www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] What Are The Concepts Of The World's Leading Designers?
Mieke Gerritzen on Sat, 29 May 2010 20:03:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] What Are The Concepts Of The World's Leading Designers?


WHAT ARE THE CONCEPTS OF THE WORLD'S LEADING DESIGNERS?

SYMPOSIUM  {AT}  GRAPHIC DESIGN MUSEUM
Zondag 13 juni 2010
14.00 - 17.00 u.

Will the Graphic Designer become a Software Developer?
Is Design the new Science?

Het Graphic Design Museum zoekt tijdens de INFODECODATA tentoonstelling met dit symposium antwoord op deze vragen.

Datavisualisatie, het vakgebied dat zich bezighoudt met het visualiseren en structureren van gegevens, heeft een prominente plaats verworven binnen de grafische vormgeving. Het legt de link tussen grafische vormgeving, informatica en wetenschap en helpt onze explosieve informatiewereld in beeld te brengen.

Hoe structureren ontwerpers complexe gegevens? Waar en hoe vindt de gebruiker de informatie?

De professionele designer zoekt naar een metapositie om zijn leidende rol in dit proces uit te oefenen. Het feit dat film, fotografie, drukwerk en productontwikkeling iets is wat nu ook door de niet- opgeleide ontwerper of kunstenaar wordt gemaakt heeft consequenties voor de professionele ontwerper.

SPREKERS
Jack van Wijk - Hoogleraar Visualisatie, TU/e (NL)
Lev Manovich - Kunstenaar en Professor in the Visual Arts Department., UCSD (US) Yuri Engelhardt - Assistent Professor Mediastudies en Informatie Visualisatie, UvA (NL) Raul Niño Zambrano - Lector Informatie Visualisatie en Researcher voor IDFA, HKU en UvA (NL)
Jelte van Abbema - Ontwerper (NL)
Catalogtree - Daniel Gross/Joris Maltha - Ontwerpers (NL)
Sophie Krier - Ontwerper/Onderzoeker (NL)

Moderation: Mieke Gerritzen (Graphic Design Museum) en Geert Lovink (Institute for Network Cultures)

Voertaal: Engels.
De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (museum ticket).
RSVP voor 5 juni 2010 via annemiek {AT} graphicdesignmuseum.com
Voor meer informatie www.graphicdesignmuseum.com

---------------
WHAT ARE THE CONCEPTS OF THE WORLD'S LEADING DESIGNERS?

SYMPOSIUM  {AT}  GRAPHIC DESIGN MUSEUM
Sunday 13 June 2010
14.00 - 17.00 hrs.

Will the Graphic Designer become a Software Developer?
Is Design the new Science?

Datavisualisation, the specialism that is focused on visualising and structuring data, has acquired a prominent place within graphic design. It connects graphic design, computer science and science at large, and helps to frame and portray our explosive world of information.

How do designers construct complex data? Where and how can the user find the information?

The professional designer seeks a spectator's position to practice its leading role in this process. The fact that film, photography, print, and production development are activities that are also done by the non-educated designer or artist, has consequences for the professional designer.

The Graphic Design Museum searches for answers to the following questions, during the INFODECODATA symposium.

Will the Graphic Designer become a Software Developer?
Is Design the new Science?
What are the concepts of the world's leading Designers?

SPEAKERS
Jack van Wijk - Professor Visualisatie, TU/e (NL)
Lev Manovich - Artist and Professor in the Visual Arts Department., UCSD (US) Yuri Engelhardt - Assistent Professor in Media studies and Information Visualisation, UvA (NL) Raul Niño Zambrano - Lecturer Information Visualisation and Researcher for IDFA, HKU and UvA (NL)
Jelte van Abbema - Designer (NL)
Catalogtree - Daniel Gross/Joris Maltha - Designers (NL)
Sophie Krier - Designer/Researcher (NL)

Moderation: Mieke Gerritzen (Graphic Design Museum) and Geert Lovink (Institute for Network Cultures)

Language: English.
Admission: € 7,50 (museum ticket).
RSVP before 5 June 2010 via annemiek {AT} graphicdesignmuseum.com
For more information www.graphicdesignmuseum.com


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).