www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Een lus in de discussie-draad
Alle van Meeteren on Thu, 24 Dec 2009 16:38:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Een lus in de discussie-draad


'Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat
van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren.
Projecten die bijdragen aan maatschappelijke participatie en een
democratische samenleving' staat te lezen op de website van de Digitale
Pioniers.  Ook op deze mailinglist werd dit gemeld. 

 

Wat vindt u van het volgende voorstel:

 

Wij bouwen een forum-applicatie. Met een lus.

 

Gesprekken hebben een lineair verloop. Het is logisch dat de bijdragen aan
een forum naar dat verloop worden geordend. Het is echter niet noodzakelijk
dat dit een op een is. Het forum dat wij gaan maken toont de bijdragen in
clusters van vier. De beschikbare ruimte is in vier parten verdeeld, zeg a,
b, c en d, in een cirkel met de klok mee, waarbij a het vak linksboven is.  

 

Wij plaatsen de meest recente bijdrage, of het vak waarin men zijn bijdrage
schrijft, in vak d. De bijdrage waarop men reageert,of de voorlaatste
bijdrage komt in vak c. Vak b de schakel die daarvoor is geschreven. Vak a
tenslotte bevat de oudst zichtbare bijdrage. De tijdlijn krijgt een kronkel.


 

Een reageerder wordt bij deze inrichting niet afgeleid door oudere bijdragen
en niet door parallele bijdragen. In plaats daarvan heeft hij de tekst waar
hij op reageert bij de hand en de twee teksten die daaraan vooraf gingen.
Voor de lezer zijn de direct voorgaande teksten direct te raadplegen. 

 

Daardoor zal de reageerder ertoe gebracht worden zijn reactie te richten op
wat die teksten te bieden hebben, en niet op een vaag publiek. Wij menen dat
dit de verstandhouding tussen de verschillende deelnemers zal bevorderen.
Het bevordert opinievorming, met nadruk op vorming. Men vormt elkaar in
gesprek. Er is reflectie, zelfs letterlijk. De huidige, lineaire inrichting
nodigt meer uit voor het kenbaar maken van een opinie. Wij verwachten een
toename van bezinning, omdat men langer stil blijft staan bij wat geschreven
is. Maar ook is er de natuurlijke loop van de tijd: bijdragen raken op de
achtergrond.  

 

 

Een idee is het begin. Maar daarna moet het idee handen en voeten krijgen.
Digitale Pioniers kan overgehaald worden een flinke bijdrage te leveren,
maar eerst moet er een goed project voorstel liggen. En dat moet voor 24
januari 2010.

 

We hebben een amateur-programmeur in huis, die denkt kans te zien de
applicatie in asp.net te maken. Daarmee zijn we al iets verder dan een idee.


 

We kunnen hulp gebruiken van meedenkers, planners en begroters,
software-analisten, programmeurs etc. 

 

Een eerste vraag: Is iemand dit of een soortgelijk idee al eens
tegengekomen? 

 

Ons e-mailadres is: info {AT} odyschrift.nl

 

Namens projectteam Ring-gesprek.

 

Alle van Meeteren 

 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).