www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] PERSBERICHT – Eerste Designers & Artists 4 Genomics Award u
Michelle 't Hart on Fri, 10 Dec 2010 13:07:47 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT – Eerste Designers & Artists 4 Genomics Award uitgereikt voor kogelbestendige huid, een ecologische bioreactor en opera door gemuteerde wormen


**

*PERSBERICHT – Eerste Designers & Artists 4 Genomics Award uitgereikt voor kogelbestendige huid, een ecologische bioreactor en opera door gemuteerde wormen*

Op woensdag 8 december heeft Robbert Dijkgraaf de eerste Designers & Artists 4 Genomics Award (DA4GA) uitgereikt aan 3 winnende projecten in Naturalis, Leiden. DA4GA is een initiatief van Waag Society, Netherlands Genomics Initiative en Center for Society and Genomics. De jury is van mening dat de 3 winnende ontwerpen mede dankzij de koppeling van wetenschappers aan ontwerpers zowel artistiek als wetenschappelijk spraakmakend zijn en bovendien van maatschappelijke betekenis. De winnaars zijn beloond met € 25.000, te besteden aan de realisatie van hun voorstel dat vervolgens vanaf half juni tot eind december 2011 in Naturalis te zien is.

De 3 winnaars:

*Jalila Essaidi *en het*Forensic Genomics Consortium Netherlands *zullen in het project*/2.6g 329m/s/*//kogelbestendige huid maken door transgene menselijke huid van ijzersterk spinrag te voorzien. Het project stelt daarbij nadrukkelijk de vraag naar de maatschappelijke wenselijkheid van deze technologische innovatie.

*Maurizio Montalti *en het*Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation *stellen in hun project*/System Synthetics/* voor om een publiek toegankelijke**en transparante bioreactor te maken waarin de ene schimmel plastic afbreekt en de andere schimmel daar bio-ethanol van maakt als alternatieve brandstof. Zo kan het publiek kennis maken met het onderzoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen.

*/Microscopic Opera/***van *Matthijs Munnik *en het*Netherlands Consortium for Systems Biology *is een audiovisuele installatie waarin gemuteerde C. Elegans labwormen verschillende elegante en minder elegante geluiden en beelden voortbrengen als ware het een opera.//

De Designers & Artists 4 Genomics Award (DA4GA) is de eerste Nederlandse prijsvraag waar kunst, design en life sciences wordt samengebracht. DA4GA heeft als doel het bevorderen van Bio Art en het zichtbaar maken van de diversiteit van Genomics. Bio Art is kunst waarbij levend materiaal en organismen als medium worden gebruikt. Genomics is onderzoek naar de genen van mensen, dieren, planten en micro-organismen.

DA4GA wordt mogelijk gemaakt door NGI (Netherlands Genomics Initiative), CSG (Centre for Society and Genomics) en Waag Society.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva James (communicatiemanager bij Waag Society) op 020 557 98 98 of eva {AT} waag.org of projectmanager DA4GA: Josephine Groot, josephine {AT} waag.org.

Over Waag Society

Waag Society is een medialab dat creatieve technologie ontwikkelt en onderzoekt voor sociale en culturele innovatie. Het is gespecialiseerd in onder andere locative media, open data en serious gaming. Waag Society hanteert de methode van ‘creative research’ ,waarin kunstenaars, ontwerpers, engineers en gebruikers samenwerken.

( www.waag.org )

Over het Netherlands Genomics Initiative

Het Netherlands Genomics Initiative (NGI) financiert en regisseert het genomics-onderzoek in Nederland. Doelstelling van NGI is om een excellente kennisinfrastructuur te realiseren die op continue basis nieuwe economische en maatschappelijke waarde genereert en waarvan de resultaten ten goede komen aan de samenleving.

Over het Centre for Society and Genomics

Het Centre for Society and Genomics (CSG) beschrijft, analyseert en verbetert de relatie tussen de samenleving en genomics-onderzoek. Daarmee draagt het CSG bij aan de aansluiting van genomics-onderzoek op de verwachtingen en vragen van de samenleving.

Over de jury van de Designers & Artists 4 Genomics Award

Ontwerpers en kunstenaars hebben in samenwerking met verschillende Genomics Centres projectvoorstellen ontwikkeld en voorgelegd aan een prominente jury afkomstig uit zowel kunsten als wetenschappen. Negen voorstellen zijn beoordeeld door de jury bestaande uit Robbert Dijkgraaf (president KNAW), Francine Houben (oprichter en architect/directeur van Mecanoo architecten), Paul Voogt (Directeur Publieke Programma’s Naturalis), Geert Verbeke (Directeur Verbeke Foundation) en Hub Zwart (Wetenschappelijk Directeur Centre for Society and Genomics).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).