www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] VVD op Facebook vraagt: "Wat vinden jullie van het regeerak
Tjebbe van Tijen via Chello on Wed, 6 Oct 2010 10:22:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VVD op Facebook vraagt: "Wat vinden jullie van het regeerakkoord" en als VVD-watcher mijn eerste reactie


Facebook van de VVD een aanrader om bij de tijd te blijven zoals deze opgewekte vraag van de VVD moderator" "Wat vinden jullie van het regeerakkoord?" met als eerste reactie die van Stephan Kraan "Ik zeg doen! CDA stel me niet teleur..." Vanmiddag nog heb ik 46 pagina's 'close reading' gedaan en kon de VVD-Facebookers dus mijn gefundeerde eigen mening geven,die ik eerst als sympathisant bij de VVD heb gepost en nu hier nogmaals weergeef:

Er staat meer niet tussen de regels dan dat er wel staat, met uitzondering van het "Handboek Migratiebeperking" van Geert Wilders dat zes paginalang in alle detail uitspelt hoe de PVV dat denkt te willen gaan doen (heeft iemand al het aantal te wijzigen Europese regels en wetten opgeteld die daarvoor nodig zijn en in het regeerakkoord genoemd worden?); iets wat totaal niet genoemd wordt en dus ook tussen de regels gevallen is, als de 'hypotheekrenteaftrek' zou toch op zijn minst genoemd moeten zijn in dit akkoord, of willen de partijen de handen vrij houden als ze uiteindelijk toch dit geliefde financieringssysteem bij villakopers moeten gaan afknotten...; de tussen neus en lippen genoemde bezuinigingsmaatregel van het tot 100 leden terugbrengen van de tweede kamer, is een grondwetswijziging die mij voor minderheidspartijen (en dat zijn alle partijen in Nederland in de 21e eeuw) een onverstandige daad lijkt te zijn... alsof daarmee - bijvoorbeeld - de zo hoog nodige gedoogsteun van de SGP nog te koop zou zijn... die partij met haar twee (van god gegeven zetels) zou daardoor uit het parlement verdwijnen... aardig is te zien hoe de lengte van de paragraaf in het regeerakkoord over cultuur even lang is als het bedrag wat de regering daaraan nog wenst uit te geven, te weten 20 korte regeltjes, tegenover de zes dicht betypte A4 vellen over 'immigratie' van het bij het akkoord ingesloten 'Handboek van Wilders. Heb ik het trouwens goed begrepen of niet dat nu ook ex-krakers die hun kraakpanden dienen te verlaten - en mits allochtoon - beroep kunnen gaan doen op hyptheekrenteaftrek om zich een optrekje in het volgens het regeerakkoord vol te bouwen Groen Hart van Nederland te kunnen verwerven, daar ik leees op de laatste pagina (46) "Een vrije woningmarkt is van belang maar met steun voor degenen die het nodig hebben."

NB VVD fans & watchers zijn allen welkom op dit adres van de partij die de vrijehid van meningsuiting zo hoog in het vaandel heeft staan

Tjebbe van Tijen 30/9/2010

http://www.facebook.com/stemVVD

Het regeerakkoord zelve staat o.m. hier

http://www.nrc.nl/multimedia/archive/00301/Vrijheid_en_Verantw_301552a.pdf
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).