www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Ambient voor iedereen, Waag 21 01 2010
Rob van Kranenburg on Mon, 21 Dec 2009 20:26:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ambient voor iedereen, Waag 21 01 2010


Ambient voor iedereen

21-1-2010

Op 21 januari is er in het Theatrum Anatomicum van de Waag een
middagpresentatie 'Ambient voor iedereen', met de launch van een essay
over het Internet der Dingen.

Waar gaat het over?
Een technologie van slechts zestien jaar oud heeft een grote versnelling
in gang gezet: de eerste www browser Mosaic - gelanceerd rond Kerstmis
1992, gebouwd op een globaal technisch protocol, tcp/ip ? maakte het World
Wide Web begaanbaar. Het feit dat de basis een militair netwerk was,
verder uitgebouwd door universiteiten, is van groot belang. Als bedrijven
aan de wieg van het internet hadden gestaan hadden we nu een Philips
Europanet, een Sony Oostnet en een AT&T USAnet. In zo?n situatie betalen
we voor elke email en is elke zoekopdracht gesponsord. Nu is er een
globaal netwerk
waar individuen geen nadeel hebben ten opzichte van bedrijven, instituten
en organisaties. Een uitzonderlijke situatie die tot de opkomst heeft
geleid van een nooit eerder geziene ruimte tussen formele instanties en
het alledaagse leven; een explosie aan informele netwerken en organisaties
opgezet en onderhouden door individuele burgers.

De eerste versnelling van het netwerk was het zichtbaarst: een wildgroei
van data, informatie en multimediale content, bijvoorbeeld op Wikipedia.
Op populaire sites als Facebook en Twitter is content een performatieve
uiting geworden; ik ben nu hier. Individuen zijn een verzameling van
kenmerken waarbij het voldoende is dat ze ergens ?zijn?, ergens iemands
vriend of vriendin van zijn. Daarnaast zien we een explosie van formats
waarin content wordt aangeboden, bijvoorbeeld de YouTube clips van 3
minuten.

De grootste en meest disruptieve verandering zien we in het feit dat
burgers en netwerken de aard van de vragen die ooit tot de oprichting van
de organisaties hebben geleid, bevragen en veranderen. Deze verandering
zal een samensmelting zijn van het semantische web en het Internet der
Dingen, degetagde objecten om ons heen, mogelijk gemaakt door RFID en Near
Field Communication (NFC).

De vraag is wat het Internet der Dingen gaat faciliteren. Als visie voor
een samenleving waarin dingen een RFID-tag hebben, mensen zich
identificeren met smartcards, slimme huizen ervoor zorgen dat we langer in
ons eigen huis kunnen blijven wonen en gezichtsherkenningssoftware, slimme
microfoons en biosensoren zorgen voor een virtueel grid over een slimme
stad, heeft het sterke beelden nodig om burgers er enthousiast voor te
krijgen. In een tijd waarin burgers zich steeds machtiger voelen met hun
gadgets wordt extra functionaliteit afgemeten aan gemak en korte termijn
voordeel. Een genetwerkte auto die niet botst is leuk, maar als die op
termijn op afstand door de verzekeringsmaatschappij kan worden bestuurd
zal men snelafhaken.

Of niet?

Vragen die aan de orde komen zijn:

Waar komt de eerste herkenning van 'positieve' mogelijkheden vandaan? Uit
de kunsten: rond 'interactie' en ?beleving?

Waar komt de eerste kritiek vandaan? Uit de juridische bescherming:
privacy van consumenten

Het is een globale beweging, maar de EU kan een eigen rol spelen. Dat wil
ze ook. Het Internet der Dingen is de nieuwe term en de bedoeling is het
testbed te worden van ambient services van de wereld. Daar ligt ook de
economische meerwaarde. Dat vraagt een geïntegreerde benadering vanuit een
eigen visie.

Wat is de maatschappelijke betekenis van IOT gezien de snelle acceptatie
van www, mobiel, GPS, software in alledaagse apparaten en auto's (die
niemand zelf meer kan maken): tevens een 'wezenlijke' verandering van het
organiseren van processen en solidariteit.

Wat kan een specifiek Nederlandse bijdrage zijn?

Waarom nu?

Het Internet der Dingen is een visie. Het wordt nu gebouwd, onder onze
voeten. We kennen de stakeholders, het publieke debat moet nog beginnen.
Zijn onze menselijke verlangens zoveel veranderd in de afgelopen eeuwen?
We willen liefhebben en geliefd zijn. We willen veilig zijn, en gezond. We
willen goed oud worden, plezier hebben. We willen relevant zijn in onze
vriendschap en in ons werk. We willen iets betekenen.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een dag beschreven (een scenario) uit het leven van een gezin
met twee kinderen in een wereld waarin de dingen, het huis en de stad
ambient zijn, in het internet der dingen. In die dag gaat van alles
gebeuren, iemand kan een been breken, vast komen te zitten in het verkeer
in haar genetwerkte auto, misschien verliest iemand wel zijn telefoon!

Wat bleek: de grootste winst gehaald kon worden op wijkniveau, en niet
zozeer in het huis: Gezamenlijk organiseren van kinderen naar school
brengen, boodschappen doen en het afstemmen van de verschillende
verzamelingen 'klus' tools die op veel plaatsen ongebruikt blijven. Mits
de sturing in de handen van de bewoners ligt.

Wanneer?
21 januari 2010
van 16.00 - 19.00 uur

Waar?
Waag Society, Theatrum Anatomicum
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

Georganiseerd door: Waag Society, Mobi.Ubiq, het Lectoraat Ambient
Intelligence van Fontys Hogescholen Eindhoven. Mobi.Ubiq
(www.mobiubiq.org) levert open source software voor object herkenning op
mobiele telefoons waaraan diensten gekoppeld kunnen worden.

Redactie, moderatie en inleiding: Rob van Kranenburg

Met verschillende deelnemers aan de brainstorm die de aanleiding was voor
de publicatie:

oa.

Sylvia Stein http://www.gs1.nl/
Pamela Mercera http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
Lorna Goulden http://www.design.philips.com/
Edwin van Ouwerkerk Moria http://www.waag.org
David Smits http://www.mobiubiq.org/
Jaap Henk Hoepman http://www.cs.ru.nl/~jhh/
Maurits Kreijveld http://www.stt.nl
Klaas Kuitenbrouwer http://www.virtueelplatform.nl/2478
Jens Dyvik http://www.designacademie.nl

En verder:

Frank Kresin http://www.waag.org
Aylin Koca http://www.softreliability.org/DokuWiki/people
Ben Schouten
http://www.fontys.nl/nieuws.aspx?nieuws_idnieuws=6598&nieuws_idartikelsoort=11
Martin van Kranenburg over
http://westerstraatamersfoort.wordpress.com/page/2/
Maurits Kreijveld over zijn onderzoek http://www.stt.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).