www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] nieuwe energie in Nederland
Wouter Baars on Mon, 21 Jun 2010 14:53:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwe energie in Nederland


Beste Nettimers,

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht over duurzame energie, dat ik vanochtend per email kreeg:

 
Onlangs heb je via www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl jouw steun betuigd aan ons burgerinitiatief waarin wij pleiten voor een versnelde overgang naar energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa. Nog voordat het nieuwe regeerakkoord gesloten wordt, willen wij ons partijoverstijgende voorstel op de agenda van de Tweede Kamer brengen. Je moet immers het ijzer smeden als het heet is. We hebben daarvoor nog 24.000 steunbetuigingen nodig. En omdat wij geen budget hebben, willen wij je nogmaals oproepen om deze e-mail naar zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen door te sturen. Inmiddels hebben wij circa 16.000 steunbetuigingen, dus als elke steunbetuiger er 2 nieuwe steunbetuigers bij kan halen dan zijn wij er al. Maar meer is nog beter natuurlijk!
 
Het feit dat wij als samenwerkende partijcommissies voor duurzame ontwikkeling en energie tot een partijoverstijgend voorstel zijn gekomen heeft achter de schermen al heel veel in beweging gebracht. Als bezorgde leden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD zijn wij “van binnenuit” bezig om onze politieke leiders uit hun onderlinge loopgraven te halen door een realistisch, stimulerend en bindend perspectief te bieden waarin Nederland uiterlijk in 2050 kan en moet overstappen naar een volledige hernieuwbare energievoorziening. Vele rapporten tonen aan dat dit technisch kan, het is dus vooral een kwestie van politieke wil en moed om daarvoor de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden te creëren. Wij vragen hen om leiderschap te tonen door niet alleen de crisis van vandaag te bestrijden maar ook de crisis van morgen te voorkomen. Deze energieomslag zal veel van ons land vergen, maar biedt ook belangrijke opbrengsten door ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, nieuwe innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu. En dat zijn zaken die al onze partijen – van links tot rechts - nastreven.
 
Maar of ons partijoverstijgende initiatief ook concreet tot de door ons bepleite koerswijziging gaat leiden, zal de komende weken en maanden bepaald worden. De machtige lobby van de grote conventionele energieproducenten zit natuurlijk ook niet stil en pleit voor nieuwe kolen- en kerncentrales. Het is dus cruciaal dat wij onze politieke leiders nog tijdens de formatie de laatste duw in de goede richting geven. Je kunt ons daarbij helpen door deze mail naar zoveel mogelijk mensen door te sturen.
 
Samen kunnen we nu echt het verschil maken. Bij voorbaat dank voor jouw support.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen
 
Marco Witschge
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).