www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] nieuwsbrief instituut voor netwerkcultuur
Geert Lovink on Wed, 14 Jul 2010 19:09:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwsbrief instituut voor netwerkcultuur


Hierbij de nieuwsbrief van INC. Deze verschijnt vier keer per jaar. Je kan je abonneren op deze nieuwsbrief door je aan te melden via:

http://listcultures.org/mailman/listinfo/networkcultures-l_listcultures.org

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Instituut voor Netwerkcultuur Nieuws
Het Instituut voor Netwerkcultuur wenst je een prettige zomer! Wij zijn gesloten van 26 juli en zijn weer terug op 16 augustus.

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

- 2de Video Vortex Reader
- Cultuur Vortex, publieke participatie in online collecties
- Conferentie Economies of Open Content | 10 tot 12 november 2010
- Society of the Query breidt bloggers netwerk uit
- Conferentie CPOV, Wikipedia Research Initiative in Leipzig | 25-26 september 2010 - Web Esthetiek: Dieper inzicht in de relaties tussen web en maatschappij, door Vito Campanelli
- Video Vortex conferentie in Amsterdam | 11-12 maart 2011
- Conferentie E-Publishing | mei / juni 2011
- Create-IT applied research centre


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Tweede Video Vortex Reader
Na het succes van de eerste Video Vortex Reader (2008), is het Instituut voor Netwerkcultuur momenteel volop bezig met de voorbereiding van de tweede Video Vortex Reader. Een publicatie gewijd aan een belangrijke kwesties die opduiken rond de productie en de distributie van online video content.

Begin maart is er een call for contribution uitgegaan. Voorselecties zijn in juni gemaakt. Onderwerpen en thema’s: video activisme, ethiek en politiek van online video, voorbeelden van online video, open video, open content en open source, online video en esthetiek, online video in Azië, en videokunst, institutionele collecties en online toegang. Verwacht een creatieve, kritische, inzichtelijke en intelligente interventie in verschillende aspecten van online video.

Mocht u nog ideeën hebben over mogelijke bijdragen en spannende essays, neem dan contact op Rachel Miles (rachel[at]networkcultures[dot]org). De deadline van de definitieve inzendingen is in september.

De eerste Video Vortex Reader: responses on Youtube, is beschikbaar als gratis pdf op de website van INC: http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/inc-readers/videovortex/

Meer informatie:
http://networkcultures.org/videovortex


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Cultuur Vortex, public participation in online collections
In de publieke en culturele sector leven bij collectiehouders vragen omtrent het online aanbieden van materiaal. Tot nu toe hebben onderzoeks- en subsidieprogramma’s zich vooral gericht op het digitaliseren en licenseren van grote collecties. Bij de professional aan de instellingskant vraagt men zich af: hoe betrek ik publiek rond mijn online collecties? En hoe informeer ik de makers over de mogelijkheden van het online delen van hun materiaal? En bij de makers leeft het vraagstuk: wat is de meerwaarde van het online aanbieden van mijn werk?

De hoofdvraag van dit onderzoek Culture Vortex is daarom: Hoe betrek je een actief publiek rond online cultureel materiaal, en faciliteer je een rijke netwerkcultuur die het materiaal wil delen, beschrijven, reviewen, taggen, hergebruiken of er op een andere manier interactie mee wil aangaan?

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft in samenwerking met MediaLAB Amsterdam in mei een expertmeeting georganiseerd binnen de programmalijn; Publiek 2.0 (gebruikersonderzoek). Een groep van deskundigen; kunstenaars, docenten, onderzoekers en curatoren kwamen samen om antwoord te geven op vragen als: welke behoeften hebben gebruikers in relatie tot een collectie? Is er behoefte aan actieve gebruikersparticipatie?

Het volledige onderzoeksrapport dat een advies geeft op de huidige online catalogus van NIMk is hier te downloaden: http://networkcultures.org/wpmu/culturevortex/files/2010/07/Report-Culture-Vortex_Program-Line-Public-2.0.pdf (credits: Janneke Kamp en Lorena Zevedei) Er is gebruik gemaakt van desk-research, interviews met kunstenaars, online enquête, usability onderzoek, webstatistieken en een expertmeeting.

Partners in dit twee jaar durende RAAK-Publiek programma zijn: INC, MediaLAB Amsterdam, Nederland Instituut voor Mediakunst, Nederland Instituut voor Beeld en Geluid, Museum Boijmans van Beuningen, Amsterdam Stadsarchief, Virtueel Platform, VPRO, Urban Screens Association en IDFA.

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn terug te vinden op:
http://networkcultures.org/culturevortex/

Meer informatie:
http://networkcultures.org/culturevortex/


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Economies of Open Content conferentie | 11 – 13 2010
De Economies of Open Content conferentie onderzoekt op kritische wijze de randvoorwaarden voor de toegang tot en het behoud van het online publieke domein en vrij toegankelijke informatie-, kennis-, en mediabronnen, ook wel ‘digital commons’ genoemd.

Vaak worden deze bronnen geprezen om hun lage kosten, toegankelijkheid en gemeenschappelijkheid. Zelfs als critici afkeurend spreken over de wijze waarop ze de bestaande culturele, academische en professionele (propetaire) productie ondermijnen zonder daar een eigen duurzame zakelijke strategie voor te bieden. Omdat de duurzaamheid van deze vrij toegankelijke bronnen onduidelijk blijft, zal deze conferentie alternatieve verdienmodellen en nieuwe institutionele structuren onderzoeken, die de toegang tot de bronnen die door de commons worden aangeboden kunnen bekostigen en beschermen. Welke nieuwe hybride oplossingen voor het archiveren, behouden en toegankelijk maken kunnen zowel een levensvatbare markt als het publieke belang dienen. Hoe moeten we het juridische en politieke raamwerk waarin producenten van content en culturele archieven opereren herstructureren? Hoe kunnen we innovatieve markten die het publiek dienen in een wereldwijd concurrerende 21ste eeuw informatie-economie toegankelijk maken? Dit evenement streeft ernaar om onderzoekers, theoretici, media makers, economen en activisten met elkaar in contact te brengen om de politieke economie van open content en de consequenties hiervan voor de culturele sector te analyseren.

De Economies of Open Content manifestatie omvat de volgende onderdelen:
- Eéndaags publiek seminar over open video technologie voor het internet i.s.m. de Open Video Alliance en het Europese netwerk Communia bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, op 11 november 2010. -Tweedaagse, publiek toegankelijke, internationale conferentie rond de Economies of Open Content problematiek in De Balie in Amsterdam op 12 en 13 november 2010. - Twee publieke avondprogramma’s in De Balie op 12 en 13 november: een publiek debat over de politieke verantwoordelijkheid voor het digitale publieke domein in Europa en een avond met presentaties van de ‘vrije cultuur’ (free culture).


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Society of the Query breidt bloggers netwerk uit
De blog Society of the Query breidt haar netwerk uit door meer onderzoeks bloggers aan haar te binden. Dit met als doel om de kritische blik op de informatiemaatschappij en de steeds dominantere rol van de zoekmachine in onze cultuur aan de kaak te stellen. Iedereen die geïnteresseerd is om bij te dragen aan de blog kan zich aan aanmelden door een mail te sturen naar srividya[at]networkcultures[dot]org.

Meer informatie:
http://networkcultures.org/search
http://networkcultures.org/query
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

CPOV conferentie Leipzig | 25 tot 26 09 2010
Het onderzoeksinitiatief Wikipedia, Critical Point of View (CPOV), georganiseerd in samenwerking met Centre of Internet and Society (Bangalore, India), heeft tot dusver twee succesvolle conferenties geproduceerd: een in Bangalore in januari 2010 en een in Amsterdam in maart 2010. Video’s van de presentaties, blogreports, etc., kunnen worden geraadpleegd op www.networkcultures.org/cpov. Een reader gebaseerd op de onderzoeksthema’s van de conferenties wordt momenteel geproduceerd en zal begin 2011 verschijnen als onderdeel van de INC reader series. De volgende conferentie zal plaatsvinden in Leipzig (Duitsland) 25-26 september, 2010 (Duitstalig) en heeft als onderwerp de Duitstalige Wikipedia (de een na grootste). Voor nieuws en updates check de website van het project http://networkcultures.org/wpmu/cpov/leipzig/

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Web Esthetica: Dieper inzicht in de relaties tussen web en maatschappij, door Vito Campanelli
Verschijningsdatum: november 2010

In een wereld van snel groeiende digitale netwerken zijn in het domein van de mediatheorie, die de invloed van deze cultuurvormen bestudeert, de implicaties van de esthetische filosofie vergaand verwaarloosd. Vito Campanelli verkent de netwerkvormen vanuit de optiek van de esthetica en levert daarmee een open uitnodiging om de inherente beperkingen van het huidige debat over de digitale cultuur te overstijgen. Het web is het medium dat tussen de nieuwe media en de maatschappij in staat en meer dan enig ander de mondiale verspreiding van ideeën en gedrag stimuleert, esthetische vormen omkadert en vorm geeft aan de hedendaagse cultuur en maatschappij. Campanelli observeert enkele belangrijke verschijnselen in de huidige tijd, zoals sociale netwerken, peer-to-peernetwerken, de ‘remixcultuur’, etc., en herleidt die tot hun historische premissen; daarmee legt hij de basis van een organische esthetische theorie van digitale media.

Vito Campanelli is theoreticus van de nieuwe media en doceert theorie en techniek van de massacommunicatie aan de Universiteit van Napels - L’Orientale. Zijn essays over mediakunst worden regelmatig gepubliceerd in internationale tijdschriften als Neural. Hij is freelance-curator en promotor van evenementen op het gebied van digitale cultuur en medeoprichter van de non-profitorganisatie MAO – Media & Arts Office.

Eerdere edities in de reeks Studies in Network Cultures:
Ned Rossiter, georganiseerde netwerken: Theorie Media, Creative Arbeid, nieuwe instellingen (Rotterdam: NAi Uitgevers en Amsterdam: Instituut voor Network Cultures, 2006). Eric Kluitenberg, Delusive Spaces: Essays on Cultuur, Media en Technologie (Rotterdam: NAi Uitgevers en Amsterdam: Instituut voor Network Cultures, 2008). Matteo Pasquinelli, Animal Spirits: Een Bestiary van de Commons (Rotterdam: NAi Uitgevers en Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2009).

Meer informatie:
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/studies-in-network-cultures/
http://www.naipublishers.com


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Video Vortex conferentie in Amsterdam | 11-12 03 2011
Op 11 en 12 maart 2011 zal er een volgende conferentie over Video Vortex plaatsvinden in TrouwAmsterdam. Conferentie thema's zijn; open everything (platforms, software en video), levende database vs. dode collectie, censuur en youtube, kritiek van de amateur (esthetisch + technologisch), videoactivisme, de ethiek van online, kunstenaars presentaties, interactie vs. online video en de tactiek van online video gebruikers.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

E-Publishing Conference in Amsterdam | mei / juni 2011
Amsterdam E-boekenstad is een SIA-RAAK onderzoeksproject geïnitieerd door het programma Electronic Publishing van de HvA Media Informatie en Communicatie. Alle elementen van het digitale leren en lezen in het hoger onderwijs worden onderzocht en beschreven. Samen met het bedrijfsleven (boekuitgevers, distribuanten, e-lezer fabrikanten, etc.), studenten en docenten onderzoekt het lectoraat de bruikbaarheid van e-lezers, vergelijkt zij e-lezers met print en beeldscherm en bepaalt waar voordelen voor e-learning liggen. Daarnaast worden de gevolgen voor de huidige bedrijfskolom nauwkeurig in kaart gebracht. Wat zijn de gevolgen voor auteursrechten, boekuitgevers en distributie? Tot slot wordt uiteraard aandacht besteed aan alle technische en procesmatige kanten aan e-learning. Al deze uitkomsten zullen worden gedeeld en besproken op de E-Publishing conferentie gepland in mei / juni 2011.

Meer informatie
http://www.e-boekenstad.nl/

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Create-IT toegepast onderzoek centrum
CREATE-IT applied research het kenniscentrum van het domein Media, Creatie en Informatie van de HvA, waar INC sinds kort onderdeel van uit maakt. In dit kenniscentrum voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van de creatieve industrie en de ICT-sector. We werken samen met universiteiten en andere kennisinstellingen. De resultaten uit het onderzoek komen ten goede aan de beroepspraktijk en krijgen daarnaast een vertaling naar het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek geeft een antwoord op dringende vragen uit de praktijk, houdt het onderwijs actueel, bevordert kenniscirculatie en draagt bij aan de professionalisering van studenten en docenten.

Meer informatie:
http://www.create-it.hva.nl/

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Institute of Network Cultures Blog

http://networkcultures.org/

Overview INC Publications
http://networkcultures.org/publications/overview/

Institute of Network Cultures Media Archive
http://networkcultures.org/archive/

Geert Lovink’s Net critique blog
http://networkcultures.org/geert/

Institute of Network Cultures
Amsterdam New Media Research Centre
http://www.networkcultures.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).