www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] de situatie is uitstekend!
Patrice Riemens on Sat, 12 Jun 2010 11:27:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] de situatie is uitstekend!Hier boven de Wye lees ik de Nederlandse pers met groot plezier! Het wordt 
namelijk helemaal nix met de PVV! Die partij en de VVD gaan tegen elkaar 
aanschuren als twee suikerklontjes in een glast Turkse tee en elkaar 
finaal naar de mallemoer kwa regeringsdeelname helpen - waarschijnlijk 
gaat de VVD ijlings afhaken voordat de ramp kompleet is. Ondertussen neemt 
'de polder' (de sociale partners) de regie over aangaande het enige dat 
echt telt op het ogenblik: gehoorzamen aan de Zeitgeist (cut that budget!) 
zonder het land naar de kolonialen te verdoemen. 
Primadeluukse dus, ga vooral zo door! 
Uri, zet 'm op!

cheers uit Highbury Farm
(http://hacktivista.net/barncamp/)
p+3D!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).