www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Claude Lévi-Strauss over het 'humanisme' (1979)
Patrice Riemens on Sat, 24 Jul 2010 13:22:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Claude Lévi-Strauss over het 'humanisme' (1979)
"Ik heb altijd het gevoel gehad dat alle tragedies die wij beleefd hebben,
eerst met het kolonialisme, toen met fascisme en dan de
vernietigings-kampen, zich niet in tegenstelling of oppositie verhouden
tot het zogenaamde humanisme zoals wij die al enkele eeuwen praktiseren,
maar dat zij, durf ik te stellen, zijn natuurlijke verlengstuk vormen.
Daar, zogezegd, het met een en dezelfde gebaar is geweest dat de mens de
grens heeft getrokken tussen hemzelf en andere levende wezens, hij
vervolgens onvermijdelijk diezelfde grens binnen de menselijke soort moest
gaan verleggen, waarbij alleen sommige categorieën als 'echt menselijk'
werden beschouwd, terwijl de status van anderen werd verlaagd op basis van
hetzelfde principe als tussen levende menselijke en niet-menselijke wezens
een verschil werd gemaakt. Dit is de ware erfzonde die de mensheid naar de
zelfvernietiging drijft. Het respect van de mens door de mens kan niet
zijn grondslag vinden in een bepaalde waardigheid die de mensheid zichzelf
exclusief zou toe-eigenen, omdat er dan altijd een gedeelte van de
mensheid zal zijn die zal vinden dat zij deze waardigheid in een hogere
mate bezit dan de anderen. Het zou beter zijn om uit te gaan van een
principieele bescheidenheid: de mens moet beginnen _alle_ levensvormen
buiten de zijne te respecteren, en zou zich daardoor kunnen beschermen
tegen het gevaar om  niet alle levensvormen binnen zijn eigen soort te
respecteren."

Claude Lévi-Strauss, in een onderhoud met Jean-Marie Benoist van Le Monde,
januari 1979.

Q&D vertaling: Patrice Riemens
Groningen, 22 Juli 2010______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).