www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] (Morele) vragen voor de kunst(enaar): bijeenkomst georganis
Marieke Nooren on Tue, 11 May 2010 12:12:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] (Morele) vragen voor de kunst(enaar): bijeenkomst georganiseerd door Walter Maas Huis


(Morele) vragen voor de kunst(enaar)
Maandag 17 mei 13.00-17.00 uur in het Walter Maas Huis
Met Jeroen Boomgaard, Annelys de Vet en kunstenaars van Nieuwe Grond

,,In een land waarin alles en iedereen doortrokken is van sociale nijd,
fungeert de kunst als boksbal. Het pijnlijke is dat er altijd zo sukkelig
wordt gereageerd. De kunst wordt in Nederland nooit als kunst verdedigd, als
iets dat op zichzelf van waarde is.”
Bas Heijne in NRC Handelsblad

Een bijeenkomst met en door kunstenaars over het belang en de (veranderende)
rol van kunst in samenleving.
Kunstenaars die urgentie voelen bij het thema uitgenodigd! Meld je aan via
info {AT} waltermaashuis.nl, dan krijg je meer informatie.
Kijk ook op www.connectingconversations.nl onder Nieuwe Grond

Met Jeroen Boomgaard (lector kunst in de publieke ruimte) die in zijn
artikel Radicale Autonomie pleit voor het behouden van de autonomie van de
kunst en de kunstenaar. En met Annelys de Vet, directrice Design Sandberg
Instituut die haar studenten een aantal jaar geleden uitdaagde:,,Jij bent
een jonge ontwerper. Nederland is in crisis. Jij moet je als ontwerper tot
die crisis verhouden”. Dit leidde tot de publicatie 'De Publieke zaak van de
grafisch ontwerper'. Hoe kijkt Annelys tegen de huidige maatschappelijke
stand van zaken aan en welke opdracht zou zij voor de kunstenaars willen
stellen?

Brigiet van den Berg, grafisch ontwerper en deelnemer aan Nieuwe Grond, nam
het voortouw voor deze bijeenkomst. Zij presenteerde bij het Sandberg
Instituut waar ze momenteel de masteropleiding volgt, haar 'urgente,
prangende, actuele' vraagstukken als maker in opdracht. Deze vormen nu ook
een uitgangspunt voor de bijeenkomst.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).