www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] "meer aandacht voor cultureel ondernemerschap"
Geert Lovink on Sat, 29 May 2010 09:28:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "meer aandacht voor cultureel ondernemerschap"


http://www.hbo-raad.nl/component/content/article/29/685

Cultureel ondernemerschap centraal in het kunstonderwijs - Advies commissie Dijkgraaf voor de toekomst van het kunstonderwijs 28 mei 2010 De kwaliteit van het kunstonderwijs in Nederland is uitstekend, maar het profiel moet scherper. Het beroep kunstenaar verandert snel. Zo vraagt de creatieve industrie om multidisciplinaire opleidingen met meer aandacht voor cultureel ondernemerschap. Dat stelt de commissie- Dijkgraaf in haar advies ‘Onderscheiden, verbinden, vernieuwen: de toekomst van het kunstonderwijs’. Het rapport is vandaag door commissievoorzitter Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, aangeboden aan de voorzitter van de HBO-raad, Doekle Terpstra.

Robbert Dijkgraaf: “Het kunstonderwijs leidt getalenteerde jonge mensen op voor beroepen die wereldwijd in omwenteling zijn: een wervelwind van technologie, demografie en nieuwe productiestructuren en nieuwe wezensvragen van mensen. Het kunstonderwijs moet daarom voorop lopen in het kiezen van duidelijke profielen, verbinding met de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Zo kan het zijn studenten, docenten en de sector in zijn geheel blijvend innoveren”.

De HBO-raad is door de minister van OCW gevraagd om een sectorplan op te stellen voor de toekomst van het kunstonderwijs. Als basis voor zo’n plan heeft de HBO-raad de commissie-Dijkgraaf gevraagd een advies op te stellen. De commissie signaleert in haar advies grote dynamiek in kunst, cultuur en de creatieve industrie. Die dynamiek leidt tot een steeds hechtere vervlechting met economie en samenleving in geheel nieuwe vormen van beroepspraktijk. Dit vraagt om nieuwe creatieve vaardigheden, expertise en ondernemerschap.

Deze ontwikkeling maakt grotere variëteit in de opleidingen noodzakelijk, in ‘coproducerschap’ met de beroepspraktijk: van ambachtelijke tot brede opleidingen, gericht op creatieve antwoorden op multidisciplinaire vragen. Niet elke opleiding kan voor dat alles opleiden, zo constateert de commissie. “Als iedereen alles pretendeert te kunnen doen, zal niemand iets werkelijk realiseren. Middelmatigheid zou dan de toon zetten, terwijl excellent, onderscheidend aanbod de norm is.”

De commissie adviseert daarom aan de HBO-raad en de minister van OCW om met het sectorplan kunstonderwijs de eerste stap – als springplank – te zetten naar de concrete uitvoering van een meer gedifferentieerd hoger onderwijsstelsel, zoals bepleit door de commissie ‘Toekomstbestendig hoger onderwijs’ (commissie-Veerman). Juist de kunsten verdienen zo’n voortrekkersrol.

De commissie-Dijkgraaf bestond uit:

• Robbert Dijkgraaf, voorzitter (president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
	• Emily Ansenk (directeur Kunsthal)
• Frans Leijnse (hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Open Universiteit Heerlen)
	• Truze Lodder (zakelijk directeur De Nederlandse Opera)
• Ocker van Munster (directeur Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam)
	• Bas Verhart (founder en strategy director Media Republic)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).