www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Voorstel kerstactie Nettime: kamp Ashraf
Ron Peperkamp on Mon, 14 Dec 2009 17:02:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Voorstel kerstactie Nettime: kamp Ashraf


In het kader van de vele goede doelen die dezer dagen aan uw goedgeefsheid
appelleren, wil ik graag voorstellen de redding van het kamp Ashraf tot
officiële kerstactie van Nettime te bombarderen.

In het kort: 

Kamp Ashraf is een Iraans vluchtelingenkamp dat zich net over de grens in
Irak bevindt. Officieel heet het nog steeds een kamp, maar sinds 1990 hebben
de goedopgeleide en democratisch gezinde Iraniërs daar geleidelijk een
goedgeorganiseerde en redelijk welvarende gemeenschap opgebouwd. Als zodanig
dient het ook als lichtend voorbeeld van alle democratische bewegingen in
het hele Midden Oosten.

Gedurende de massale protesten in Iran deze zomer functioneerden de
webservers en het radio- en tv-station van Ashraf als doorgeefluik van alle
berichten van en naar Iran. Met name deze functie als informatiecentrum voor
de interne oppositie in Iran is deze zomer heel belangrijk gebleken. Zo kon
men, ondanks de door het bewind opgelegde mediarestricties, toch op de
hoogte blijven van de protesten in de verschillende steden. De opmerkelijke
functie van o.a. tweeters en blogs tijdens de protesten is uitgebreid in het
nieuws geweest.

Dat is vermoedelijk ook de reden waarom het Iraanse regime haar sjiïtische
geestverwanten in Bagdad heeft verzocht het kamp te ontbinden. Hetgeen
vervolgens voortvarend is uitgevoerd want op 28 en 29 juli j.l. zijn Iraakse
veiligheidstroepen de 3.500 bewoners van het kamp met bulldozers en extreem
geweld te lijf gegaan. 9 doden en ruim 400 gewonden later lagen alle
voorzieningen in het kamp in puin. Tijdens de actie zijn 36 vluchtelingen
gevangen genomen en die dreigden ook uitgeleverd te worden aan Iran. Een
hongerstaking en hevige internationale protesten hebben dit gelukkig weten
te voorkomen.

De huidige status van het kamp is uiterst penibel. Door de recente
overdracht van bevoegdheden van de VS aan de Iraakse regering (SOFA) bieden
de VS geen bescherming meer. De Iraakse regering dreigt nu alle bewoners
?elders? onder te brengen. In de praktijk betekent dit dat deze (buiten het
zicht van de internationale media) stuk voor stuk als ?illegale strijders?
zullen worden uitgeleverd aan Iran. Effectief dreigt hier dus de enige goed
georganiseerde, democratisch gezinde oppositiebeweging ontbonden te worden. 

De aanval van het kamp is vanzelfsprekend tegen alle regels van het Geneefse
recht. De zaak is inmiddels opgepakt door de befaamde Spaanse
onderzoeksrechter Juan Garces (u weet wel van de zaak tegen Pinochet). In
een proces zou de Iraakse regering gedwongen kunnen worden zich te
conformeren met de (erkende vluchtelingen-) status van het kamp. Uitspraken
en mogelijke veroordelingen van Irak wegens schendingen van het
internationaal- en vluchtelingenrecht kunnen echter nog wel even duren.
Ondertussen staat het de Iraakse regering vrij om naar eigen goeddunken het
?probleem? Ashraf voor eens en altijd op te lossen. Bagdad blijkt zich
namelijk weinig tot niets aan te trekken van internationale protesten en
zelfs ook niet van politieke veroordelingen (o.a. door het Europese
Parlement). Het beschouwt het als een intern veiligheidsprobleem en voelt
zich gerechtigd daar volkomen autonoom over te beslissen.

En dat is precies wat deze zaak zo urgent maakt. Het plan is nu om honderden
juristen en mediavertegenwoordigers uit verschillende landen in het kamp
onder te brengen. Met het opwerpen van deze mediale en juridische buffer kan
wellicht worden voorkomen dat dit belangrijke centrum van democratische
krachten uiteen valt ? en mogelijk totaal wordt vernietigd. Vanzelfsprekend
kost de organisatie van dit alles veel geld.

Ethisch gezien is het onmogelijk om een rangorde in goede doelen aan te
brengen. Maar juist omdat het hier de mogelijke vernietiging van een kern
betreft, lijkt deze zaak mij toch net iets belangrijker dan vele andere
ellendigheden in wereld. In ieder geval wil ik alle nettimers oproepen de
kwestie Ashraf financieel te ondersteunen. Dat kan door te storten op de
rekening van de Iraanse oppositie in Nederland:

Stichting Mensenrechten Vrienden
ING 49084249
SNS 937569720
o.v.v. Ashraf

Google ?Ashraf? levert volop informatie over deze kwestie. Hier enkele
relevante links:
http://www.amnesty.nl/voor_de_pers_artikel/52270
http://ncr-iran.org/content/view/7517/1/
http://www.smvi.nl/node/81


Ron Peperkamp
E: ron {AT} peperkamp.nl
T: +31 (0)20 - 412 5237
M: +31 (0)6 - 1226 3331
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).