www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen voor achttiende
Nikki Timmermans on Mon, 14 Dec 2009 08:40:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen voor achttiende en laatste ronde!


Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen voor achttiende en laatste ronde!

Digitale Pioniers, de stimuleringsregeling voor maatschappelijke internetinitiatieven, opent vandaag de achttiende en laatste ronde. Het thema van deze ronde is "Vrijstaat". Er wordt gezocht naar projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren. Projecten kunnen een bijdrage van maximaal 32.000 euro ontvangen.

Ronde 18: Vrijstaat
Het thema voor de achttiende ronde Digitale Pioniers is "Vrijstaat". De relatie tussen burger en samenleving is aan het transformeren. Oude organisatiestructuren op het gebied van economie, politiek en ontwikkelingssamenwerking voldoen niet meer. In onze genetwerkte samenleving organiseren wereldburgers zich steeds meer van onderop rond gedeelde issues. Internet is bij uitstek de plek, de Vrijstaat, waar nieuwe vormen van actief burgerschap tot stand komen en burgers hun vrije mening kunnen uiten.

Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren. Projecten die bijdragen aan maatschappelijke participatie en een democratische samenleving. Voor de achttiende ronde is in totaal 140.000 euro beschikbaar Projecten die zelf software ontwikkelen, kunnen met maximaal 32.000 euro ondersteund worden. Projecten die zich op het ontsluiten van informatie of het aanbieden van een publieke dienst richten met maximaal 17.000 euro. Aanvragen kan van 14 december 2009 tot en met 24 januari 2010 via de website www.digitalepioniers.nl.

Feedbackbijeenkomst
Speciaal voor deze ronde is het op 8 januari vanaf 16.00 uur mogelijk om persoonlijk feedback op projectideeën te krijgen op het gebied van technologie & open source, auteursrecht & Creative Commons en publieksbereik (The Hub, Amsterdam). Aanvragers kunnen zich laten informeren over de regeling en op zoek gaan naar nieuwe projectpartners.

Over Digitale Pioniers
De Digitale Pioniersregeling ondersteunt als enige regeling in Nederland innovatieve nieuwe mediaprojecten en is bedoeld voor kleine maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Vaak kunnen zij met hun ideeën niet bij reguliere fondsen terecht. De regeling wordt sinds 2002 met steun van het Ministerie van OCW uitgevoerd door Stichting Nederland Kennisland. In zestien rondes zijn inmiddels meer dan 160 projecten ondersteund. Gezamenlijk weten Digitale Pioniers projecten een breed publiek te bereiken.

Kijk voor meer informatie over aanvragen, het thema en de Leidraad op de website van Digitale Pioniers www.digitalepioniers.nl/aanvraag en het online Aanvraagformulier op https://aanvraag.digitalepioniers.nl.

----------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet ter publicatie:
Voor meer informatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met:
Nikki Timmermans via nt[at]kl.nl of telefoon 020-5756720 of 06-24361054
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).