gijs van Oenen (filosoof, Erasmus Universiteit)
Virginie Mamadouh (politiek geografe, Universiteit van Amsterdam)
Hans Pruijt (socioloog, Erasmus Universiteit)

Respondenten:
Lonneke van der Velden (politiek filosofe en co-auteur Witboek Kraken)
Kamiel Verschuren (kunstenaar en cultureel organisator)
Abel Heijkamp (kunstenaar en documentairemaker)

Moderator:
Friso Wiersum (Debatcentrum Tumult, Utrecht)

Programma:
12-13u Vertoning documentaire ‘Leegstand zonder zorgen’.
13-14u Lunch
14-16u Debat ‘Het Gekraakte Ideaal’

Toegang: Gratis
(N.B.: Voor tot overige delen van de Biënnale is een toegangskaartje à €10 of €7 nodig. De lunch kost €13.50.)
Taal: Nederlands
Adres: Nederlands Architectuur Instituut (NAi), Museumpark 25, Rotterdam.
Reserveren gewenst: www.nai.nl/inschrijven

=====================================================================

Gelijktijdig vinden twee kleine expo's plaats:

13 December
Tentoonstelling
“Right to the City”
NAi, The Hood
12.00-17.00

Gelijktijdig met het symposium ‘Het gekraakte ideaal’ heeft hedendaagse videokunstenares Kelly Warman voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam een groepstentoonstelling bijeengebracht rond het thema ‘Right to the City. Vier internationale kunstenaars onderzoeken de psychogeografische aspecten van de gebouwde omgeving. Elk werk verkent de relatie tussen architectuur en de psychologische betekenissen die de gebouwde omgeving oproept. Met film en video als hun medium stellen zij vragen over bebouwing, een huizencomplex, een geschiedkundig moment en de mensheid. Karl Kuhn (AT) geeft vorm aan het fenomeen uitplaatsing met zijn indringende uitbeelding van een ondergesneeuwd naoorlogs gebouw in Concrete and Snow. In A Family Portrait, een serie van individuele portretten van eenzaamheid, onderzoekt Diego Marcon (IT) hoe huiselijke architectuur gebruikt kan worden om mensen van elkaar te isoleren. Alcuin Stevenson (UK/JP) verkent de verborgen en veelvormige aspecten van urbane locaties met een historisch belang in Tolerances of the Hidden Face. In Cadere tenslotte verbeeldt Kelly Warman (UK) de relatie tussen het lichaam, taal en architectuur als een systeem van vervreemding. De Oostenrijkse kunstenaar Karl Kuhn (1981) studeerde architectuur en kunst. Zijn werk speelt zich af op de scheidslijn tussen deze twee disciplines. Hij is gebaseerd in Wenen. Diego Marcon (1985), geboren te Varese, Italië, werkt tussen video en live optredens in en doet momenteel mee aan een residentie bij het Centre International d'Accueil et d'Echanges des Récollets te Parijs. Alcuin Stevenson (1981) studeerde aan La Sorbonne, Parijs. Gevestigd in Tokio, Japan, baseert hij zich in zijn werk met digitale media en muziek vaak op onderwerpen uit de science fiction en op technologische ontwikkelingen. Kelly Warman (1979) is beeldend kunstenaar, schrijver en curator met Londen als uitvalsbasis. In haar dichtgelaagde videowerken en performances verkent ze de overgang van het monologue interieur naar de cinematografische en architecturale ruimte.

13 December
Tentoonstelling
“Kraken heeft Nederland vormgegeven”
NAi, The Hood
12.00-17.00

Een essentiële parameter voor de ‘Open stad’ is de plek die de Nederlandse wetgeving overlaat voor het individuele initiatief. Die plek wordt gegarandeerd door een wereldwijd vrijwel unieke wet die het kraken van leegstaande panden mogelijk maakt. Deze wet is al twee decennia lang onderwerp van politieke strijd, maar dit jaar lijkt het erop dat de tegenstanders ervan hun zin krijgen. Kraken is een bedreigde levensvorm geworden. Als dit politieke besluit doorgang vindt, dan wordt daarmee de toegang tot het vastgoed weer een puur commerciële en institutionele zaak. Het publieke debat rond het kraken speelt zich vooral af lang ideologische assen zoals de gewelddadigheid van krakers en de betekenis van eigendom. Daarmee blijft een belangrijk element ervan onderbelicht: kraken heeft een fundamentele rol gespeeld voor de bloeiende Nederlandse creatieve sector. Door leegstaande ruimtes in gebruik te kunnen nemen hebben de internationaal befaamde stroming van het Dutch Design’ en in Nederland gevestigde kunstenaars van zeer uiteenlopende pluimage een creatieve energie en diversiteit kunnen ontplooien die zijn weerga in Europa niet kent, daarbij geholpen door enkele vooraanstaande kunstinstellingen. Het initiatief ‘Kraken heeft Nederland vormgegeven’ benadrukt de bijdrage aan de Nederlandse creatieve productie die de mogelijkheid om legaal te kraken heeft geleverd. Daarom wordt het gesteund door vele toonaangevende Nederlandse kunstenaars, ontwerpers, instellingen en architecten. Deze tentoonstelling vestigt de aandacht op een grote verscheidenheid aan werk van kunstenaars en ontwerpers wier carrière is begonnen in de lege ruimtes waarvan de invulling (nog) beschermd wordt door de kraakwetgeving.

=======================================================================

Bio's:

Virginie Mamadouh is als universitair hoofddocent politieke en culturele geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In haar dissertatie 'De stad in eigen hand, Provo's, kabouters en krakers als stedelijke sociale bewegingen' (Universiteit van Amsterdam 1992, verschenen bij Sua, Amsterdam) schetste zij de doelstellingen en de acties van Amsterdamse jongerenbewegingen tussen 1965 en 1985 en hun invloed op de stedelijke herinrichting. Het kraken en het hergebruiken van leegstaande panden stonden hierin centraal. Sindsdien heeft zij stedelijke sociale bewegingen gevolgd, maar is haar werkgebied verbreed tot bewegingen die zich op andere of meerdere schaalniveaus organiseren en richten, met bijzondere aandacht voor transnationale bewegingen zoals andersmondialisten en migranten, en de nieuwe media.

Eric Duivenvoorden (1962) was een actieve kraker in het begin van de jaren tachtig. Tijdens zijn kraakcarrière studeerde hij sociologie en filosofie. Na zijn studie legde hij het archief van de kraakbeweging aan, dat is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Samen met Joost Seelen maakte hij de filmdocumentaire De stad was van ons (1996) over de geschiedenis van de kraakbeweging. In 2000 publiceerde hij over hetzelfde onderwerp Een voet tussen de deur. Sinds die tijd schreef hij nog enkele boeken over de nieuwe sociale bewegingen. Daarnaast maakte hij documentaires over en zette zich in voor het behoud van (voormalige gekraakte) woonwerk- en kunstenaarspanden in Amsterdam. Momenteel is hij als bestuurslid onder andere actief betrokken bij het kunstenaarsdorp Ruigoord en het tot broedplaats omgebouwde voormalige Volkskrantgebouw in Amsterdam. In 2009 publiceerde hij Magiër van een nieuwe tijd, de biografie van sixtiesheld en antirookmagiër Robert Jasper Grootveld.

Gijs van Oenen (1959) is universitair docent wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich bezig met kwesties als burgerschap, gedogen, democratische cultuur, interactieve metaalmoeheid, veiligheid en openbare ruimte. www2.eur.nl/fw/law.

Hans Pruijt is universitair docent. Hij geeft onderwijs op het gebied van organisatiesociologie, organisatie-ontwerp, methoden van kwalitatief onderzoek en cyberspace. Zijn onderzoeksinteresses laten zich samenvatten onder de term "participatieprocessen". Hij verdiepte zich in initiatieven om het werk zo te organiseren dat medewerkers meer inbreng en verantwoordelijkheid hebben, in medezeggenschap in de context van internationale herstructurering, in al dan niet vermeende ontwikkelingen die werknemers meer greep op hun loopbaan geven, in stedelijke sociale bewegingen en in creatief gebruik van ICT. Zijn belangrijkste boek is “Job Design and Technology. Taylorism vs. anti-Taylorism”, London 1997, Routledge. Daarnaast schreef hij onder andere “Squatting in Europe. An analytical overview of squatting in The Netherlands, Germany, the UK and Italy”.

Kamiel Verschuren (1968) is conceptueel interdisciplinair beeldend kunstenaar werkzaam in een brede, internationale praktijk met een bijzondere aandacht voor de stedelijke buitenruimte, in verschillende posities; tekenaar, (ruimtelijk) ontwerper, ontwerper openbare ruimte, organisator, initiator, sociaal activist, observator, stedelijk adviseur, landschapskunstenaar, producent en publicist. Hij is onder andere medeoprichter en lid van het kunstenaarsinitiatief stichting B.a.d (1989, sinds 1991 gekraakt in voormalig schoolgebouw in Charlois), en medeoprichter en voorzitter van de zelfbeheersorganisatie en culturele projectorganisatie stichting Nieuwe Ateliers Charlois (2004).

Abel Heijkamp (1983) is beeldend kunstenaar en documentairemaker. Hij studeerde in 2007 af aan de AKC St. Joost in ’s Hertogenbosch en vestigde daar zijn atelier. Zijn werk stelt verborgen maatschappelijke problemen aan de kaak met verschillende media, van beeldende kunst tot journalistiek. Hij plaatste onder andere een aantal werken als interventies in de publieke ruimte, waaronder “IJsbeer van Autobanden” (2008) en is de regisseur van de documentaire ´Leegstand zonder Zorgen´.

Lonneke van der Velden is wetenschapssocioloog en filosoof en is werkzaam bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de UvA. Ze was redactielid van het Witboek Kraken, een overzichtswerk van recente kraakacties in Nederland en betrokken bij de gekraakte galerie Schijnheilig en cultureel festival Damoclash.

Kelly Warman (1979) is beeldend kunstenaar, schrijver en curator met Londen als uitvalsbasis. Sinds het begin van haar carrière in 2005 produceert zij voornamelijk dichtgelaagde videowerken en performances. Haar werk verkent de overgang van het monologue interieur naar de cinematografische en architecturale ruimte.

Martin Born is een Duitse designer die gevestigd is in Eindhoven. Na gestudeerd te hebben aan de Köln International School of Design, Duitsland en de University of Applied Sciences in Pforzheim, Duitsland, studeerde hij in 2007 af aan de Design Academie Eindhoven. In 2008 startte hij zijn eigen ontwerpstudio in Helsinki en lever sindsdien bijdragen voor de kunst en ontwerpafdeling van de Helsinki Times. Ook was hij examinator aan de Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki. In 2009 heeft hij besloten om zich weer in Nederland te vestigen vanwege het gunstige ontwerpklimaat. Hij is de initiatiefnemer van ‘Kraken heeft Nederland vormgegeven’. Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is free lance onderzoeker. Hij is verbonden aan de Jan van Eijck Academie in Maastricht, waar hij onderzoek doet naar populisme in het kader van het project Design Negation. Hij studeerde politicologie en sociologie aan de UvA in Amsterdam, schrijft veel over de politiek van stadsontwikkeling en verder is hij initiatiefnemer van verschillende conferenties en campagnes rond flexibilisering.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).