www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Economies of the Commons 2: Paying the costs of making thin
Eric Kluitenberg on Wed, 27 Oct 2010 16:00:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Economies of the Commons 2: Paying the costs of making things free - Conferentie, seminar en publieksprogramma's, 11 - 13 november 2010


A A N K O N D I G I N G

(English versiuon below)

Economies of the Commons 2:

Paying the costs of making things free

Internationale conferentie, seminar en openbare avondprogramma’s met o.a. Charlotte Hess (Syracuse University, NY)

Amsterdam en Hilversum
11 - 13 november 2010

Economies of the Commons 2 is een tweedaags internationaal congres op 12 en 13 november in De Balie in Amsterdam, voorafgegaan door een internationaal seminar over open video van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 11 november in Hilversum, Economies of the Commons 2 kijkt kritisch naar de economische aspecten van het online publieke domein en publiek toegankelijke informatiebronnen, kennis en media (de zogenoemde ‘digital commons’). De afgelopen 10 jaar hebben publiek toegankelijke informatiebronnen een sterke groei doorgemaakt. De bezoekersaantallen lopen in de miljoenen, in sommige gevallen zelfs per dag. Het succes van projecten als Wikipedia, Beelden voor de Toekomst en Europeana geeft wel aan hoe levendig het nieuwe digitale publieke domein is. Publiek toegankelijke informatiebronnen zijn niet langer exclusief voorbehouden aan digitale ‘insiders’, maar worden met veel enthousiasme door steeds meer mensen gebruikt.

Voorstanders zijn vol lof over de laagdrempeligheid (lage kosten) van open content voor gebruikers, en de samenwerkingsverbanden waarmee open content gepaard gaat. Critici stellen daar tegenover dat open content de ‘poortwachtersfunctie’ van auteurs, de wetenschap en professionele instituties ondermijnt en bovendien geen betrouwbaar eigen verdienmodel heeft. Economies of the Commons 2 biedt een cruciale analyse van de duurzame economische modellen die het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van het online publieke domein kunnen waarborgen. We besteden aandacht aan nieuwe hybride oplossingen voor het archiveren, benaderen en hergebruiken van onlinecontent die niet alleen commercieel interessante mogelijkheden bieden maar eveneens het publieke belang dienen in de hedendaagse geglobaliseerde informatie-economie.

Economies of the Commons 2 is een vervolg op het succesvolle Economies of the Commons-congres dat in april 2008 plaatsvond. Het programma bestaat uit:

- 11 november, Hilversum: een internationaal seminar over open video georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

- 12 & 13 november, Amsterdam: een tweedaags internationaal congres en twee openbare avondprogramma’s in De Balie, Amsterdam

Bevestigde sprekers zijn ondermeer:

Charlotte Hess (Syracuse University - Keynote), Ben Moskowitz (Open Video Alliance), Simona Levi (Free Culture Forum), Bas Savenije (Koninklijke Bibliotheek), Michael Edson (Smithsonian Commons), Yann Moulier Boutang (Multitudes), Peter B. Kaufman (Intelligent Television), Harry Verwayen (Europeana), James Boyle (Duke University), Rufus Pollock (Open Knowledge Foundation), Jeff Ubois (DTN), Sandra Fauconnier (NIMK), Volker Grassmuck (USP Sao Paulo), Dymitri Kleiner (Telekommunisten), Jaromil (NIMK Artlab), Marco Sachy (Erasmus Universiteit Rotterdam), Nathaniel Tkacz (Universiteit van Melbourne), Dolf Veenvliet (Blender), Michael Dale (Open Media for Wikipedia), Lucie Guibault (Universiteit van Amsterdam) e.a.

Organisatie:
Beelden voor de Toekomst/Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid/De Balie/Stichting Nederland Kennisland/Institute of Network Cultures, Universiteit van Amsterdam, afdeling Nieuwe media

Raadpleeg onze website voor gedetailleerde informatie over reserveringen en het programma:
www.ecommons.eu

---------------------------------------------

A N N O U N C E M E N T

Economies of the Commons 2
Paying the costs of making things free

International conference, seminar and public evening programs

Amsterdam & Hilversum
November 11 – 13, 2010

Economies of the Commons 2 is a critical examination of the economics of on-line public domain and open access resources of information, knowledge, and media (the ‘digital commons’). The past 10 years have seen the rise of a variety of such open content resources attracting millions of users, sometimes on a daily basis. The impact of projects such as Wikipedia, Images of the Future, and Europeana testify to the vibrancy of the new digital public domain. No longer left to the exclusive domains of digital ‘insiders’, open content resources are rapidly becoming widely used and highly popular.

While protagonists of open content praise its low-cost accessibility and collaborative structures, critics claim it undermines the established “gate keeping” functions of authors, the academy, and professional institutions while lacking a reliable business model of its own. Economies of the Commons 2 provides a timely and crucial analysis of sustainable economic models that can promote and safeguard the online public domain. We want to find out what the new hybrid solutions are for archiving, access and reuse of on-line content that can both create viable markets and serve the public interest in a competitive global 21st century information economy.

Economies of the Commons 2 consists of an international seminar on Open Video hosted by the Netherlands Institute for Sound and Vision on November 11 in Hilversum, a two day international conference and two public evening programs on November 12 and 13 at De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam. The event builds upon the successful Economies of the Commons conference organised in April 2008.

Confirmed speakers include:

Charlotte Hess (Syracuse University - Keynote), Ben Moskowitz (Open Video Alliance), Simona Levi (Free Culture Forum), Bas Savenije (Royal Library The Hague), Michael Edson (Smithsonian Commons), Yann Moulier Boutang (Multitudes), Peter B. Kaufman (Intelligent Television), Harry Verwayen (Europeana), James Boyle (Duke University), Rufus Pollock (Open Knowledge Foundation), Jeff Ubois (DTN), Sandra Fauconnier (NIMK), Volker Grassmuck (USP Sao Paulo), Dymitri Kleiner (Telekommunisten), Jaromil (NIMK Artlab), Marco Sachy (Erasmus University Rotterdam), Nathaniel Tkacz (Melbourne University), Dolf Veenvliet (Blender), Michael Dale (Open Media for Wikipedia), Lucie Guibault (University of Amsterdam), a.o.

Organisers:
Images for the Future Consortium / Netherlands Institute for Sound and Vision / De Balie / Institute of Network Cultures University of Amsterdam, Department of New Media

For detailed program information check our website:
www.ecommons.eu______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).