www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] INC nieuwsbrief december 2010
Margreet Riphagen on Thu, 23 Dec 2010 19:38:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] INC nieuwsbrief december 2010


Instituut voor Netwerkcultuur Nieuws
Het Instituut voor Netwerkcultuur wenst je een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Wij zijn gesloten van vrijdag 24 december tot 3 januari 2011.
 
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over: 
 
Aankomende conferenties:
- ‘Video Vortex #6’ Conferentie | 11-12 maart 2011, Amsterdam
- ‘What is a Book?’ Conferentie | 20-21 mei 2011, Den Haag en Amsterdam
 
Artikelen:
- De stellingen over WikiLeaks
- Blogposts en videodocumentatie van de conferentie ‘Economies of Open Content’
 
Recente publicaties:
- Dmytri Kleiner, Telekommunist Manifesto
- Vito Campanelli, Web Esthetics: Dieper inzicht in de relaties tussen web en maatschappij
- Theory on Demand reeks
 
Verwachte publicaties:
- 2e Video Vortex Reader 
- Josephine Bosma, Nettitudes: On a journey through net art
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Video Vortex #6 conferentie | 10-12 maart 2011, Amsterdam
Op 11 en 12 maart 2011 zal er een volgende conferentie over Video Vortex plaatsvinden in TrouwAmsterdam. Conferentie thema’s zijn: de esthetiek van online video, de collectie als dynamische database, country reports, platforms & standaarden, online video als politieke tool, en online videokunst.
 
De volgende sprekers hebben inmiddels toegezegd een bijdrage te willen leveren:
Natalie Bookchin, Andrew Clay, Florian Cramer, Sandra Fouconnier, Sam Gregory, Nuraini Juliastuti, Koen Leurs, Florian Schneider, Teague Schneiter, Patrícia Dias da Silva, Ferdiansyah Thajib en Holmes Wilson.
 
Op donderdag 10 maart 2011 organiseert Beeld en Geluid in samenwerking met INC en NIMk een tweetal workshops in NIMk (het Nederlands Instituut voor Mediakunst te Amsterdam). Deze workshops bieden de mogelijkheid om hands-on ervaring op te doen met online video. Deelnemers kunnen in verschillende creatieve workshops werken en spelen met diverse online video tools en technologieën. Gefaciliteerd door een aantal experts uit het veld zijn de beoogde onderwerpen: remixen en hergebruik van open video collecties, gezamenlijke video productie en open source webcasting.
Op zaterdagavond 12 maart 2011 vindt er een avondprogramma plaats met performances en videoprojecties.
 
Meer informatie:
http://networkcultures.org/wpmu/videovortex/6amsterdam
 
Tickets voor de conferentie bestellen:
http://networkcultures.org/wpmu/videovortex/6amsterdam/info/tickets
 
Deze conferentie vindt plaats in het kader van het SIA-RAAK Publiek programma Culture Vortex. Culture Vortex is een innovatieprogramma ter stimulering van publieksparticipatie met online culturele collecties.
 
Consortiumpartners: Hogeschool van Amsterdam, MediaLAB Amsterdam, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Instituut voor Mediakunst, Virtueel Platform, VPRO, Amsterdam Stadsarchief, Museum Boijmans van Beuningen, IDFA, en de International Urban Screens Association.
 
Meer informatie:
http://networkculture.org/culturevortex
 
Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Innovatie Alliantie, Hogeschool van Amsterdam, Domein Media, Creatie en Informatie en Mondriaan Stichting.
 
  
//////////////////////////////////////////////////
 
‘What is a Book?’ Conferentie | 19-21 mei 2011
De komst van e-readers als aanvulling op de traditionele ‘tekst op papier’ is een net zo radicale ontwikkeling als de introductie van de boekdrukkunst. Daarom is het belangrijk om ons af te vragen wat een boek vandaag de dag is. Digitale media tornen niet alleen aan het beeld van het boek als bundel papier in een omslag, maar zetten ook andere vastomlijnde ideeën over lezen, schrijven, tekststructuur en boekontwerp op losse schroeven. Hoe beïnvloedt de opkomst van digitale kennisproductie de manier waarop wij communiceren, schrijven, lezen, en denken over originaliteit en auteurschap?

What is a Book? is een driedaags internationaal symposium dat van 19-21 mei 2011 op diverse locaties in Den Haag en Amsterdam zal plaatsvinden. Het is het eerste event in Nederland waar op grote schaal over de toekomst van (e-)publishing, geletterdheid en boekontwerp zal worden gediscussieerd door stakeholders vanuit de volle breedte van het (e-)boekenvak: uitgevers, theoretici, schrijvers, bibliotheken, kunstenaars, software en hardware ontwikkelaars, ontwerpers en onderzoekers. De fundamentele vraag: ‘Wat is een boek vandaag de dag?’ staat centraal bij de diverse programmaonderdelen, waaronder een symposium, discussie, workshops, expositie en boeklancering.

What is a Book? wordt georganiseerd door Electronic Publishing and Interactive Media, onderzoeksprogramma aan het kenniscentrum CREATE-IT van de Hogeschool van Amsterdam Domein MCI, in samenwerking met Book and Digital Studies aan de Universiteit Leiden.

Projectpartners: Koninklijke Bibliotheek Den Haag (KB), Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Nederlands Uitgeversverbond (NUV), Meermanno Museum, Letterkundig Museum, Instituut voor Netwerkcultuur (CREATE-IT, HvA DMCI), Graphic Design Museum (Breda).

What is a Book? vindt op 20 mei plaats in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, en op 21 mei in Openbare Bibliotheek Amsterdam. Tevens vinden er 19 mei diverse workshops plaats in de Hogeschool van Amsterdam, Singelgrachtgebouw.
 
Meer informatie: 
http://www.e-boekenstad.nl/ 
 
//////////////////////////////////////////////////
 
De stellingen over WikiLeaks
Op 30 augustus 2010 schreef Geert Lovink samen met Patrice Riemens een artikel getiteld ‘Tien Stellingen over WikiLeaks’, waarin de auteurs de nadruk legden op de technologische en organisatorische aspecten van het WikiLeaks initiatief die vanaf april o.a. de 'collateral murder' video, de Iraakse en Afghaanse Warlogs publiceerde. Het stuk werd geplaatst op Nettime, de INC website en een paar andere plaatsen. Er waren enkele reacties, maar er gebeurde niet veel. Dit alles veranderde eind november toen de klokkenluiderssite vertrouwelijke diplomatieke documenten van de Verenigde Staten ging publiceren, het zogenaamde Cablegate, daarbij samenwerkend met o.a. The Guardian, Der Spiegel en een paar andere nieuwsmedia. Lovink en Riemens herschreven de stellingen en voegden er twee extra aan toe en publiceerden het op 7 december, eerst in het Engels op Eurozine en Nettime, gevolgd door een Duitse vertaling voor de Frankfurter Rundschau en een in Suhrkamp bundel (die half januari verschijnt). De Nederlandse versie verscheen in het NRC-Handelsblad en de Vlaamse krant De Morgen en webvertalingen in het Italiaans, Spaans en Frans. Dit keer resoneerden de stukken onder het publiek, deels omdat het voor een keer niet ging over de toekomst van de journalistiek of over de beroemdheid Julian Assange, oprichter van WikiLeaks.
 
Lees de twaalf thesen op het blog van Geert:
http://networkcultures.org/wpmu/geert/2010/12/07/twelve-theses-on-wikileaks-with-patrice-riemens/
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Economies of Open Content Conferentie | 11 – 13 november 2010 
De Economies of Open Content conferentie onderzocht op kritische wijze de randvoorwaarden voor de toegang tot en het behoud van het online publieke domein en vrij toegankelijke informatie-, kennis-, en mediabronnen, ook wel ‘digital commons’ genoemd.
 
Alle blogposts van de presentaties gehouden in de Balie op 11 en 12 november zijn hier terug te lezen: http://ecommons.tuxic.nl/
 
De videodocumentatie van de presentaties is hier te vinden:
http://networkcultures.org/wpmu/ecommons/
 
Deze conferentie is georganiseerd door: De Balie, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederland Kennisland en het Instituut voor Netwerkcultuur. Mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Stichting, Stichting Democratie en Media, Beelden voor de Toekomst en Virtueel Platform.
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Dmytri Kleiner, Telekommunist Manifesto
Hoe kan klassenstrijd en bezit worden begrepen in het tijdperk van internationale telecommunicatie, wereldwijde migratie en de opkomst van de informatie-economie? Puttend uit politieke economie en concepten met betrekking tot intellectueel eigendom, levert het Telekommunist Manifesto een belangrijke bijdrage aan het commons-based, samenwerkende en gedeelde vormen van culturele producties en de economische distributies.
 
Dmytri Kleiner is een software-ontwikkelaar die werkt aan projecten die onderzoek doen naar de politieke economie van het internet, en het ideaal van werknemers zelf-organisatie van de productie als een vorm van klassenstrijd. Geboren in de USSR, groeide Dmytri op in Toronto en woont hij nu in Berlijn. Hij is de oprichter van Telekommunisten Collective.
 
Meer informatie en pdf:
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/network-notebooks/the-telekommunist/
 
De uitgave is mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media.
 
Eerdere edities in de reeks Network Notebooks: 
- Rob van Kranenburg, The Internet of Things: A critique of ambient technology and the all-seeing network of RFID, Network Notebooks 02, 2007. ISBN: 978-90-78146-06-3.
- Rosalind Gill, Technobohemians or the new Cybertariat? New media work in Amsterdam a decade after the web, Network Notebooks 01, 2007. ISBN: 978-90-78146-02-5.
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Studies in Network Cultures #4
Vito Campanelli, Web Aesthetics: How Digital Media Affect Culture and Society (Rotterdam: NAi Publishers en Amsterdam: INC Hogeschool van Amsterdam, 2010).
 
In een wereld van snel groeiende digitale netwerken zijn in het domein van de mediatheorie, die de invloed van deze cultuurvormen bestudeert, de implicaties van de esthetische filosofie vergaand verwaarloosd. Vito Campanelli verkent de netwerkvormen vanuit de optiek van de esthetica en levert daarmee een open uitnodiging om de inherente beperkingen van het huidige debat over de digitale cultuur te overstijgen.
Het web is het medium dat tussen de nieuwe media en de maatschappij in staat en meer dan enig ander de mondiale verspreiding van ideeën en gedrag stimuleert, esthetische vormen omkadert en vorm geeft aan de hedendaagse cultuur en maatschappij.
Campanelli observeert enkele belangrijke verschijnselen in de huidige tijd, zoals sociale netwerken, peer-to-peer netwerken, de ‘remixcultuur’, etc., en herleidt die tot hun historische premissen; daarmee legt hij de basis van een organische esthetische theorie van digitale media.
 
Vito Campanelli is nieuwe media theoreticus en doceert theorie en techniek van de massacommunicatie aan de Universiteit van Napels - L’Orientale. Zijn essays over mediakunst worden regelmatig gepubliceerd in internationale tijdschriften als Neural. Hij is freelance-curator en promotor van evenementen op het gebied van digitale cultuur en medeoprichter van de non-profitorganisatie MAO – Media & Arts Office.
 
Eerdere uitgaven in de reeks ‘Studies in Network Cultures’: 
#1: Ned Rossiter, Organized Networks: Media Theory, Creative Labour, New Institutions (2006). 
#2: Eric Kluitenberg, Delusive Spaces: Essays on Culture, Media and Technology (2008). 
#3: Matteo Pasquinelli, Animal Spirits: A Bestiary of the Commons (2009). 
 
Meer informatie: 
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/studies-in-network-cultures/ 
Bestellen: http://www.naipublishers.nl/kunst/web_aesthetics.html
 
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Theory on Demand
Theory on Demand is een reeks van INC die haar naam ontleent aan Print on Demand, een proces waarin nieuwe exemplaren van een boek niet wordt gedrukt totdat er een bestelling is ontvangen. Print on Demand uitgevers zijn bijvoorbeeld; LULU, Blurb en OpenMute.
 
Van alle edities in de Theory on Demand reeks is een gratis pdf van de publicatie te downloaden, daarnaast worden alle uitgaven ook aangeboden op LULU.
 
Onlangs zijn er drie uitgaven verschenen:
 
- Pit Schultz & Geert Lovink, Jugendjahre der Netzkritik: Essays zu Web 1.0
Deze studie onderzoekt de dynamiek van kritische internet cultuur nadat het medium beschikbaar is geworden voor een breder publiek midden jaren ’90.
Uitgever: Institute of Network Cultures, Amsterdam 2010. ISBN 978-90-816021-4-3.
 
Meer informatie en pdf:
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/theory-on-demand/no-02-jugendjahre-der-netzkritik/
 
- Nikos Papastergladis, Spatial Aesthetics, Art, Place and the Everyday
Dit boek onderzoekt de meest recente verschuivingen in de hedendaagse kunstpraktijk, door met kunstenaars te werken en te observeren hoe zij met hun werk betrekking hebben op de stedelijke ruimte en verbindingen aangaan met andere mensen, zowel lokaal en wereldwijd. Uitgever: Institute of Network Cultures, Amsterdam 2010. ISBN: 978-90-816021-3-6.
 
Meer informatie en pdf:
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/theory-on-demand/no-05-spatial-aestheticsart-place-and-the-everyday/
 
- Tom Apperley, Gaming Rhythms: Play and Counterplay from the Situated to the Global
Dit boek verkent de materialiteit van digitaal spelen op diverse locaties en stelt dat de dynamische relatie tussen het dagelijkse leven van de speler en de ervaring van het digitale spel alleen begrepen kan worden door het onderzoeken van play-praktijken in hun specifieke situatie. Uitgever: Institute of Network Cultures, Amsterdam 2010. ISBN: 978-90-816021-1-2.

Meer informatie en pdf:
http://networkcultures.org/wpmu/theoryondemand/titles/no-06-gaming-rhythms-play-and-counterplay-from-the-situated-to-the-global/
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Studies in Network Cultures #5
Josephine Bosma, Nettitudes: On a journey through net art (Rotterdam: NAi Publishers en Amsterdam: INC Hogeschool van Amsterdam, verwacht 2011).
 
Netkunst is kunst gebaseerd op internetculturen, culturen die draaien om techniek, spel, sociale netwerken, commercie en politiek. Netkunstwerken zijn vrijwel altijd interdisciplinair; ze zijn niet in één bepaalde kunstdiscipline te plaatsen. De theatermaker, filmmaker, beeldhouwer, muzikant, schilder, fotograaf, schrijver, dichter en danser; ze ontsnappen met het maken van een netkunstwerk uit het hokje waarin de traditionele kunstkritiek ze decennia lang gevangen hield. Criticus Josephine Bosma onderzoekt en beschrijft dit nieuwe terrein van de netkunst al sinds 1993, en zet daarbij de heersende kunsttheoretische concepten op scherp.
 
Josephine Bosma werkt sinds 1993 als journalist en critica op het gebied van kunst en nieuwe media. Zij verdiepte zich als een van de eersten in netkunst. Haar pionierswerk is internationaal gepubliceerd in boeken, tijdschriften en catalogi.
 
Meer informatie: 
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/studies-in-network-cultures/ 
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Tweede Video Vortex Reader 
Na het succes van de eerste Video Vortex Reader (2008), wordt op dit moment gewerkt aan de tweede Video Vortex reader, een publicatie gewijd aan belangrijke kwesties omtrent de productie en de distributie van online video content. De reader wordt gelanceerd tijdens de Video Vortex conferentie, die zal plaatsvinden op 11 en 12 maart 2011.
 
De inhoudsopgave van de nieuwe reader zal begin januari gepubliceerd worden op het blog:
http://networkcultures.org/wpmu/videovortex/vv-reader
 
De eerste Video Vortex Reader: Responses to YouTube, is gratis beschikbaar als pdf op de website van INC: 
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/inc-readers/videovortex/ 
 
Meer informatie: 
http://networkcultures.org/videovortex 
 
//////////////////////////////////////////////////
 
Institute of Network Cultures Blog
http://networkcultures.org/
 
Overview INC Publications
http://networkcultures.org/publications/overview/
 
Institute of Network Cultures Media Archive
http://networkcultures.org/archive/
 
Geert Lovink’s Net critique blog
http://networkcultures.org/geert/
 
Institute of Network Cultures website
http://www.networkcultures.org
 
Institute of Network Cultures op Facebook
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/networkcultures
 
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).