www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Nictoglobe] [AINAC 2010] Final Call/Laatste Oproep
A. Andreas on Sun, 27 Dec 2009 23:28:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nictoglobe] [AINAC 2010] Final Call/Laatste Oproep


English below


Eind van het Jaar, Beste wensen aan allen!

 â AINAC 2010 - de Kunst is niet over Mededeling

 Vraag naar Documenten

zelfstandige naamwoorden:

Nadruk, Overtuiging, Mededeling, Cursus, Begrip, Kunst, Effect, Kunst, Richting, Richting, Netwerk, Kunst, Vector, Kant, Kant, Leiding, Interpretatie, Fout, velen, Beroeps, Gebied, Kunst, Betekenissen, Duim, Criticus, weinigen, Wereld, Toespraak, Uiterste, Begrip, zelf, dit, Wereld, Duw, Voorgrond, Curator, Metrosexual, Macht, Relatie, Accumulatie, Punt, Amulet, Vervanging, Verlangen, Contact, Kapitaal, Onderscheid, Gebruik, Uitwisseling, Labyrint, Huisvesting, Globaal, het Waarschuwen, Vervoer, Onderwijs, Geslacht, Politieke Gezondheidszorg, Agenda, Waarde, Voorwerp, Controle, Gevangenis, kabeltelevisie, Markt, Non-Smoking Gebied, Publiek, iedereen, Deel, Mededeling, Wereld, Facebook, Hun Tjilpen, ongeveer, Ruimten, Bezorgde Google, Behoefte, elk, andere, Arbeid, Einde, het Denken, Vrije tijd, Onderwerp, Systeem, Esthetica, Teleologics.

werkwoorden:

Problematize, om uit te vinden, om te bezuinigen, om te dwingen, om te kapitaliseren, om in te spuiten, om te verwerpen, om te onderwerpen, om bezwaar te hebben, om te handhaven, blijven beledigen, om te raadplegen, om op te lossen, om op te lossen, om te impliceren, om draaien te exploderen, om te imploderen, om uit te stralen, om uit te zenden, om te verzenden, om op te vatten, om terug te winnen, samenzweren te ontwrichten, om om te keren, om te ontheffen, om, aan los te bereiken, om af te voeren, om te drinken, om te verdrinken, om op te houden, om te communiceren, om te veranderen, om te corresponderen, om, aan regel uit te werpen, om uit te roeien. bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden: Verkeerd, Vriendelijk Openbaar Tegendeel, Bijzonder, Lokaal, Eigentijds, (Psycho), patho- Sociologisch, Doorweekt, Oververzadigd, Stedelijk, Zinloos, Sprakeloos, Aanbeden, Landelijk, Vaag, PrivÃ, Mededeelzaam, Globaal, Helder, Mild Nice, Ruw, minder, Verzamelleiding, Meervoud, Brandpunts.

namen:

Derrida, Foucault, Brecht, Lacan, Freud, Deleuze, Bourriaud, Houellebeq, Lovecraft, Poe, Borges, Alzheimer, Husserl, Heidegger, Marx, Hobbe, Spinoza, Sloterdijk, Hegel, Kranz, Benjamin, Plotinus.

De artikelen zouden om het even welk of alle gegeven woorden moeten gebruiken en zouden niet 500 woorden moeten overschrijden.

Verzend uw voorstellen::: ainac2010 [bij] nictoglobe [punt] Com:::

Uiterste termijn: 15 Januari 2010

Ontvangen ingangen die in Volume 12, kwestie 1, 2010 moeten worden gepubliceerd


End of the Year,

Best wishes to all!
â
AINAC 2010 - Art is not about Communication

Call for Papers

nouns:
Focus, Belief, Communication, Course, Comprehension, Art, Effect, Art, Direction, Direction(s), Network, Art, Vector, Side, Side, Main, Interpretation, Error, Many, Professional, Field, Art, Senses, Thumb, Critic, Few, World, Speech, Extreme, Notion, Ourselves, This, World, Push, Foreground, Curator, Metrosexual, Power, Relation, Accumulation, Item, Fetish, Replacement, Lust, Contact, Capital, Distinction, Use, Exchange, Labyrinth, Housing, Global, Warning, Transportation, Education, Sex, Healthcare, Political, Agenda, Value, Object, Control, Prison, CCTV, Market, Non-Smoking Area, Public, Everybody, Part, Communication, World, Facebook, Twitter, About, Their, Spaces, Google, Anxious, Need, Each, Other, Labour, Stop, Thinking, Leisure, Subject, System, Aesthetics, Teleologics.

verbs:
To problematize, To invent, To economize, To force, To capitalize, To inject, To reject, To subject, To object, To maintain, To remain, To insult, To consult, To solve, To dissolve, To involve, To revolve To explode, To implode, To radiate, To broadcast, To send, To conceive, To retrieve, To conspire, To subvert, To invert, To absolve, To gain, To loose, To drain, To drink, To drown, To stop, To communicate, To mutate, To correspond, To eject, To rule, To eradicate.

adjectives/adverbs:
Mistaken, Contrary, Singular, Local, Contemporary, Public, (Psycho), Patho-Sociological, Drenched, Oversaturated, Urban, Senseless, Speechless, Worshipped, Rural, Blurred, Private, Communicative, Global, Lucid, Kind, Nice, Rough, Mild, Less, Manifold, Plural, Focal.

names:
Derrida, Foucault, Brecht, Lacan, Freud, Deleuze, Bourriaud, Houellebeq, Lovecraft, Poe, Borges, Alzheimer, Husserl, Heidegger, Marx, Hobbe, Spinoza, Sloterdijk, Hegel, Kranz, Benjamin, Plotinus.

Articles should use any or all the words given and should not exceed 500 words.
Send your proposals to ::: ainac2010[at]nictoglobe[dot]com :::

Deadline: 15 January 2010

Received entries to be published in Volume 12, issue 1, 2010


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).