www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Informatie ziekten deel 1, Infobesitas en informatie overlo
Arnaud Loonstra on Tue, 18 May 2010 14:40:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Informatie ziekten deel 1, Infobesitas en informatie overload


Informatie ziekten deel 1, Infobesitas

Woensdag 19 mei 19:30
locatie: SETUP Utrecht,
Neude 4, Utrecht

"According to Obama, 'information becomes a distraction' when it comes to iPads, the Xbox, etc."

Ook koningin Beatrix waarschuwde voor de keerzijde van virtuele contacten. “Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes”, zei ze in haar kerstrede. “Maar zonder enig ‘wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot.”


Op woensdag, 19 mei vindt deel één van de ‘informatieziekten’-tweeluik plaats: infobesitas en internetverslaving. Tijdens deze avond wordt met een drietal experts gekeken naar mogelijke ziekten van de informatiemaatschappij. Kunnen we nog wel zonder internet? Hoe houden we, ons mensen, staande in de niet te stoppen stroom van email, twitter, sms, rss, mms en ontelbare websites?

Namens Centrum Maliebaan, een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht, is Ton Bellemakers aanwezig. Hij zal tijdens de avond informeren over de internet- en gameverslaving en wordt hierbij ondersteund door ervaringsdeskundige Jeroen Karmiggelt. Guus Pijpers, dé expert op het gebied van onder meer informatieoverload, de hersenen als digitaal geheugen, het informatiegedrag van informatiewerkers en de mens in de huidige informatiemaatschappij, zal aanwezigen minimaal drie tips geven om bedachtzamer met informatie om te gaan. Tot slot zal Willem Scheepers, van het adviescentrum Zentrum, uiteenzetten waarom we meer moeten sporten: de mentale fitness van het brein. Hij zal aanwezigen doen ervaren wat de eeuwenoude Zentraditie kan betekenen voor het effectief verwerken van niet alleen de overload aan informatie, maar vooral ook de emotionele impact ervan.

http://www.setuputrecht.nl/content/informatie-ziekten-deel-1-infobesitas

SETUP is hét centrum voor technologie en nieuwe media in Utrecht. Bij SETUP worden bijeenkomsten, workshops en andere events zoals interactieve kunst en feesten rondom nieuwe media georganiseerd. SETUP is voor iedereen toegankelijk, van professionals tot kunstenaars tot iPhone bezitter. Kijk voor meer informatie op: www.setuputrecht.nl.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).