www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] debat 'de burger als grondstof: technologie, overheid, veil
Geert Lovink on Thu, 16 Jun 2011 17:26:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] debat 'de burger als grondstof: technologie, overheid, veiligheid' {AT} Spui 25


De Alumikring Wetenschapsdynamica/STS organiseert op dinsdag 21 juni van 20:00 tot 22:00 in samenwerking met het Academisch-Cultureel centrum SPUI25 een discussieavond over De burger als grondstof: technologie, overheid en veiligheid.

Nationale en internationale veiligheid blijft een heet politiek hangijzer. Om grenzen te kunnen bewaken, om te surveilleren, of voor het oplossen en voorkomen van criminaliteit is technologie onmisbaar. Die technologieën werken echter alleen als ze gevoed worden met persoonlijke informatie. Zulke informatie vormt steeds meer de grondstof van overheidsbeleid. Om de maatschappij te beschermen doen zulke technologieën daarom een beroep op ons allemaal ? gevraagd en zo nodig ongevraagd. Terwijl de overheid op allerlei terreinen terugtreedt rukt diezelfde overheid juist op in ons alledaags leven.

Welke offers vragen zulke technologieën van burgers? En zijn ze nu goed voor onze veiligheid? Is het inderdaad zo dat wie niets te verbergen heeft ook niets te vrezen heeft? Of leidt de oprukkende overheid tot een afbraak van grondrechten? Wetenschapsonderzoeker Victor Toom (Northumbria University Centre for Forensic Science) belicht deze vragen vanuit zijn onderzoek naar forensische DNA- technieken. Anne-Greet Keizer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) gaat hierop in vanuit het perspectief van het recent verschenen WRR-rapportiOverheid. Ard van der Steur (Tweede Kamerlid VVD) reageert. Bart de Koning (schrijver van o.a. Alles onder Controle) modereert.

De toegang is gratis. Aanmelden kan via Spui 25; zie voor meer informatie ook http://stsnetwork.nl.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).