www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] The idea of old age Apartheid in the Netherlands 40 yea
Patrice Riemens on Fri, 12 Nov 2010 07:44:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] The idea of old age Apartheid in the Netherlands 40 years ago


> The idea of old age Apartheid in the Netherlands 40 years ago
>
> November 12, 2010 by Tjebbe van Tijen
>
> De geïllustreerde en gelinkte versie staat op de Hinkende Bode/Limping
> Messenger
>
> http://limpingmessenger.wordpress.com/2010/11/12/the-idea-of-old-age-apartheid-in-the-netherlands-40-years-ago/
>
> Just saw a history television program (VPRO Andere Tijden/Other Times) on
> the rise of the new type of elderly home in the Netherlands in the
> seventies of last century and remembered a reportage I wrote for our
> radical weekly newspaper (Amsterdams Weekblad) must have been 1972 on a
> sad old man who had been transported to the new pre-graveyard high rise
> structure, from the inner town to the outskirts of the city?. He was
> looking from his high rise coffin onto a high road serpentining to a grey
> horizon? Just checked the municipal archive for a photograph of that
> particular elderly home (Flevohuis) and found it. The picture illustrates
> the atmosphere perfectly? the Public Works photographer gave a visual clue
> by the black frame ribbon that goes with this historical document of Old
> age Apartheid in the Netherlands; the Welfare Home Lands for the elderly?.
> freeing young and productive families from the burden of having parents?.
> ______________________________________________________


Ik kan mij herrinneren van een verhaal van zo 'n jaar of tien-vijftien
later, op het hoogtepunt van het Nederlandse 'wat zijn we toch goed bezig'
in de sfeer van 'ontwikkelingssamenwerking', toen in het kader van de
wetenschappelijke uitwisseling Indiase antropologen uitgenodigd werden om
in Nederland een beetje te komen doen aan 'participerend observeren',
zoals dat in die kringen heet. Het duo storte zich op de manier waarop de
Nederlanders met hun oudjes omgingen. Zij schetsten in hun
onderzoekverslag het beeld van een door en door geindividualiseerde
samenleving, waar zakelijke berekening de boventoon voerde en ouders
eerder als een last dan als een rijkdom werden beschouwd. Afvoeren naar en
opsluiten in gespecialiseerde inrichtingen waar men ze van tot tijd komt
opzoeken - als dat ingepast kan worden in andere, belangrijkere,
activiteiten, en meestal met tegenzin - was dus het parool. Een kille
bedoeling daar in het verre (en koude) Noorden ...

Afin, in Den Haag was men 'not amused'...


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).