www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Za 22 mei, de Radicale Verbeelding in Schijnheilig
merijn oudenampsen on Mon, 17 May 2010 18:07:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Za 22 mei, de Radicale Verbeelding in Schijnheilig


Komt allen!

groet,

Merijn


[English Below]

Zaterdag 22 mei / 20u / Schijnheilig, Passeerdersgracht 23, Amsterdam

Een avond over de radicale verbeelding met een presentatie van het boek
Imaginal Machines door Stevphen Shukaitis, gevolgd door een free jazz improv
concert met Ricardo Tejero (sax, clarinet), Angel Faraldo (computer) en
Yolanda Uriz (flutes and processed flute)

Boekpresentatie:
Imaginal Machines: Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of
Everyday Life, door Stevphen Shukaitis

De verbeelding aan de macht? Sinds de jaren zestig hebben radicale politieke
bewegingen - van de situationisten tot de provo's - een beroep gedaan op de
verbeelding. Wat is er vandaag de dag nog over van die verbeelding, nu de
spektakelpolitiek de dienst uitmaakt? Via de Italiaanse autonomistische
theorie, de filosofie van Deleuze en de kunstzinnige avant garde, verkent
het boek Imaginal Machines de constante opkomst en ondergang van de radicale
verbeelding.

Met introductie door de auteur en reacties van Ernst van der Hemel
(Humanities, UvA), Aetzel Griffioen (Filosofie, Erasmus Universiteit) &
Femke Kaulingfreks (Universiteit van Humanistiek). De voertaal zal Engels
zijn.

Stevphen Shukaitis is redacteur bij de uitgever Autonomedia en docent bij de
Universiteit van Essex. Hij is tevens redacteur (tezamen met Erika Biddle
and David Graeber) van Constituent Imagination: Militant Investigations //
Collective Theorization (AK Press, 2007). Zijn onderzoek richt zich op de
opkomst van de collectieve verbeelding in sociale bewegingen en de
veranderende vormen van culturele en artistieke arbeid.

Meer over het boek:
http://www.minorcompositions.info/imaginalmachines.html

Free Improv jazz concert (22hrs):
free improv jazz met fluit, koper en electronische muziek

Ricardo Tejero (sax, clarinet)
www.myspace.com/ricardotejero
Angel Faraldo (computer)
www.myspace.com/afaraldo
Yolanda Uriz (flutes and processed flute)
www.myspace.com/yolandauriz

=======================

[English]

Saturday 22nd of May / 20hrs / Schijnheilig, passeerdersgracht 23, Amsterdam

A night on the radical imagination, with a presentation of the book Imaginal
Machines by Stevphen Shukaitis, followed by a free jazz improv concert with
Ricardo Tejero (sax, clarinet), Angel Faraldo (computer musician) and
Yolanda Uriz (flutes and processed flute)

Bookpresentation*:*
Imaginal Machines: Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of
Everyday Life, by Stevphen Shukaitis

All power to the imagination? Ever since the events of '68 to invoke the
imagination as a basis for radical politics has become a cliché. What could
radical imagination mean today? Drawing from autonomist politics, the
philosophy of Deleuze, and avant-garde arts, Imaginal Machines explores the
emergence, constant breakdown of the radical imagination. The presentation
will be in English.

With an introductory talk by the author and reactions from Ernst van der
Hemel (Humanities, UvA), Aetzel Griffioen (Philosophy, Erasmus Universiteit)
and Femke Kaulingfreks (Universiteit van Humanistiek)

Stevphen Shukaitis is an editor at Autonomedia and lecturer at the
University of Essex. He is the editor (with Erika Biddle and David Graeber)
of Constituent Imagination: Militant Investigations // Collective
Theorization (AK Press, 2007). His research focuses on the emergence of
collective imagination in social movements and the changing compositions of
cultural and artistic labor.

Moren on the book:
http://www.minorcompositions.info/imaginalmachines.html
Free Improv Jazz concert:
At 10pm, the book presentation will be followed by a free improv jazz
concert with flutes, cupper and electronics:
Ricardo Tejero (sax, clarinet)
www.myspace.com/ricardotejero
Angel Faraldo (computer musician)
www.myspace.com/afaraldo
Yolanda Uriz (flutes and processed flute)
www.myspace.com/yolandauriz
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).