www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Reactie van VP op de brief van OCW inzake van e-cultuur
Geert Lovink on Sun, 12 Jun 2011 21:55:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reactie van VP op de brief van OCW inzake van e-cultuur


De plannen die Staatssecretaris Zijlstra heeft ontvouwd zijn ten aanzien van de e-cultuur met zeer gemengde gevoelens ontvangen.

Het kabinetsbeleid kiest voor de stimulering van de creatieve industrie en plaatst daar ook e-cultuur bij. Onder de noemer nieuwe media. Daarvoor komen er middelen beschikbaar in een nieuw op te richten fonds en een nieuw op te zetten sectorinstituut voor de creatieve industrie, samen met de disciplines architectuur en vormgeving.

De visie op stimulering van innovatie, onderzoek en ontwikkeling van de digitale cultuursector wordt tegelijk onderuit gehaald door het wegbezuinigen van de erfgoedtaak van nieuwe media, het stoppen van de instellingsubsidies voor ontwikkelinstellingen en de postacademische ontwikkelplekken. Hiermee komt een einde aan de autonome ontwikkeling van een prille maar steeds

crucialere sector en lijkt de toekomst van een digitale cultuurdiscipline in de knop afgebroken.

Met betrekking tot de voorgestelde samenwerking stellen NAI, Premsela en Virtueel Platform gezamenlijk vast dat de voorgestelde aanpak kansrijk kan zijn en daar willen we graag het beste uit halen. Er zijn natuurlijk ook vele valkuilen. Herkenbaarheid, toegankelijkheid, geloofwaardigheid, eigen merkwaarden zijn in het geding. Zorgvuldigheid is dus geboden. Het voorstel is bovendien nog niet afgehamerd, dus alles is onder voorbehoud van goedkeuring door de tweede kamer.

Floor van Spaendonck
Directeur


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).