www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CINEKID ZOEKT PROJECTLEIDER NIEUWE MEDIA - REACTIEPERIODE V
Ilma van de Beek on Wed, 17 Nov 2010 15:01:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CINEKID ZOEKT PROJECTLEIDER NIEUWE MEDIA - REACTIEPERIODE VERLENGD!


CINEKID ZOEKT PROJECTLEIDER NIEUWE MEDIA - REACTIEPERIODE VERLENGD!

 

Stichting Cinekid stelt zich ten doel de kwaliteit van beeldcultuur voor de jeugd (4-14 jaar) te bevorderen en de positie van kinderen ten opzicht van de media te versterken. 

Cinekid realiseert dit door het Cinekid Film, TV en Nieuwe Media Festival voor de Jeugd. Het betrekt kinderen actief en artistiek bij de media tijdens het festival en met het mediawijsheidprogramma het hele jaar door. Cinekid for Professionals richt zich op de film-, tv- en crossmedia industrie: producenten en distributeurs van kindermedia. (Zie ook het Cinekidprofiel hieronder)


 


Functieomschrijving


De functionaris is hoofd van Cinekids afdeling Nieuwe Media en is verantwoordelijk voor het vormgeven, samenstellen en organiseren van het nieuwe-mediaonderdeel van het festival (het Medialab), van het educatieprogramma en van Cinekid for Professionals. Hij/zij is projectmanager van de betreffende programmalijnen en budgetbeheerder en bereidt beleid voor.

Daarnaast wordt van het hoofd verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan het totale programma en de financiering van het festival en de overige projecten en mede invulling geeft aan het algemeen beleid van Cinekid dat zich richt op Kind en Media. Het Hoofd Nieuwe Media maakt deel uit van de staf. 

 


Taakomschrijving


Belangrijkste onderdelen:

-    Het samenstellen en organiseren van het onderdeel Nieuwe Media van het festival:

selecteren van online projecten, interactieve installaties en software voor jeugd met als selectiecriterium kwaliteit. Conceptontwikkeling en inrichting van het 1200 m2 grote Medialab. 

   -   Het organiseren van de Cinekid Nieuwe Media Award.

   -   Het organiseren van de Junior Cross Media coproductiemarkt.

-    Het bedenken en uitvoeren van workshops, conferentie en masterclasses voor het professionele publiek. Het ondersteunen van de Europese crossmediaindustrie en het beheer van relaties, het hele jaar door.

-    Beleidsontwikkeling ten behoeve van Kind & Media en de mediaindustrie.

-       Het leveren van schriftelijke bijdragen voor het Cinekidmagazine.

-       Projectleiding en budgetbeheer.

Deze taak brengt in ieder geval met zich mee:

-    Het researchen en selecteren en zowel mondeling als schriftelijk beargumenteren van de keuze van het nieuwe-mediaprogramma.

-    Het (doen) uitvoeren van het programma. 

-    Het initiÃren, ontwikkelen en realiseren van ideeÃn en/of projecten gericht op innovatie op het gebied van beleid, inhoud en productie.

-    Het bijwonen van het werkoverleg en andere vergaderingen.

-      Het leggen en onderhouden van contacten met het (inter)nationale nieuwe media netwerk en met potentiÃle partners. 
Functie eisen

-     Gegronde kennis en ervaring op gebied van de nieuwe media met betrekking tot de doelgroep, zowel technisch als inhoudelijk.

-     Concrete kennis van de industrie toe kunnen passen in het programma gericht op de industrie.

-     Beschikken over een netwerk in de nieuwe-mediawereld.

-     Artistieke smaak en praktische inslag.

-     Goede contactuele eigenschappen, goed kunnen samenwerken.

-     Vaardigheid in productieleiding en -begeleiding en budgetbeheer.

-     Ervaring in het vinden van partners en business deals.

-     Kennis van kinderen met betrekking tot participatieprogrammaâs: workshops, leeftijdgerelateerd programmeren, inter-action design, etc.

-     Zakelijk inzicht, zowel t.b.v de eigen taak als ter ondersteuning van de industrie.

-     Ervaren en breed inzetbaar bij Cinekid beleidsontwikkeling & realisatie, subsidies & sponsoring en projectbegeleiding.

-     Beheersing van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Wij bieden

-     Een contract voor 1 jaar, omvang 0,8 fte, met uitzicht op verlenging. 

-     SalariÃring: â 2.644.- tot â 3.708.- bij 1 fte bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaringsjaren.

-     Pensioenregeling bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

-     Een informele bedrijfscultuur met een prettige werksfeer.

 

REACTIEPERIODE VERLENGD!

Reacties met cv graag voor 16 november richten aan 

Cinekid, Kleine-Gartmanplantsoen 21, 1017 RP Amsterdam t.a.v. Elly Engel of e-mail: info {AT} cinekid.nl <mailto:info {AT} cinekid.nl> 

 

 

CINEKID PROFIEL

De stichting heeft drie hoofdprojecten:

1. Het Cinekid Film- TV- en Nieuwe Media Festival voor de jeugd.

Het is een groot landelijk publieksfestival in Amsterdam met een satellietprogramma in ca. 25 steden door heel Nederland. Het festival groeit nog steeds (totaal ca. 50.000 bezoekers). Het 1200 m2 grote Medialab richt zich op actieve en creatieve participatie van kinderen.

2. Cinekid for Professionals: een internationaal festivalonderdeel gericht op professionals met een gastenprogramma, seminars, expertmeetings, een programmamarkt en drie coproductie markten t.b.v. kinderfilm, kindertelevisie en crossmedia producties voor de jeugd.

3. Een educatief programma het hele jaar rond gericht op scholieren (ca. 6-14 jaar) met o.a. gebruikmaking van de CinekidStudio.nl, een publieke service waar alle kinderen online een eigen digitale studio kunnen aanmaken waarmee ze op vele wijzen zelf mediaproducties kunnen maken en publiceren. Er is ook een onderdeel voor het onderwijs, naschoolse opvang en culturele stichtingen. 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilma van de Beek

Hoofd Educatie

 

Cinekid 

Kleine Gartmanplantsoen 21

1017 RP Amsterdam

T 020 531 7890

F 020 531 7899

www.cinekid.nl

www.cinekidstudio.nl

 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).