www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] wetenschappers zoeken weg in privacy-doolhof
Geert Lovink on Thu, 9 Jun 2011 13:38:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] wetenschappers zoeken weg in privacy-doolhof


De Transparante Samenleving. Onder deze titel verschijnt op 20 juni aanstaande het Jaarboek ICT en Samenleving 2011.

Wij delen alles wat we doen, denken en voelen met anderen in de semi- intieme ruimte van het internet. Wanneer we ons bewegen in de openbare ruimte, worden onze bewegingen en gedragingen veelal ongemerkt geregistreerd door camera’s, sensoren, RFID-chips in onze toegangspassen of het GPS systeem in onze mobiele telefoon.

Als gevolg hiervan, stolt het gedrag van mensen steeds vaker in databases die voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Meer en meer bekruipt mensen het gevoel de regie over het gebruik van persoonlijke gegevens te verliezen. Recente krantenberichten over het aftappen van Wifi-netten, het heimelijk verzamelen van locatiegegevens en ongeoorloofde deep packet inspection ondersteunen deze gevoelens.

Het belang van de zorg voor privacy neemt daarom zowel voor burgers, politici als wetenschappers in hoog tempo toe. Het thema privacy wordt steeds belangrijker in het onderzoek naar de invloed van ICT op de samenleving.

Het Jaarboek ICT en Samenleving 2011 is geheel gewijd aan de privacyproblematiek. Wetenschappers uit Nederland en België onderzoeken de reikwijdte van het begrip, de beleving ervan door burgers, de juridische en technologische voetangels en vooral zoeken ze een weg hoe in de toekomst met privacy kan worden omgegaan.

Wij menen dat deze uitgave ook voor u en uw studenten zeer interessant zal zijn. Daarom vindt u bijgevoegd de informatieflyer over het jaarboek.

Graag bieden we u de mogelijkheid om een exemplaar aan te vragen. Hiervoor neemt u contact op met Tom Kuipers. Per e-mail tom.kuipers {AT} media-update.nl of telefonisch op 0629 624 985.

Hoogachtend,

Hans Sleurink, uitgever
Media Update Vakpublicaties______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).