www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aanstaande donderdag AMBIENT VOOR IEDEREEN bij Waag Society
michelle on Mon, 18 Jan 2010 11:57:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aanstaande donderdag AMBIENT VOOR IEDEREEN bij Waag Society


Op 21 januari is er in het Theatrum Anatomicum van de Waag een middagpresentatie 'Ambient voor iedereen', met de launch van een essay over het Internet der Dingen.

Waar gaat het over?
Een technologie van slechts zestien jaar oud heeft een grote versnelling in gang gezet: de eerste www browser Mosaic - gelanceerd rond Kerstmis 1992, gebouwd op een globaal technisch protocol, tcp/ip – maakte het World Wide Web begaanbaar. Het feit dat de basis een militair netwerk was, verder uitgebouwd door universiteiten, is van groot belang. Als bedrijven aan de wieg van het internet hadden gestaan hadden we nu een Philips Europanet, een Sony Oostnet en een AT&T USAnet. In zo’n situatie betalen we voor elke e-mail en is elke zoekopdracht gesponsord. Nu is er een globaal netwerk waar individuen geen nadeel hebben ten opzichte van bedrijven, instituten en organisaties. Een uitzonderlijke situatie die tot de opkomst heeft geleid van een nooit eerder geziene ruimte tussen formele instanties en het alledaagse leven; een explosie aan informele netwerken en organisaties opgezet en onderhouden door individuele burgers.

De eerste versnelling van het netwerk was het zichtbaarst: een wildgroei van data, informatie en multimediale content, bijvoorbeeld op Wikipedia. Op populaire sites als Facebook en Twitter is content een performatieve uiting geworden; ik ben nu hier. Individuen zijn een verzameling van kenmerken waarbij het voldoende is dat ze ergens 'zijn', of ergens iemands vriend of vriendin van zijn. Daarnaast zien we een explosie van formats waarin content wordt aangeboden, bijvoorbeeld de YouTube-clips van 3 minuten.

De grootste en meest disruptieve verandering zien we in het feit dat burgers en netwerken de aard van de vragen die ooit tot de oprichting van de organisaties hebben geleid, bevragen en veranderen. Deze verandering zal een samensmelting zijn van het semantische web en het Internet der Dingen, de getagde objecten om ons heen, mogelijk gemaakt door RFID en Near Field Communication (NFC).

De vraag is wat het Internet der Dingen gaat faciliteren. Als visie voor een samenleving waarin dingen een RFID-tag hebben, mensen zich identificeren met smartcards, slimme huizen ervoor zorgen dat we langer in ons eigen huis kunnen blijven wonen en gezichtsherkenningssoftware, slimme microfoons en biosensoren zorgen voor een virtueel grid over een slimme stad, heeft het sterke beelden nodig om burgers er enthousiast voor te krijgen. In een tijd waarin burgers zich steeds machtiger voelen met hun gadgets wordt extra functionaliteit afgemeten aan gemak en korte termijn voordeel. Een genetwerkte auto die niet botst is leuk, maar als die op termijn op afstand door de verzekeringsmaatschappij kan worden bestuurd zal men snel afhaken.

Of niet?
Vragen die aan de orde komen zijn:

1. Waar komt de eerste herkenning van 'positieve' mogelijkheden vandaan? Uit de kunsten: rond 'interactie' en ‘beleving’ 2. Waar komt de eerste kritiek vandaan? Uit de juridische bescherming: privacy van consumenten 3. Het is een globale beweging, maar de EU kan een eigen rol spelen. Dat wil ze ook. Het Internet der Dingen is de nieuwe term en de bedoeling is het testbed te worden van ambient services van de wereld. Daar ligt ook de economische meerwaarde. Dat vraagt een geïntegreerde benadering vanuit een eigen visie. 4. Wat is de maatschappelijke betekenis van IOT gezien de snelle acceptatie van www, mobiel, GPS, software in alledaagse apparaten en auto's (die niemand zelf meer kan maken): tevens een 'wezenlijke' verandering van het organiseren van processen en solidariteit.
5. Wat kan een specifiek Nederlandse bijdrage zijn?

Waarom nu?
Het Internet der Dingen is een visie. Het wordt nu gebouwd, onder onze voeten. We kennen de stakeholders, het publieke debat moet nog beginnen. Zijn onze menselijke verlangens zoveel veranderd in de afgelopen eeuwen? We willen liefhebben en geliefd zijn. We willen veilig zijn, en gezond. We willen goed oud worden, plezier hebben. We willen relevant zijn in onze vriendschap en in ons werk. We willen iets betekenen.

Wat hebben we gedaan?
We hebben een dag beschreven (een scenario) uit het leven van een gezin met twee kinderen in een wereld waarin de dingen, het huis en de stad ambient zijn, in het internet der dingen. In die dag gaat van alles gebeuren, iemand kan een been breken, vast komen te zitten in het verkeer in haar genetwerkte auto, misschien verliest iemand wel zijn telefoon!

Wat bleek: de grootste winst gehaald kon worden op wijkniveau, en niet zozeer in het huis: Gezamenlijk organiseren van kinderen naar school brengen, boodschappen doen en het afstemmen van de verschillende verzamelingen 'klus' tools die op veel plaatsen ongebruikt blijven. Mits de sturing in de handen van de bewoners ligt.

Wanneer?
21 januari 2010
van 16.00 - 19.00 uur

Waar?
Waag Society, Theatrum Anatomicum
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

Georganiseerd door: Waag Society, Mobi.Ubiq, het Lectoraat Ambient Intelligence van Fontys Hogescholen Eindhoven. Mobi.Ubiq (www.mobiubiq.org) levert open source software voor object herkenning op mobiele telefoons waaraan diensten gekoppeld kunnen worden.

Redactie, moderatie en inleiding: Rob van Kranenburg

Met verschillende deelnemers aan de brainstorm die de aanleiding was voor de publicatie. Deze kan hier gratis worden gedownload:

Het Internet der Dingen, wat is het?

De uitgave kan worden verspreid onder een Creative Commons licentie Naamsvermelding-Niet-Commercieel-GelijkDelen.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).