www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] D4net aktiviteiten juni
D4net on Wed, 26 May 2010 20:11:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] D4net aktiviteiten juni


D4net heeft de volgende aktiviteiten in petto in de juni-maand:

-3 juni: informatie- en discussie-avond over postpolitiek met medewerking van Merijn Oudenampsen. Een kritische beschouwing over het partijsysteem en het poldermodel.

-10 juni: de documentaire ‘De Kleine Oorlog van boer Kok’ van Huib Schoonhoven, Karen Kuiper en Kees Vlaanderen, waarin de Hooglandse biologische boer Herman Kok wordt gevolgd in zijn strijd tegen de overheid.

-24 juni: de documentaire ‘Capitalism: A Love Story’ van Michael Moore met Nederlandse ondertiteling.

Ieder welkom, program start steeds om 20.15 uur, de deur is open om 19.45 uur.

Groeten vanuit D4net: Dromen Denken Durven Doen

Bilderdijkstraat 165-f

1053 KP Amsterdam

www.d4net.nl

d4net {AT} xs4all.nl

------------------------------------------------------------------

3 juni: Merijn Oudenampsen geeft een lezing over postpolitiek, onder andere naar de ideeën van Chantal Mouffe.

Volgens haar leven wij in een tijdperk waarin de politiek ons onthouden wordt. Dit ‘postpolitieke’ tijdperk kenmerkt zich als een model waarin conflicterende ideologieën hebben plaatsgemaakt voor een overlegstructuur van verlichte technocraten, waar het politieke bedrijf geen politiek bedrijft, maar management. Deze ontwikkeling kan volgens de spreker geweten worden aan de beperkingen van het liberale gedachtegoed.

De leegte die het huidige politieke proces kenmerkt is niet alleen problematisch omdat de bestuurlijke consensus toch altijd mensen uitsluit, maar ook omdat deze leidt tot een toename van conflicten op andere terreinen. Omdat de liberale democratie weigert ruimte te bieden voor politieke conflicten en identificatie, leidt het steevast tot de emotionele herleving van politiek op andere terreinen: namelijk langs etnische, religieuze en nationalistische lijnen. De these van Mouffe is dat mensen politiek nodig hebben als identificatieproces, dat het ons vormt als mens. Elke politieke gemeenschap formuleert een ‘wij’ en daarmee tevens een ‘zij’.

Merijn Oudenampsen is free lance onderzoeker. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresse is het Nederlandse populisme. Hij was tot 2009 verbonden aan de Jan van Eijck Academie in Maastricht, waar hij onderzoek deed naar populisme in het kader van het project Design Negation. Hij schreef voor het boek over populisme en symboolpolitiek.: "Liberticide, Kritische reflecties op het Neoliberalisme".


10 juni: De documentaire 'De Kleine Oorlog van boer Kok' vertelt het verhaal van een kleine boer en zijn twee zonen. Met man en macht verzetten zij zich tegen de stad die hun land wil annexeren en tegen de kafkaëske landbouwbureaucratie. Sinds 1995 volgen de makers deze familie in hun dappere strijd met steeds onverwachte wendingen.

Als pionier van de biologisch-dynamische veeteelt leeft boer Kok in harmonie met zijn vee en met zijn land. Hij houdt van zijn koeien en van zijn grasmat die al 35 jaar oud is. Behalve gras groeit er van alles: bloemen, kruiden en klavers.

Als in 1994 de nieuwe mestwet van kracht wordt, komt er een einde aan het harmonieuze bestaan van boer Kok en zijn gezin. Boeren mogen hun drijfmest niet meer over het land uitrijden. Het moet centimeters diep onder de grond worden geïnjecteerd om zo de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. Maar boer Kok weigert zijn prachtige oude grasmat hieraan op te offeren. Bovendien bevat zijn mest maar 30% van de ammoniak die gemiddeld gangbaar is. Hij gebruikt geen kunstmest en voert zijn koeien geen krachtvoer. Hij haalt de scherpste milieudoelstellingen met gemak. Maar regels zijn regels; ook voor boer Kok.

Houden boer Kok en zijn zonen hun rug recht wanneer de politie hen het vuur aan de schenen legt en met groot machtsvertoon op het erf verschijnt? Wanneer justitie hen veroordeelt en een van de zonen opsluit? Als de gemeente Amersfoort beslag wil leggen op hun land en de overheid hen het werken onmogelijk maakt? Kunnen zijn zonen het bedrijf uiteindelijk nog voortzetten?

'De Kleine Oorlog van boer Kok' is een ongewone realitysoap over een kleine boer en zijn zonen, die niet van wijken willen weten. De makers ontvingen op 27 april jl. voor deze film de Tegel voor de beste Nederlandse achtergronddocumentaire van 2009. Huib en wellicht Karen zullen aanwezig zijn bij de vertoning bij D4net om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

24 juni: de documentaire "Capitalism: A Love Story"  van Michael Moore

[Nederlands ondertiteld]

De documentaire gaat in op het lijden van de gewone hardwerkende Amerikanen die geconfronteerd worden met afdankingen, dalende lonen, enorme inschrijvingsgelden voor studenten, mensen die uit hun huis worden gezet,… Het kapitalisme wordt in de documentaire getoond als een systeem dat rot is tot op het bot. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de eindeloze zoektocht naar winst. Moore stelt dat deze film “de culminatie is van alle films die ik ooit maakte”. In vorige documentaires ging hij in op specifieke elementen zoals de gezondheidszorg (Sicko) of de automobielsector (Roger & Me). In deze film toont Moore dat de problemen waarmee we worden geconfronteerd het resultaat zijn van dit systeem en niet van enkele rotte appels of een handvol slechte bedrijven. In een uitstekend interview op “Democracy Now” (op 24 september 2009) stelde Moore: “Ik ben het beu om telkens rond een bepaald symptoom van het probleem te werken of te moeten ingaan op één specifiek gevolg van het kapitalisme. Ik zou dat voor de rest van mijn leven kunnen doen, maar het zal niet echt veel verandering teweeg brengen. En ik wil verandering zien… Ik zou de komende twintig jaar films kunnen blijven maken over het volgende thema rond General Motors of het volgende probleem met de gezondheidszorg, maar ik dacht dat het wel eens tijd was om de kern van de zaak aan te pakken en in te gaan op dit economische systeem met een poging om het te herstructureren zodat het de bevolking ten goede komt en niet de rijkste 1%.”


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).