www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [off topic] Campagne tegen ruiming vee
ravage on Sat, 12 Dec 2009 17:27:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [off topic] Campagne tegen ruiming vee


Campagne tegen ruiming vee

De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om niet over te gaan tot
ruiming van gezonde, drachtige geiten vanwege de Q-koorts. Ruim 21.000
personen hebben inmiddels hun handtekening geplaatst onder een petitie.

De Partij voor de Dieren (PvdD) verwijt het kabinet ernstige
nalatigheid in het nemen van maatregelen om de Q-koorts te bestrijden.
Als gevolg hiervan zijn er dit jaar 2300 mensen ziek geworden, terwijl
er zes mensen aan zijn overleden. "Als gevolg van falend beleid zullen
duizenden dieren onnodig gedood worden", aldus de partij.

Begin volgende week moet duidelijk worden of de niet-drachtige geiten
en schapen die wel zijn besmet met de Q-koorts toch moeten worden
geruimd. De ministers Gerda Verburg van Landbouw en Ab Klink van
Volksgezondheid hebben daar maandag opnieuw overleg over. De
ruimingsoperatie kan rekenen op een kamermeerderheid

De PvdD steunde donderdag als enige de motie van afkeuring tegen de
ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (LNV). Kamerlid Marianne
Thieme toonde zo haar teleurstelling over de Q-koortsaanpak van de
twee bewindslieden die volgens haar hebben nagelaten effectief op te
treden tegen de epidemie, die al vanaf 2007 steeds meer mensen besmette.

Volgens de dierenpartij is sinds 2007 is al bekend welk risico de
intensieve veehouderij vormt voor de volksgezondheid. Desondanks zijn
er geen harde maatregelen genomen om een uitbraak van Q-koorts te
bestrijden, waardoor de bacterie zich over het hele land heeft kunnen
verspreiden.

"Nergens in de wereld is het Q-koorts probleem zo groot als in
Nederland. Het lijkt niet toevallig dat de problemen zich juist bij
ons, het meest veedichte land ter wereld, voordoen", aldus Thieme.
"Economische belangen hebben veel te lang voorrang gekregen boven de
belangen van dieren en de volksgezondheid."

Volgens Thieme is het ruimen van gezonde dieren is niet nodig om de
volksgezondheid te beschermen en is de maatregel ethisch
onaanvaardbaar. Het verzamelen van protesthandtekeningen op internet
is een groot succes. Inmiddels hebben ruim 20.000 mensen laten blijken
tegen de ruiming van gezonde geiten te zijn.

De Partij voor de Dieren pleit tevens voor een algeheel fokverbod in
de geitensector. "Geitenhouders mogen momenteel nog steeds doorgaan
met het fokken van nieuwe geiten, ondanks dat het bekend was bij het
ministerie van LNV dat drachtige geiten niet gevaccineerd kunnen
worden. Zolang er nieuwe geiten drachtig worden terwijl de bacterie
zich in het milieu bevindt, zal de ziekte zich verder uit blijven
breiden en nog meer slachtoffers maken."

De dierenpartij pleit voorts voor het sluiten van geitenbedrijven die
zich in de directe omgeving van woonkernen bevinden. Uit onderzoek van
het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenbedrijven een veel hogere
kans hebben om besmet te raken met de bacterie. Ook roept de PvdD de
overheid op om openheid over de locaties van de besmettingen en over
de manier waarop binnen de ministeries van LNV en VWS vanaf 2007 met
Q-koorts is omgegaan.

De geitenhouderij was de afgelopen jaren een van de weinige sectoren
in de landbouw die groeide. Nederland kent sinds twintig jaar zo'n 360
professionele geitenbedrijven met in totaal een geschat aantal van
250.000 melkgeiten. Een derde van de dieren wordt gehouden in
Noord-Brabant. Daarna volgen Gelderland, Overijssel en Limburg.

petitie: http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/453
bron:  http://www.ravagedigitaal.org/2009nieuws/december/14/nws.php


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).