www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Reminder: Designing for Immobility - De Balie, Donderdag 20
Eric Kluitenberg on Wed, 20 Jan 2010 15:09:16 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reminder: Designing for Immobility - De Balie, Donderdag 20 Januari, 20.30 uur & live on-line + Second Life


R E M I N D E R

(English version below)


Ontwerpen voor duurzame immobiliteit

De Balie, Amsterdam
Donderdag 21 januari, 20.30


De wereldwijde mobiliteitsexplosie is een enorme uitdaging voor ontwerpers. Hoe moeten we mensen ervan overtuigen dat de huidige vorm van voortdurende beweging ecologisch niet meer te verantwoorden is? Moeten we mobiliteit simpelweg onbetaalbaar duur maken? Of ontwerpen we levensvatbare alternatieven?

In maart organiseert De Balie het internationale ElectroSmog festival voor duurzame immobiliteit. Als prelude op het festival een showcase van ontwerp-voorstellen, concrete projecten en design-ideeën die ons moeten verleiden ons minder te verplaatsen.


Bijdragen aan de avond worden on-line en ter plekke geleverd door ondermeer:

John Thackara, design theoreticus en directeur van het internationale Doors of Perception conferentie- en kennisnetwerk dat nieuwe agenda’s voor design definieert.
www.doorsofperception.com

Stefan Agamanolis, directeur van het Distance Lab, Dublin, dat zich richt op de toepassing van netwerktechnologie in rurale en afgelegen regio’s, om daar bij te dragen aan verbetering van het aanbod van diensten en zorg, alsook de aansluiting tussen de regionale en internationale economie.
www.distancelab.org

David van Gent, consulent voor IBM Benelux rond Learning Strategy & Technology, Virtual Worlds, Serious Gaming & Web 2.0. Hij presenteert en demonstreert het Virtual Offices project van IBM dat gebruik maakt van virtual worlds technologie vergelijkbaar met Second Life om een alternatief voor professionele samenwerking op afstand te bieden zonder de noodzaak te reizen.
( zie bijvoorbeeld: http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/11/05/second.life.virtual.collaboration/index.html )

Eric Kluitenberg, hoofd van de media-afdeling van De Balie en initiator van het ElectroSnog festival zal het concept van het ElectroSmog festival zelf toelichten, waarin de kritiek op de mobiliteitsexplosie niet alleen wordt besproken, maar ook concreet in de praktijk wordt gebracht: tijdens het festival worden alle internationale presentaties via televerbindingen tussen de internationale festival locaties gerealiseerd. 
www.electrosmogfestival.net

N.B. - De presentatie van het project “In the Air” van Medialab Prado uit Madrid, een data-visualisatie project dat de onzichtbare actieve stoffen in de lucht van Madrid zichtbaar maakt (gassen, stofdeeltjes, pollen, ziektekiemen, etc.), is naar het festival in Maart verplaatst. 
www.intheair.es


Live & interactief:

Dit programma kan tevens live via internet worden gevolgd - zie voor details:
www.debalie.nl/live

Chat met andere kijkers en deelnemers:
www.debalie.nl/chat

Dit programma kan ook gevolgd worden samen met andere avatars in het Meta.Live.Nu Dak-theater in de virtuele wereld Second Life:
http://slurl.com/secondlife/Amsterdam/71/122/55


datum | Donderdag 21 Januari, 20.30 uur
voertaal | Engels
vrije entree

www.debalie.nl/media


----------------------------------------------


R E M I N D E R


Designing for Immobility

De Balie, Amsterdam

Thursday January 21, 20.30 hrs (CET) 

The world-wide mobility explosion is an enormous challenge for designers. How can we convince people that current forms of continuous mobility are no longer ecologically sustainable? Should mobility simply be made unaffordably expensive? Or can we design viable alternatives?

In March De Balie will organise the international ElectroSmog festival for sustainable immobility, in collaboration with an extensive network of partner organisations. As a prelude to the festival we present a showcase of design proposals, practical projects and design-ideas that should persuade us to start moving less.


With on-line and on-site contributions by among others:

John Thackara, director of Doors of Perception, the international conference and knowledge network which sets new agendas for design, will highlight design projects that try to tackle the question of mobility reduction.
www.doorsofperception.com

Stefan Agamanolis, director of Distance Lab, will present the specific focus of his organisation on networking rural and remote area’s. The relevant question for the ElectroSmog festival is whether we can live in a sustainable way in the green and still connect to the rest of the world, culturally and economically?
www.distancelab.org

David van Gent is a managing consultant for IBM on Learning Strategy & Technology, Virtual Worlds, Serious Gaming & Web 2.0. He will talk about and demo the Virtual Offices project of IBM, using open SIM technology (similar to second life):
( See for instance: http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/11/05/second.life.virtual.collaboration/index.html )

Eric Kluitenberg, head of the media department of De Balie and initiator of the ElectroSnog festival, will present the concept behind the festival. Besides exploring the critique of mobility theoretically, ElectroSmog will also address the issue practically. All international presentations in the festival will be realised by means of tele-connections between the different international locations.
www.electrosmogfestival.net

Please note: The presentation of the project “In the Air”, by the Medialab Prado, Madrid, “a visualisation project which aims to make visible the microscopic and invisible agents of Madrid´s air (gases, particles, pollen, diseases, etc), to see how they perform, react and interact with the rest of the city.”, has been shifted to the festival in March.
www.intheair.es


Live & interactive:

This program will be streamed live on the internet - for details please refer to:
www.debalie.nl/live

Chat with us and other viewers at De Balie online chatroom:
www.debalie.nl/chat

You can also watch this live event together with other avatars at the Meta.Live.Nu Roof-Theatre in the virtual world Second Life:
http://slurl.com/secondlife/Amsterdam/71/122/55

datum | Thursday 21 January, 20.30 hrs.
language | Engels
entrance free entree

www.debalie.nl/media

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).