www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Memories of the Future Conferentie // 25 juni 2010 Gent
Stoffel Debuysere on Thu, 20 May 2010 18:56:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Memories of the Future Conferentie // 25 juni 2010 Gent


Memories of The Future
Vrijdag 25 juni 2010,  Kunstencentrum Vooruit, Gent (BE)

Memories of the Future is een internationale conferentie over de betekenis van geheugen, zowel in het heden als in de toekomst. De snelle opkomst van de digitale netwerkcultuur heeft immers een fundamentele invloed op de constructie van ons persoonlijk en sociaal geheugen. De technologieën die we vandaag gebruiken om informatie te registreren, organiseren, vinden en delen, hebben onze verhouding tot het verleden en het heden, maar ook de dynamiek tussen herinneren en vergeten, grondig veranderd. Hierdoor komen de functie en de rol van traditionele geheugeninstellingen zoals musea, bibliotheken en archieven onder hevige druk te staan. Nu informatie steeds makkelijker kan worden opgeslagen en gedeeld, beloven nieuwe media niet enkel een uitbreiding, maar zelfs een onfeilbare vervanging van het menselijke geheugen. Tegelijk groeit het besef dat de beschikbaarheid en leesbaarheid van informatie steeds meer afhankelijk is van verschillende lagen van technologische en sociale bemiddeling, die bovendien in ijltempo evolueren. Op het eerste gezicht lijken we gewrongen te zitten tussen twee doembeelden: enerzijds dat van een toekomst waarbij het onmogelijk wordt om te ontsnappen aan een digitale manier van herinneren en herinnerd worden; anderzijds duikt het beeld op van een samenleving die hardnekkig blijft vasthouden aan de traditionele geheugen- en bewaringspraktijken en daardoor blind dreigt te blijven voor een belangrijk stuk van onze geschiedenis. Hoe kan een nieuw evenwicht worden gevonden?

Deze conferentie wil het begrip en de rol van het geheugen in een digitale cultuur verkennen. Welke nieuwe geheugenvormen ontwikkelen zich, balancerend tussen fysiek en virtueel, lokaal en globaal, formeel en informeel, herinneren en vergeten? Wat betekenen de nieuwe geheugenparadigma’s voor de maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid van geheugeninstellingen? Welke strategieën kunnen ze – in het licht van uitdijende informatie- en geheugenindustrieën – uitzetten om blijvend een rol in het publieke domein te kunnen opnemen? En tot slot, wat betekent dit alles voor onze omgang (vanuit persoonlijk, educatief, wetenschappelijk of industrieel perspectief) met digitale cultuurbronnen en de manier waarop we er betekenis aan geven? Hoe kunnen de afdrukken van het verleden met andere woorden een nieuwe plaats krijgen, niet alleen in het heden maar ook naar de toekomst toe?

Memories of the Future vormt een onderdeel van het IBBT- onderzoeksproject Archipel en wordt georganiseerd door IBBT/SMIT, FARO, BAM, Universiteitsbibliotheek Gent in samenwerking met de vzw Waalse Krook. Binnen Archipel bestuderen universiteiten, erfgoedinstellingen, kunstenorganisaties en technologische bedrijven de mogelijkheid van een duurzame digitale archiefinfrastructuur voor Vlaanderen. Archipel wordt ondersteund door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) in het kader van PIM (Programma Innovatieve Media).


Met Geoffrey C. Bowker, Peter B. Kaufman, Geert Lovink, Viktor Mayer- Schönberger, Andrew Payne, Richard Rinehart.

Gratis toegang. Meer info & registratie: http://events.ibbt.be/archipelmemoriesofthefuture
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).