www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Deze tijd behoeft een ‘fysieke democratie’, geen digitale…
Tjebbe van Tijen via Chello on Mon, 20 Dec 2010 14:00:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Deze tijd behoeft een ‘fysieke democratie’, geen digitale…


Deze tijd behoeft een ‘fysieke democratie’, geen digitale…

December 20, 2010 door Tjebbe van Tijen 

De Geïllustreerde versie is te vinden op

http://limpingmessenger.wordpress.com/2010/12/20/deze-tijd-behoeft-een-fysieke-democratie-geen-digitale/


De toenemende protocolisering van handelingen waarvoor in het pre-digitale tijdperk enig sociaal contact nodig was, hetzelfde effect in het onderwijs waarbij gemakkelijke verwerking van toetsingen geleid hebben tot het herleiden van kennisvaststelling door middel van het aanvinken van een voorgekauwde reeks vragen (multiple choice), het formaliseren door middel van digitale formulieren van vrijwel iedere bestuurlijke bemoeienis waarbij het individuele beoordelingsvermogen van ambtenaren zo veel mogelijk uitgeschakeld wordt, maken dat in dit tijdperk – als we nog iets van inhoud vast willen houden van de idee van democratie – het inzetten van digitale middelen voor vernieuwing of verbetering van de democratie nu juist datgene is wat NIET dient te gebeuren.

[prent Pieter Jansz Post zijn weergave van een lijfelijke vergadering op het Binnenhof in het jaar 1652.]


Is het niet zo dat – gelukkig – onze vertegenwoordigende organen in openbare vergaderingen op reëel bestaande vergaderplaatsen bijeenkomen, argumenteren, debatteren en dat dan volksvertegenwoordigers enkel bij lijfelijke aanwezigheid kunnen stemmen? Duidt dit niet op de ingebouwde mogelijkheid en veiligheid om tot op het laats mede- en tegenstanders te kunnen vinden voor een bepaalde beslissing en het debat over de inhoud van zulke beslissingen in alle openheid, direct in elkaars aangezicht, te kunnen voeren?

Als dit dan onomstotelijk zo is in de huidige praktijk, dan is dat niet zozeer door het vasthouden aan een traditie, maar om bij het bedrijf van regeren dat afstand schept, toch haar menselijke basis te laten behouden. De delegatie van macht door middel van verkiezingen heeft die lijfelijke aanwezigheid voor het nemen van beslissingen  nodig om niet te verworden tot een onderneming die zou gelijken op dat wat zich afspeelt op de beursvloer bij de speculatieve handel in aandelen: ‘wie of wat scoort het hoogst in de opiniepeilingen’.

Deze tijd behoeft een ‘fysieke democratie’, geen digitale.

De vorm van die vertegenwoordiging, de wijze van zich verkiesbaar stellen en verkozen worden en de mogelijkheid om een gegeven mandaat door een kiezer ook te kunnen weerroepen als er anders gehandeld wordt als dat eerst beloofd werd, dat alles en meer zou overwogen moeten worden, maar ‘digitale fora’ democratie à la Maurice de Hond vormen eerder een bedreiging dan een verbetering van wat wij nu aan democratische praktijk hebben.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).