www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Een lus in de discussie-draad
paulv on Thu, 24 Dec 2009 16:59:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Een lus in de discussie-draadof een ander idee: Een digitale demonstratie.

op een bepaalde vooraf bepaalde tijdstip gaat iedereen met een
browser naar het verzamelpunt (de website van digitaledemonstratie.nl ?).

Je moet je browser window open houden, en de pagina doet een
meta-refresh / ajax update, met telkens een nieuwe status-update,
zodat je kan zien hoeveel mensen er zijn (de pagina geeft een status,
met daarbij ook hoeveel mensen er op dat moment connected zijn).

Weergave van de mensen die er zijn is in de form van een listing
van alle IP's van alle mensen die op dat moment connected zijn.

Daarna volgt in een iframe / frame / open window de pagina van
het doelwit, hoewel dit niet perse het einddoel hoeft te zijn (je kan
immers ook even een wandeling maken langs de politie website, etc).

De organisatie kan later bekend maken hoeveel mensen er
deelnamen aan de demonstratie bij de doelsite, maar die mensen
kunnen dit ook zelf verifieren door hun eigen accesslogs te checken.

De doelwit organisatie wordt eerst op de hoogte gebracht door een
mailtje, zodat ze kunnen zorgen voor voldoende capaciteit, en weten
wat de reden voor de demonstratie is.

Natuurlijk wordt automatisch een twitter kanaal gemaakt, zodat men
ook slogans kan schreeuwen, ervaringen kan uitwisselen, etc..

een soort van online flashmob / slashdot effect / online demonstratie kortom.

Als iemand hier iets mee wil doen, krijgt die persoon van mij het
domein digitaledemonstratie.nl (net gisteren geregistreerd).


=paulv


On Dec 24, 2009, at 4:32 PM, Alle van Meeteren wrote:

'Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren.
Projecten die bijdragen aan maatschappelijke participatie en een
democratische samenleving' staat te lezen op de website van de Digitale
Pioniers.  Ook op deze mailinglist werd dit gemeld.Wat vindt u van het volgende voorstel:Wij bouwen een forum-applicatie. Met een lus.Gesprekken hebben een lineair verloop. Het is logisch dat de bijdragen aan een forum naar dat verloop worden geordend. Het is echter niet noodzakelijk dat dit een op een is. Het forum dat wij gaan maken toont de bijdragen in clusters van vier. De beschikbare ruimte is in vier parten verdeeld, zeg a, b, c en d, in een cirkel met de klok mee, waarbij a het vak linksboven is.Wij plaatsen de meest recente bijdrage, of het vak waarin men zijn bijdrage
schrijft, in vak d. De bijdrage waarop men reageert,of de voorlaatste
bijdrage komt in vak c. Vak b de schakel die daarvoor is geschreven. Vak a tenslotte bevat de oudst zichtbare bijdrage. De tijdlijn krijgt een kronkel.
Een reageerder wordt bij deze inrichting niet afgeleid door oudere bijdragen en niet door parallele bijdragen. In plaats daarvan heeft hij de tekst waar hij op reageert bij de hand en de twee teksten die daaraan vooraf gingen.
Voor de lezer zijn de direct voorgaande teksten direct te raadplegen.Daardoor zal de reageerder ertoe gebracht worden zijn reactie te richten op wat die teksten te bieden hebben, en niet op een vaag publiek. Wij menen dat dit de verstandhouding tussen de verschillende deelnemers zal bevorderen. Het bevordert opinievorming, met nadruk op vorming. Men vormt elkaar in gesprek. Er is reflectie, zelfs letterlijk. De huidige, lineaire inrichting nodigt meer uit voor het kenbaar maken van een opinie. Wij verwachten een toename van bezinning, omdat men langer stil blijft staan bij wat geschreven is. Maar ook is er de natuurlijke loop van de tijd: bijdragen raken op de
achtergrond.

Een idee is het begin. Maar daarna moet het idee handen en voeten krijgen. Digitale Pioniers kan overgehaald worden een flinke bijdrage te leveren, maar eerst moet er een goed project voorstel liggen. En dat moet voor 24
januari 2010.We hebben een amateur-programmeur in huis, die denkt kans te zien de
applicatie in asp.net te maken. Daarmee zijn we al iets verder dan een idee.
We kunnen hulp gebruiken van meedenkers, planners en begroters,
software-analisten, programmeurs etc.Een eerste vraag: Is iemand dit of een soortgelijk idee al eens
tegengekomen?Ons e-mailadres is: info {AT} odyschrift.nlNamens projectteam Ring-gesprek.Alle van Meeteren______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).