www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?
Ot van Daalen on Thu, 9 Jun 2011 10:10:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?


On 06/09/2011 07:54 AM, theo ploeg wrote:
> Goede aanvulling, Karin. Toch vrees ik, en dat zou ik liever niet doen, dat Bjorn de vinger op de zere plek legt. Netneutraliteit komt er omdat er het idee is ontstaan dat mensen te veel gaan betalen, ze een poot wordt uitgedraaid. Dat kan ik begrijpen. Politiek is allang geen politiek meer, maar gaat om het managen van het economisch proces (heel vrij naar Zizek). Dat er nu een wet komt voor netneutraliteit is zeer lovenswaardig, maar de reden waarom is een foute. Er zou een ideologische grondslag moeten zijn voor de wet. Die is er nu niet. Wat mij betreft is netneutraliteit nu een volstrekt opportunistisch toegepast speeltje door de politiek. En dat verdienen het begrip, het web en wij niet. 

Ik kan me iets voorstellen bij de onvrede over de *aanleiding*, maar
onvrede over de *uitkomst* is vooralsnog onterecht (als de Tweede Kamer
dinsdag inderdaad het netneutraliteitsamendement steunt). In de
toelichting bij de laatst gepubliceerde versie van het amendement (het
zal daarna niet veel gewijzigd zijn) wordt het belang van
informatievrijheid voorop gesteld:

https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/Amendement-van-het-lid-Verhoeven-c.s..pdf

> groet,
> 
> theo
> 
> 
> 
> Op 9 jun 2011, om 04:39 heeft Karin Spaink het volgende geschreven:
> 
>> On Jun 9, 2011, at 01:10 , Bjorn Wijers wrote:
>>
>>
>>> Naar aanleiding van het debat vandaag over Netneutraliteit heb ik mijn
>>> gedachten hierover in een kort stukje proberen te ordenen.
>>
>> Dank! En goed als die discussie ook op Nettime zou worden gevoerd.
>>
>>> De intentie om Internet open en vrij toegankelijk te houden is zeer
>>> lovenswaardig en wordt ook zeker door mij van harte toegejuicht, maar
>>> zoals het het NOS Acht Uur netneutraliteit beschreef gaf mij wel een
>>> wrang gevoel: 'Bellen en sms-en via Internet blijft gratis'.
>>> Is dat nu netneutraliteit? Gratis bellen en sms-en via Internet? Is
>>> economisch eigenbelang dé reden dat netneutraliteit zo breed wordt
>>> gesteund door politici vanuit vrijwel alle partijen?
>>
>> De weergave van de NOS is inderdaad nogal, eh, beperkt. Netneutraliteit gaat er helemaal niet over of dienst A of B geld kost of niet; netneutraliteit behelst dat je (telefoon- of internet-)provider je toegang verkoopt tot een algemeen netwerk, en vervolgens *binnen* dat netwerk specifek verkeer niet mag discrimineren of extra mag belasten, laat staan dat-ie specifiek verkeer mag blokkeren.
>>
>> Je noemt 'economisch eigenbelang' als reden waarom allerlei partijen  netneutraliteit breed steunen. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, integendeel; economisch eigenbelang verlangt juist dat iedereen zijn eigen protocol verdedigt en bewaakt, onderwijl alle alternatieven taxerend, afknijpend of verbiedend. De bestaande belangen *verzetten* zich juist tegen netneutraliteit.
>>
>> De invalshoek die de NOS nu koos, is sterk gekleurd door oude belangen. Natuurlijk willen (mobiele) telefoonproviders hun belminuten en hun sms-punten incasseren, en natuurlijk zijn zij niet blij wanneer je je databundel - die je overigens bij *hen* hebt ingekocht -  gebruikt om via internet te  bellen of te sms'en. (Overigens: diezelfde telco's die nu klagen dat ze door bellenof sms'en via internet inkomsten mislopen, prijzen hun eigen mobiele internetabonnementen aan met het argument dat je via internet zoveel kunt doen...)
>>
>> Het wonder van het debat van gisteren was dat zoveel partijen / kamerleden dat snapten. Dat ze doorhadden dat sms'en en bellen via internet nu hetzelfde probleem is als brieven sturen via internet in 1994 was. Moeten we KPN beschermen / compenseren omdat ze geld verliezen, nu hun oude taak op een andere manier kan worden geregeld? Moeten ze worden gecompenseerd voor het verlies van een verouderd monopolie? Naar mijn idee steunt de overheid nu al veel te veel verouderde business-en distributiemodellen, van Brein  tot apothekers.
>>
>>> Het belichten van een essentieel vraagstuk zoals toegang tot open en
>>> vrije communicatie vanuit vooral een economische perspectief komt op mij
>>> over als te kortzichtig. Ik mis het ethische en morele perspectief in de
>>> discussie (en ook in vele andere discussies in de Nederlandse politiek,
>>> maar dat terzijde).
>>
>> Je hebt volkomen gelijk dat het afwijzen van netneutraliteit ook betekent dat internet minder open en vrij wordt. Daarnaast bevordert netneutraliteit innovatie, terwijl netselectiviteit alleen oude monopolies dient.
>>
>>> Vanuit een ethische en morele perspectief zou namelijk de wenselijkheid
>>> van het (inhoudelijk) doorlichten van communicatie ter discussie kunnen
>>> worden gesteld. Los dus van mogelijke heffingen of blokkades die hier
>>> uit voortvloeien. Dat is in mijn optiek de essentie van netneutraliteit.
>>> Daarbij wordt echter ook de door de overheid ingestelde bewaarplicht
>>> (van verkeersgegevens) ter discussie gesteld.
>>
>> Die snap ik niet helemaal. Wat heeft netneutraliteit te maken met de bewaarplicht? Kun je dat toelichten?
>>
>> Of bedoel je dat het belasten / weren van diensten op internet alleen maar kan als providers de inhoud van verkeerbekijken, en dus met DP gaan werken?
>>
>>> Ik vind het opmerkelijk dat, zover als ik heb kunnen nagaan, deze twee
>>> ogenschijnlijk losse vraagstukken door niemand met elkaar in relatie
>>> zijn gebracht.
>>
>> Bits of Freedom heeft steeds gezegd dat wie specifiek verkeer wil gaan belasten, er niet onderuit komt om DPI te gebruiken. Sterker: de hele discussie over netneutraliteit die de laatste weken is losgebarsten, ntstond omdat KPN meedeelde dat ze klanten voor specifieke diensten wilde gaan belasten en DPI had gebruikt om haar huidige 'verlies' te calculeren: klanten die belden en sms'ten via internet.
>>
>>> Door de nadruk op het economische perspectief en daarmee het uit het oog
>>> verliezen van de ethische en morele aspecten lijken we de kans te hebben
>>> gemist om de essentie van netneutraliteit - open en vrije communicatie -
>>> te beschermen met de beoogde wetgeving,
>>
>> Volens mij is het omgekeerd. KPN zeurde over hun economisch verlies en wou geen netneutraliteit; daarna stonden er veel mensen en instanties - Bits of Freedom bovenal - en die hamerden erop dat (bestaande) economische belangen niet alles zijn, en dat *zelfs* binnen die beperkte context netneutraliteit een vereiste is.
>>
>>
>> - K -
>>
>> -- 
>> People get what they get. It has nothing to do with what they deserve.
>>  - House, in House s05e01
>>
>>
>>
>> ______________________________________________________
>> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>> * Meer info, archief & anderstalige edities:
>> * http://www.nettime.org/.
>> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
> 
> OOR | GONZO (CIRCUS) | IAM | ZWART GOUD
> theos blog  {AT}  www.theoploeg.net
> --
> theo ploeg
> postbus 4894
> 6401 JR Heerlen
> The Netherlands
> ++31(0)6 24994955
> --
> 
> "steh auf beweg was du hast, die Musik ist dafür gemacht." Märtini Brös (2002)
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).