www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] HackdeOverheid! - of is het "De Overheid Hackt Ons"?
Patrice Riemens on Thu, 20 May 2010 15:10:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] HackdeOverheid! - of is het "De Overheid Hackt Ons"?


> HackdeOverheid houdt haar tweede editie. Op zaterdag 29 mei gaan wij,
> burgers, geeks, journalisten en overheid, samen aan ideeën en protoypen
> werken op basis van overheidsdata. Mooie voorbeelden van het hergebruiken
> van open overheidsdata zijn  OpenKvk
> (www.openkvk.nl<http://www.openkvk.nl>), die KvK informatie makkelijker
> ontsluit en Ikregeer (www.ikregeer.nl<http://www.ikregeer.nl>), welke 2e
> kamerstukken toegankelijker maakt.
>
>

... dat is natuurlijk altijd de vraag bij dit soort ondernemingen. 'Hack
the State' (http://hackthestate.org) was mijn uitgangspunt tooen ik een
onderzoekresidentie aanvaarde in Sheffield bij Access Space. En toen kwam
ik talloze initiatieven in de UK waarvan de Nederlandse 'HackdeOverheid'
een cloon van is (zie mn http://rewiredstate.org/). Zo verschoof mijn
onderzoek(je) van 'Hack the State' (HtS) naar 'the State Hacks Us' (tSHU)

De bedoelingen zijn natuurlijk geweldig goed - of zo lijkt het. Wie kan er
tegen zijn om de overheid opener te maken, en wie zou niet ingaan op
uitnodigingen vandie zelfde overheid om dit in samenwerking met burgers
tot stand te maken?

Maar toch bekruipt mij een gevoel van onbehagen. Worden wij juist niet
door diezelfde overheid die ons uitnodigd haar te 'hacken' ge-bruikt, en
mogelijk, straks, mis-bruikt? (de overheid heeft namelijk geen geweten, en
zeer naakte, zeer diepe, en zeer gruwelijke belangen als het erop aan
komt). Ik ben er in elk geval nog steeds niet uit.

Cheerio, patrizio en Diiiinooos!


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).