www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] aankondigingsbericht voor Art Rotterdam 2011 ter verzending
Maaike Glerum on Wed, 15 Dec 2010 14:40:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] aankondigingsbericht voor Art Rotterdam 2011 ter verzending aan mailinglist


Geachte heer/ mevrouw,

Zojuist heb ik mij aangemeld als lid van uw mailinglist, met de intentie
naar de contacten van deze mailinglist een aankondiging voor de kunstbeurs
Art Rotterdam 2011 te verzenden. Kunt u mijn vertellen in welk format ik u
deze tekst toe moet sturen voor verzending en of ik hier ook
beeldmateriaal bij mag sturen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Maaike Glerum
Assistent van Fons Hof, directeur van Art Rotterdam en Object Rotterdam 2011
Voor meer informatie, zie www.artrotterdam.com
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).