www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Opening CopyClash + release Trailer magazine, 12 september
Trailer on Wed, 25 Aug 2010 14:23:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Opening CopyClash + release Trailer magazine, 12 september 17:00 {AT} ROT(T)TERDAM


Scroll down for English version


CopyClash
12 september – 24 oktober

‘Overprotecting intellectual property is as harmful as underprotecting it.’
- Alex Kozinski

Opening
Dit jaar verlengd ROT(T)TERDAM de Witte de Withstraat tot aan de Meent! De tentoonstelling CopyClash opent feestelijk om 17:00 terwijl De Wereld van Witte de With juist wordt afgebouwd. Tevens wordt de eerste editie van Trailer magazine gepresenteerd.

Tentoonstelling
In onze cultuur wordt vernieuwing gewaarborgd door voort te bouwen op de werken en ideeën van anderen. Met name in onze digitale cultuur worden werken echter steeds vaker gebarricadeerd door copyright of andere vormen van intellectueel eigendom. Het gevaar is dat onze cultureel-innovatieve slagader hierdoor dreigt dicht te slibben.
De werken in CopyClash en bijbehorend magazine tonen aan hoe culturele vernieuwing hapert door de botsing tussen de huidige grenzen van intellectueel eigendom, auteursrecht, orginaliteit, authenticiteit en plagiaat.
Om de rijkheid van onze cultuur te beschermen zal moeten worden gezocht naar nieuwe wegen die de balans tussen de beschikbaarheid van culturele goederen en de beloning of bescherming van de auteur waarborgen. 

Researchcentrum
Het materiaal van het onderzoek voorafgaand aan CopyClash is verzameld en wordt aangeboden in het researchcentrum. Zo kan er een selectie relevant filmmateriaal bekeken worden; waaronder archiefmateriaal, doumentaires, essays en tentoonstellingscatalogi met gerelateerde thema’s.

Kunstenaars
Dennis de Bel (NL) & JODI (BE/NL), Ondrej Brody (CZ) & Kristofer Paetau (FI), Bea Correa (BR/NL), Peter Fischli (CH) & David Weiss (CH), Nate Harrison (US), Patrick Liddell (US), OkGO! (US), Evan Roth (US), Ad Schouten (NL), Wieden+Kennedy (US)

Trailer magazine
Tijdens de opening van de tentoonstelling CopyClash brengt Trailer de eerste uitgave van Trailer Magazine uit. Dit tijdschrit biedt de bezoeker extra perspectieven aan de hand van actuele essays, interviews, columns, informatie over de participerende kusntenaars en nog veel meer.

CopyClash is een project van curatoren collectief Trailer.

Opening: zondag 12 september 17:00
De tentoonstelling loopt van 12 september t/m 24 oktober
Openingstijden: dinsdag - zondag, 12:00-19:00
Adres: Meent 125, Rotterdam

Meer informatie:
www.trailernet.org
www.roodkapje.org

CopyClash wordt ondersteund door Mondriaan Stichting, SNS REAAL Fonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Stokroos en ROT(T)TERDAM.

Met dank aan: Roodkapje, JODI, Jesse van Oosten, Anneroos Goosen, IXISUS, Vincent Cardinaal, Florian Cramer, Nathalie Hartjes, Jenine Hooglander, Jasmijn Jarram, Stanley van der Meer, Roel van Meerendonk, Milan Tilder, Lobke van Aar, Loredana Bontempi, Jeroen Jongeleen, Daan Markus, D. Israel Peralta en PKV.

 

Mocht u nog vragen over CopyClash hebben, dan kunt u contact opnemen met Marieke de Rooy (curator) via marieke {AT} trailernet.org/ +31 (0)612 362 196 of met Tim Braakman (curator) via tim {AT} trailernet.org/ +31 (0)641 043 247.

Met vriendelijke groet,

Trailer


CopyClash
12 September – 24 October

‘Overprotecting intellectual property is as harmful as underprotecting it.’
- Alex Kozinski

Opening
This year ROT(T)TERDAM will extend Witte de Withstraat to the Meent! The Exhibition CopyClash will open at 17:00 just as ‘De Wereld van Witte de With’ is breaking down. It is also the official release of the 1st issue of Trailer magazine.

Exhibition
Our cultural innovation has always been guaranteed by building upon the works and ideas of others. Especially in our digital era many works are being barricaded by copyrights or other forms of intellectual property laws. This endangers the nature of our cultural innovative ecosystem by eroding the cultural soil, essential for the growth of new cultures.
The works in CopyClash and the corresponding magazine shows how cultural innovation is held back by the clashing borders of today’s intellectual property, copyright, originality, authenticity and plagiarism.
In order to protect our cultural richness we are in need of new approaches that create a better balance between the availability of cultural goods and the reward or protection of it's authors.

Research centre
All research material for CopyClash is presented in the research centre at the exhibition space. Visitors can sit back and enjoy a selection of relevant films, books, documentaries, essays and other related material.

Artists
Dennis de Bel (NL) & JODI (BE/NL), Ondrej Brody (CZ) & Kristofer Paetau (FI), Bea Correa (BR/NL), Peter Fischli (CH) & David Weiss (CH), Nate Harrison (US), Patrick Liddell (US), OkGO! (US), Evan Roth (US), Ad Schouten (NL), Wieden+Kennedy (US)

Trailer magazine
During the opening of CopyClash, Trailer will officially release their first issue of Trailer magazine.
This publication offers many other perspectives using relevant essays, interviews, columns, in depth stories about the artists and a lot more.

CopyClash is a project by curatorial collective Trailer.

Opening: Sunday 12th September 17:00
The exhibition will run from 12th September - 24th october 2010
Opening hours: Tuesday - Sunday, 12:00-19:00
Address: Meent 125, Rotterdam 

More info:
www.trailernet.org
www.roodkapje.org

CopyClash is supported by: Mondriaan Foundation, SNS REAAL Foundation, 'Bevordering van Volkskracht' Foundation, Stokroos Foundation en ROT(T)TERDAM.

Many thanks to: Roodkapje, JODI, Jesse van Oosten, Anneroos Goosen, IXISUS, Vincent Cardinaal, Florian Cramer, Nathalie Hartjes, Jenine Hooglander, Jasmijn Jarram, Stanley van der Meer, Roel van Meerendonk, Milan Tilder, Lobke van Aar, Loredana Bontempi, Jeroen Jongeleen, Daan Markus, D. Israel Peralta en PKV.If you have any question about CopyClash, please contact Marieke de Rooy (curator) via marieke {AT} trailernet.org / +31 (0)612 362 196 or Tim Braakman (curator) via tim {AT} trailernet.org / +31 (0)641 043 247.

Kind regards,

Trailer

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).