www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet over
Ron Peperkamp on Sat, 24 Jul 2010 19:09:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet over hebben


Met al die kleine berichten van de laatste tijd kon ik de bomen door het
blokkade-bos nauwelijks meer onderscheiden. Dank voor dit uitstekende
overzicht!

We moeten hier inderdaad eens goed over nadenken. Zelfregulering (aanbod van
meer of minder diensten middels beprijzing) zou een optie kunnen zijn, maar
dat betekent in de praktijk natuurlijk het einde van een 'open' internet.
Druk van de overheid ter bescherming van die openheid lijkt mij essentieel.

Dit belooft in ieder geval weer een interessante krachtmeting tussen
overheid en bedrijfsleven te worden. Durft de overheid hier wel kaders aan
te geven? Niet echt iets wat wij aan premier Rutte kunnen toevertrouwen.
Misschien toch meer iets voor mevrouw Kroes - eerlijk gezegd zie ik haar wel
krachtdadig een paar 'piketpaaltjes slaan'...


Ron Peperkamp
ron {AT} peperkamp.nl


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org]
Namens paul vogel
Verzonden: donderdag 22 juli 2010 16:42
Aan: nettime-nl {AT} nettime.org
Onderwerp: [Nettime-nl] Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet
over hebben


Netwerk Neutraliteit - moeten we het daar es niet over hebben

Nu de overheid bezig is met een extra consultatieronde nadat het eerste
wijzigingsvoorstel [1] niet heel erg goed ontvangen werd is het de moeite
waard om nog eens goed te kijken naar wat dat nu helemaal is, die
netwerk-neutraliteit. Het gaat per slot van rekening slechts om de toekomst
van het internet, dus het kan geen kwaad om hier op de nettime-list eens een
boompje over op te zetten. 


* Waar zijn we? 

Een goede vraag die in Nederland speelt is of wetgeving wel nodig is. We
hebben hier immers geen Comcast die hardop liegt[2], hoewel UPC vreemd
gedrag vertoond [3]. Ook hebben we hier geen kabelboeren & telecoms die
hardop zeggen dat ze betaald willen worden voor doorgifte [6][7][9], hoewel
een aantal Europese providers redelijk snel duidelijk maakte dat ze dat niet
eens zo'n gek idee vonden [3], en T-Mobile Duitsland is zelfs al in gesprek
met Google is om betaald te worden voor doorgifte [16]. Ook de ergste
uitwassen zoals het afvangen van niet gevonden DNS resultaten [4] lijkt
voornamelijk beperkt tot de USA hoewel BT duidelijk wilde bewijzen dat
verwerpelijk gedrag onder providers zich niet alleen aan de andere kant van
de plas afspeelt[5].

Maar in de praktijk lijkt het redelijk mee te vallen met die netfiltering
toch? Ja, als je niet meetelt dat telecom-providers Skype en voip blokkeren,
of dat in ieder geval proberen als ze niet teruggefloten worden
[10][11][12][15]. Ook blokkeren bijna alle providers standaard poort 25 voor
uitgaande en inkomende mail die niet via hun systemen gaat [13]. Verder
worden vaak nog telnet en NetBIOS over tcp geblokeerd. Ook spamfiltering
door middel van RBL's is een duidelijk geval van (tijdelijk) blokkeren die
op dit lijstje voor hoort te komen.


* Soorten blokkades 

Toch hoor je zeker over de blokkades van smtp, telnet, netbios en andere
protocollen zelden commentaar, en al helemaal niet met het schuimbekkende
fanatisme dat nu ge-associeerd wordt met het onderwerp Netwerk Neutraliteit.
Om dit te begrijpen is het noodzakelijk om de manieren van blokkeren op te
splitsen tussen wat ik voor het gemak horizontale en verticale
netwerkneutraliteit noem. Horizontale netwerkneutraliteit is *wie* (welke
clubs) je blokkeerd, terwijl verticale netwerkneutraliteit *wat* (services)
je blokkeerd is. 

Een klein lijstje van (potentiele) blokkades, en bijbehorende motieven zien
er dan als volgt uit : 

 blokkade    | soort blokkade | motief      | algemene reactie
publiek       | 
-----------------+----------------+-------------------+---------------------
-----------------+
 in-smtp(25)   | verticaal   | antispam/botnet  | irritant voor
profesionals/bedrijven | 
 uit-smtp(25)  | verticaal   | antispam/botnet  | irritant, maar
begrijpelijk     | 
 in-telnet(23)  | verticaal   | antihack routers | nooit iemand over
gehoord      | 
 in-netbios   | verticaal   | antihack     | nooit iemand over
gehoord      | 
 p2p downloads  | verticaal   | knijpen verkeer  | zeer irritant voor
de gebruikers   | 
 uit-usenet(119) | verticaal   | knijpen verkeer  | zeer irritant voor
de gebruikers   |
 priorisatie voip| verticaal   | QoS garanderen  | nooit iemand over
gehoord      | 
 smtp-rbl's   | hortizontaal  | antispam     | zelden reacties
|
 browsen websites| hortizontaal  | exclusieve deals* | totaal onacceptabel
| *denk Google vs Bing doorgifte 
 kiddieporn   | hortizontaal  | legal/moral    | controversieel
| 
 voip op mobiel | verticaal   | GSM beschermen  | onacceptabel
| 
 skype op mobiel | verticaal   | GSM/SMS beschermen| onacceptabel
| 


De 'algemene reactie publiek' is de indruk die ik persoonlijk gekregen heb
door het volgen van online reacties. Hieruit is mijn conclusie dat het
motief veel belangrijker is dan wat er geblokkeerd wordt, en dat de
tolerantie tegen hortizontale filtering veel lager is dan tegen verticale
filtering. Gebruikers hebben geen tot nauwelijks bezwaar tegen verticale
filtering als dit redelijkerwijs in hun directe belang is of noodzalijk om
overlast tegen te gaan. Ook het geven van prioriteit aan realtime verkeer
zoals voip en streaming video is geen bezwaar. Het afknijpen van verkeer kan
wel rekenen op stekelige reacties. En het blokkeren van diensten om een
bestaand business-model te handhaven is helemaal een nono.

Mijn inschatting is dat de volgende blokkades de volgende reactie hebben : 

 blokkade    | soort blokkade | motief         | verwachte
reactie publiek   | 
-----------------+----------------+-------------------------+---------------
-----------------+
 voip / skype  | verticaal   | tripple play beschermen | onacceptabel
| 
 in-video    | verticaal   | tripple play beschermen | onacceptabel
| 
 youtube/hulu  | hortizontaal  | tripple play beschermen | onacceptabel
| 
 youtube/hulu  | hortizontaal  | exclusieve deals    | onacceptabel
| 
 backup services | verticaal   | productlijn beschermen | onacceptabel
| * ISP/Telco'ss als IP-pijp vs ISP/Telco's als complete solution providers

Ten tijde van de jaren 1995-2002 werd in navolging van het success van AOL
een grote rol voor de ISP's voorspeld. De providers probeerden voor zover
mogelijk haar gebruikers zoveel mogelijk op eigen 'portals'[17][18] te
houden, en uitwassen als KPN HetNet waren als voorloper nog extremer.
Uiteindelijk hebben deze services het verloren van gespecialiseerde
dienstenaanbieders die al hun energie kunnen richten op een enkele service
en deze aan een veel groter publiek bieden (schaalgroote). Zelfs Email wordt
vaker afgenomen van Gmail of Hotmail dan van de provider. Waarom zou
hetzelfde niet gebeuren met video en voip? 

Ten tijde van de veiling van de UMTS frequenties werdt voorspeld dat het
niet lang zou duren voordat we mobiele applicaties via de telecom-providers
zouden krijgen zoals video-bellen, tv op de mobiel, etc. etc. Uiteindelijk
bleek UMTS en haar opvolgers zoals HSDPA en zometeen LTE eigenlijk alleen
maar echt geschikt als digitale pijp voor platformen als de iPhone en
Android. En de applicaties op deze platformen worden gemaakt door
gespecialiseerde dienstenleveranciers. 

Er is dus een grote kans dat als de markt het voor het zeggen heeft, op
termijn zowel de vaste providers als de mobiele providers gereduceerd worden
tot simpele aanbieders van een IP-pijp. Dit is alleen geen goed nieuws voor
de ISP's die sterk geinvesteerd hebben in Tripple-play, en evenmin voor de
mobiele providers die gewend zijn om veel geld te vragen voor 'gouden bits'
(SMS), en belminuten. 


* Zelfregulatie vs Wetgeving

Er zijn een paar factoren waarom wetgeving voor Netwerk Neutraliteit
noodzakelijk is, en het niet mogelijk is dit door zelfregulatie op te
lossen. 

De meest voor de hand liggende reden is dat in veel gebieden geen
mogelijkheid is om over te stappen op andere dienstenaanbieders. Als het
bijvoorbeeld noodzaklijk is om een minimale snelheid te hebben, dan zit je
toch vaak vast aan de lokale monopolist, ongeacht of dit nu een
glasvezelaanbieder of een kabelboer is. Als vrije toegang op de kabel
mogelijk was zou het anders zijn. 

Een ander groter probleem is dat mogelijk elke provider voordeel heeft aan
het blokkeren, maar de consument en dienstenaanbieders nadeel hebben. Als
bijvoorbeeld elke provider telefonie als dienst biedt, dan kan het zeer
aantrekkelijk zijn voor de provider om voip en skype te blokkeren. Aangezien
elke provider telefonie biedt, hebben ze er allemaal belang bij om dit te
blokkeren. Hier gaat het dus om de belangen van één sector versus een andere
sector. 

Ook het argument dat er desnoods een provider begonnen wordt die wel netwerk
neutraliteit biedt is bedenkelijk. Stel dat alle providers behalve een
enkele provider besluiten om Usenet verkeer te blokkeren wegens de hoge
verkeerkosten die downloaders veroorzaken. Dit heeft dan tot gevolg dat
alle Usenet gebruikers naar die ene provider migreren. Dit betekend dat de
hogere kosten die deze gebruikers veroorzaken ervoor zorgen dat de prijs per
gebruiker omhoog gaat. Dit leid tot prijsverhogingen bij deze provider,
waardoor andere klanten van deze provider die geen Usenet gebruiken
wegmigreren naar de goedkopere provider, wat leidt tot nog hogere prijzen
bij de principele provider, waardoor nog meer klanten wegmigreren, etc, etc.
Juist om dit soort situaties te voorkomen bestaat voor zorgverzekeringen de
'Acceptatieplicht'. 

Willen we bovendien in een situatie terechtkomen waarin je moet kiezen
tussen een provider slechts Youtube dienst blokkeerd, versus een provider
die alle voip services blokeerd? Een situatie als dit zorgt ervoor dat er
niet meer geconcureerd wordt op prijs en service, maar op de mate waarin je
slechte service tollereert omdat je nu eenmaal nl.eeuwig.september wilt
blijven volgen.


* Mijn conclusies 

1 Netwerk management leid niet tot grote bezwaren van gebruikers mits dit
gebeurd om de juiste redenen.

2 Er bestaat een grote kans dat de huidige cashcow's van ISP's en Telco's op
termijn opdroogd door concurrentie van gespecialiseerde diensten-aanbieders,
wat een sterk motief is voor zowel het blokkeren van diensten als het
aanboren van andere inkomstenbronnen.

3 Providers in Amerika en Europa hebben meerdere malen aangetoond dat ze
geen morele bezwaren hebben met het blokkeren van services die economisch
concurreren met hun dienstenaanbod, of die 'lastig' zijn
[2][3][10][11][12][15] 

4 Providers in Amerika en Europa hebben meerdere malen laten blijken dat ze
Netwerk Neutraliteit schenden of willen schenden als dit iets extra's
oplevert [3][5][6][7][8][9][16][

5 Zelf-regulatie werkt niet omdat het leidt tot concurrentie op de verkeerde
gebieden als er uberhaupt al concurrentie bestaat.


Mijn opinie : 

Een voorstel voor zelfregulatie voor Netwerk Neutraliteit is wat je krijgt
als je alleen naar de 'Grote 5' providers luistert, die natuurlijk geen
behoefde hebben aan wetgeving. Op de lange termijn zijn we alleen allemaal
sterk gebaat bij een 'level playing field'. Wetgeving die de OPTA de macht
grijpt om in te grijpen na klachten van gebruikers, en die de OPTA de
bevoegdheid geeft om dwingende maatregelen op te leggen is dan ook gewenst.


Wat vindt jij? Waar ben ik mogelijk de mist in gegaan? Maak van je hart geen
moordkuil, en reageer!


=paulv


Paul Vogel
 


[1] Kabinet wil netwerkneutraliteit niet verplichten
http://tweakers.net/nieuws/66896/kabinet-wil-netwerkneutraliteit-niet-verpli
chten.html

[2] Comcast Caught, Denies Blocking Traffic
http://gigaom.com/2008/07/11/comcast-caught-denies-blocking-traffic/

[3] UPC: afknijpen was slechts korte test
http://tweakers.net/nieuws/63570/upc-afknijpen-was-slechts-korte-test.html

[3] Google accused of YouTube 'free ride'
http://www.ft.com/cms/s/2/8f5d6128-4400-11df-9235-00144feab49a.html

[4] EarthLink Establishes Their Own "Site Finder"
http://slashdot.org/article.pl?sid=06/09/03/1359221

[5] Leaked Report: ISP Secretly Added Spy Code To Web Sessions, Crashing
Browsers
http://www.wired.com/threatlevel/2008/06/isp-spying-made/

[6] The corporate toll on the Internet
http://www.salon.com/technology/feature/2006/04/17/toll/index.html

[7] Are Internet toll roads ahead? / Web heavy-hitters and user advocates to
argue in Senate
http://articles.sfgate.com/2006-02-07/business/17283761_1_voice-traffic-netw
ork-neutrality-content-providers

[8] YouTube Coming Soon to Cellphones
http://www.nytimes.com/2006/11/28/technology/28tube.html?_r=1&ref=technology
&oref=slogin

[9] SBC Head Ignites Access Debate
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/03/AR2005110302
211.html

[10] Skype lobbyt voor 3G-toegang op telefoons
http://webwereld.nl/nieuws/56696/skype-lobbyt-voor-3g-toegang-op-telefoons.h
tml

[11] Skype op mobiel?
http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/14/skype-op-mobiel-

[12] Tweede Kamer: Vodafone en KPN mogen voip niet meer verbieden
http://tweakers.net/nieuws/59633/tweede-kamer-vodafone-en-kpn-mogen-voip-nie
t-meer-verbieden.html

[13]
http://www.google.com/search?hl=nl&safe=off&q=poort+25+geblokeerd&btnG=Hunt

[14] DNS Realtime Blackhole Lists
http://nl.wikipedia.org/wiki/DNSBL

[15] EU gaat verbieden dat providers voip over 3g kunnen blokkeren
http://tweakers.net/nieuws/59619/eu-gaat-verbieden-dat-providers-voip-over-3
g-kunnen-blokkeren.html

[16] T-Mobile wil dat Google gaat betalen voor gebruik mobiel netwerk
http://tweakers.net/nieuws/68724/t-mobile-wil-dat-google-gaat-betalen-voor-g
ebruik-mobiel-netwerk.html?nb=2010-07-22&u=1200

[17] Web Portal
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_portal

[18] Terra Lycos bets on portal power
http://news.cnet.com/Terra-Lycos-bets-on-portal-power/2100-1023_3-254102.htm
l


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).