www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] post-ACTAlyps hacktivism and brainstorm session (Den Ha
Patrice Riemens on Sun, 2 May 2010 17:27:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] post-ACTAlyps hacktivism and brainstorm session (Den Haag, za. jl.)


> ACTA is not just about counterfeiting. ACTA targets citizens' ability
> to use the Internet to communicate, collaborate and create, and it
> poses significant concerns for citizens' privacy, freedom of
> expression and fair use rights.

Ik kijk met veel plezier terug naar de bijeenkomst over ACTA die de mensen
van de Haagse 'Revelation Space" zaterdag middag jl. georganiseerd hebben.

Beide sprekers, van Bits of Freedom en Vrijschrift, gaven een prima
overzicht van het gedonder rond ACTA (Anti Counterfeiting Trade
Agreement), het nieuwste telg in de mosnterfamillie van big-business
geinspireerde internationale handelsaccoorden (al dan niet in wording).
Voor wie meer wil weten is er een uitstekende (immo) Wikipedia artikel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

Los van de goede discussie en rijkelijk inbreng van het publiek (hoe
anders dan de gemiddelde 'panel-discussie') was ik het meest verheugd door
de duidelijke startegische stellingnames van BoF en Vrijschrift. Terwijl
Ot van Daalen beklemtoonde dat BoF in haar argumentatie naar de
belanghebbende partijen toe de fundamentele rechten en vrijheden voorop
stelt boven het technisch/ pragmatisch/ politiek verhaal, gaf Walter van
Holst aan dat men bereid moet zijn om met _alle_ partijen (bv 'rechtse'
politici, of zakenlieden) te praten als het maar de zaak van de (digitale)
vrijheden effectief vooruit kan helpen. En subsidiair dat de personelijke
gang naar Brussel (EU) meer vruchten afwerpt dan je zou verwachten. Ik
vindt deze 'pragmatisme met principes' van BoF en Vrijschrift een zeer
verheugende ontwikkeling.

BoF en Vrijschrift kunnen steun en versterking gebruiken. Laat ze van je
horen!

http://www.bof.nl
http://wiki.vrijschrift.org/

Cheerio, patrizio en Diiiinooos!
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).